Sveiki, lankotės atnaujintame countline.lt tinklalapyje. Jei kažko nerandate ar kažkas neveikia, vis dar galite naudotis senąja svetainės versija.

Countline Management
Mokymai skirti: Privačiam sektoriui, Viešajam sektoriui
Kursai.

Dokumentų valdymo reformos praktinio taikymo kursai

Rūta Sakalauskienė
REGISTRUOTIS
 • 21 ak. val.
    Kaina: 200€

Laikas ir vieta

2020-03-10, Vilnius
Countline mokymų klasė
200€
Dokumentų valdymo reformos praktinio taikymo kursai
Kavos pertrauka
200

Apie kursus

Kursų metu susipažinsite su pagrindiniais pakeistais teisės aktais, kurie iš esmės reguliuoja visą dokumentų valdymą, patys rengsime dokumentacijos planus (formuluosime tinkamas bylų antraštes, aiškinsimės, kuo dokumentų registras skiriasi nuo dokumentų bylos), dokumentų naikinimo aktus ir kitus apskaitos dokumentus.

Temos

 • Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;
 • Nauja redakcija išdėstytos Dokumentų rengimo bei tvarkymo ir apskaitos, saugojimo taisyklės;
 • Dokumentų perdavimo taisyklės ir tvarkos aprašas, suteikiantis galimybę trumpai ir ilgai saugomus dokumentus išsaugoti kita forma, nei šie buvo sukurti;
 • Įvairios dokumentų formos (kaip, pasikeitus taisyklėms, tvarkingai parengti oficialiuosius dokumentus (popierinius, elektroninius, įrašus ir kt.));
 • Kokias galimybes dokumentų registravimo procedūrai suteikė pakeistas Dokumentų ir archyvų įstatymas;
 • Kaip dokumentus tvarkyti, archyvuoti, kokių sąlygų reikia, norint juos tinkamai išsaugoti;
 • Pasikeitimai ilgai saugomų dokumentų tvarkymo ir įtraukimo į sutvarkytų dokumentų apskaitą srityje bei iš to kylančios rizikos.

ŽINIOMIS DALINASI

Rūta Sakalauskienė

Valstybinėje archyvų sistemoje dirba nuo 2011-ųjų. Per tą laiką teko išbandyti įvairius tiek administracinius, tiek ir valstybinių įstaigų kontrolės priežiūros darbus. Nuo 2017-ųjų darbavosi Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje, prisidėjo prie nauja redakcija išdėstytų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, rengimo. Šiuo metu Rūta eina Lietuvos valstybės naujojo archyvo Dokumentų valdymo priežiūros skyriaus vedėjos pareigas.

 • Nuotoliniai kursai

  Kursuose galima dalyvauti ir nuotoliniu būdu, prisijungiant prie tiesioginių vaizdo kursų: klausytojams niekur nereikia vykti, užtenka turėti kompiuterį, internetinę vaizdo kamerą ir internetą. Tam tikrą valandą visi užregistruoti vartotojai gali per specialiai sukurtą nuorodą realiuoju laiku matyti ir girdėti lektorių.

Papildoma kursų informacija

Trukmė:

Užsiėmimai vyksta po 3 ak. val. per dieną.

Užsiėmimai vyks kovo 10 d.; 12 d.; 17 d.; 19 d; 24 d.; 26 d.; 31 d.

Sertifikacija:

„Vadovaujantis advokatų ir advokatų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo ir vertinimo tvarkos aprašo 7 punktu, advokatas ar advokato padėjėjas norintis, kad renginys būtų pripažintas kaip tinkamas kvalifikacijos kėlimui bei skiriami kvalifikacijos kėlimo balai, turi teisę kreiptis į Lietuvos advokatūrą pateikdamas prašymą bei duomenis patvirtinančius kvalifikacijos kėlimo faktą. Remiantis minėto aprašo nuostatomis, UAB „Mokesčių srautas“ organizuojami seminarai teisės klausimais gali būti pripažinti tinkamais kvalifikacijos kėlimui bei už juos skiriami kvalifikacijos kėlimo balai.“

Laikas ir vieta

2020-03-10, Vilnius
Countline mokymų klasė
200€
Dokumentų valdymo reformos praktinio taikymo kursai
Kavos pertrauka
200

KURSŲ INFORMACIJA

PROGRAMA

16:30-19:00 Trukmė
16:00-16:30 Registracija
17:30-17:45 Kavos pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas kursų dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas kursų dalyvis gauna kursų medžiagą.