Countline Management
Mokymai skirti: Viešajam sektoriui, Privačiam sektoriui
Nuotolinis seminaras.

Praktinė pokyčių lyderystės mokymo programa

Registruotis
 • 16 ak. val.
    Kaina: 950€ (+ PVM)

Laikas ir vieta

2021-01-26 – 2021-02-04, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje (dalyvių skaičius 3-5 dalyviai.)
950€
Praktinė pokyčių lyderystės mokymo programa
Kaina įmonei. Dalyvių skaičius 3-5 dalyviai.
950 (+ PVM)

Apie pokyčius

Neabejojame, kad turite puikių idėjų kaip daryti geriau tai, ką dabar darote ir esate tvirtai pasiryžę šias idėjas įgyvendinti. Kiekvienas žinome, kad idėjos kelias iki konkretaus rezultato nėra lengvas. Pokyčiai nevyksta savaime, juos reikia įgyvendinti. Pokyčių įgyvendinimas keičia veiklą, dalį (ar net visus) organizacijos darbuotojų išstumia iš „komforto zonos“, trumpuoju ar vidutiniu laikotarpiu sukuria neapibrėžtumo būseną, neretai paliečia atskirų darbuotojų likimus. Todėl pokytis – didelė atsakomybė, kurią prisiima pokyčio lyderis. Tačiau Jums reikia praktinių įrankių pokyčiui įgyvendinti.

Apie mokymus

Šie mokymai yra praktiniai. Jie nėra skirti teoriniams pokyčių aspektams analizuoti. Mokymų turinys skirtas praktinių pokyčių valdymo įrankių analizei ir šių įrankių naudojimui reikalingiems įgūdžiams suformuoti. Pateikiamus įrankius mokymo programos autorius ne vienerius metus sistemiškai naudoja įgyvendinant didelės apimties pokyčius. Ir jie tikrai veikia!

Tikslinė grupė – Aukščiausio lygio ir viduriniosios grandies vadovai (dėstymo metu turinys adaptuojamas pagal vadovų lygį).

Mokymo trukmė – 16 akademinių valandų (praktinių įrankių pristatymo ir praktinių užduočių atlikimo santykis 55/45)

Mokymų nauda

Šie mokymai suteiks Jums praktinių žinių apie:

 • Pokyčių įtaką organizacijos veiklai ir darbuotojams;
 • Pokyčių įgyvendinimo sėkmę įtakojančias sąlygas;
 • Lyderio vaidmenį planuojant ir įgyvendinant pokyčius;
 • Tinkamą pokyčių suplanavimą;
 • Pasirengimą pokyčiams įgyvendinti;
 • Pokyčių įgyvendinimo organizavimą ir valdymą;
 • Pokyčių komunikavimą;
 • Veiklos rizikų valdymą pokyčių įgyvendinimo metu;
 • Darbuotojų emocijų valdymą pokyčių įgyvendinimo metu;
 • Pokyčių įgyvendinimo naudų matavimą;
 • Įgyvendintų pokyčių tvarumo užtikrinimą.

Mokymo metodika

 • Prieš mokymus: organizacijos pokyčių poreikio pirminis įvertinimas ir aptarimas su organizacijos vadovu;
 • Mokymų metu: praktinių įgūdžių pokyčiams įgyvendinti suformavimas, paremtas ne teoriniais pavyzdžiais, bet konkrečiais organizacijai reikalingais pokyčiais. Mokymo rezultatas – parengti darbuotojai ir preliminarūs, metodiškai parengti organizacijai reikalingų pokyčių planai;
 • Po mokymų: mokymų ir jų metu parengtų pokyčių planų bei tolimesnių veiksmų aptarimas su organizacijos vadovu.

 

Temos

 1. Įvadas
  • Darbo eigos, siektinų rezultatų pristatymas.
  • Dalyvių mokymosi motyvacijos, patirties pokyčių srityje ir poreikių įvertinimas.
 2. Pokyčiai ir jų lyderiai
  • Pokyčiai, jų tipai, įgyvendinimo modeliai.
  • Reikšmė organizacijai.
  • Vadovavimas vs lyderystė įgyvendinant pokyčius.
 3. Pokyčių tikslai

  Praktinių įrankių pristatymas:

  • Pokyčio tikslo(-ų), rezultato formulavimas, vertės išgryninimas.
  • Veiklos ir išorės aplinkos analizė.
  • Pokyčio idėjos „pardavimas“ viduje ir išorėje.

  Praktinės pokyčių tikslų formulavimo užduotys.

 4. Pasirengimas pokyčiams

  Praktinių įrankių pristatymas:

  • Pokyčio planavimas, komandos formavimas, įgyvendinimo priežiūros organizavimas.
  • Darbuotojų ir susijusių šalių (stakeholder) parengimas pokyčiams.
  • Mokymų planavimas. Rizikų valdymo ir komunikacijos planavimas.
  • Išankstinė pokyčio komunikacija.

  Praktinės pasirengimo pokyčiams užduotys.

 5. Pokyčių įgyvendinimas

  Praktinių įrankių pristatymas:

  • Pokyčio įgyvendinimas.
  • Darbuotojų nuotaikų, išorinės aplinkos bei stakeholder stebėsena ir valdymas.
  • Rizikų valdymas.
  • Įgyvendinimo nesėkmių priežastys ir jų prevencija.
  • Įgyvendinimo priemonių adaptavimas keičiantis aplinkybėms.
  • Komunikacija pokyčių metu.

  Praktinės pokyčių įgyvendinimo užduotys.

 6. Įgyvendintų pokyčių tvarumo užtikrinimas

  Praktinių įrankių pristatymas:

  • Pokyčio sėkmės matavimo įrankiai.
  • Naujo veiklos modelio palaikymas.
  • Galutinis negatyvių nuotaikų išgyvendinimas.

  Praktinės pokyčių tvarumo užtikrinimo užduotys.

 7. Mokymų užbaigimas
  • Mokymo aptarimas.
  • Tolimesnio asmeninio tobulėjimo krypčių nustatymas.

ŽINIOMIS DALINASI

Antanas Matusa

Ekspertas turi sukaupęs solidžią vadovavimo organizacijų padaliniams ir didelėms organizacijoms patirtį, įgyvendino didelės apimties pokyčius organizacijose, tame tarpe ir strateginius valstybės pokyčius, įtrauktus į Vyriausybės programos įgyvendinimo planą.

Eksperto turima organizacijų kūrimo ir veiklos optimizavimo patirtis (Vyriausybės kanceliarijos reorganizacija, Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro sukūrimas), organizacijų strategijų ir veiklos modelių kūrimo bei diegimo patirtis, ilgametė nacionalinių, tarptautinių projektų ir programų rengimo, įgyvendinimo ir valdymo patirtis, projektinio valdymo sistemų kūrimo ir diegimo didelėse organizacijose bei Vyriausybėje patirtis, darbo tarptautiniuose projektuose patirtis bei per ilgą laiką sukaupta kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir praktinio mokymo (nacionaliniu ir tarptautiniu mastu) patirtis užtikrins puikią šių išskirtinai praktinių mokymų, paremtų sėkmingais Lietuvos ir tarptautiniais pavyzdžiais, kokybę.

Tiesioginė seminaro transliacija

Seminarai transliuojami „ZOOM“ platformoje. Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Dalyviai, apmokėję sąskaitą, dieną prieš seminarą el. paštu gauna nuorodą ir prisijungimo instrukciją. Kilus nesklandumams, visuomet galėsite kreiptis į mūsų IT specialistus, kurie padės prisijungti prie seminaro.

Papildoma informacija

Mokymų trukmė – 16 akademinių valandų.

Mokymai vyksta po 4 ak. val. per dieną.

Mokymų datos: Sausio 26, 28 d. Vasario 2, 4 d.

Mokymų pradžia – 09.00 val., pabaiga – 12.15 val.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

Seminaro informacija

PROGRAMA

09:00-12:15 Seminaro trukmė
08:30-09:00 Registracija
10:30-10:45 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą

Laikas ir vieta

2021-01-26 – 2021-02-04, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje (dalyvių skaičius 3-5 dalyviai.)
950€
Praktinė pokyčių lyderystės mokymo programa
Kaina įmonei. Dalyvių skaičius 3-5 dalyviai.
950 (+ PVM)