Buhalterių kvalifikacijos kėlimo stovykla

Šiuolaikinio buhalterio darbas yra kupinas naujų iššūkių. Nuolatinio žinių atnaujinimo reikalaujanti profesija skatina judėti į priekį ir tobulinti jau turimas žinias. O kada ir kur geriau mokytis, jei ne švarios gamtos apsuptyje?!

Kasmetinė buhalterių kvalifikacijos kėlimo stovykla šį kartą kviečia atsipalaiduoti Druskininkuose. Čia rytinę kavą gurkšnosite gamtoje, po pietų galėsite mėgautis pasivaikščiojimu ar pasivažinėjimu dviračiu, o per vakarienę skanausite šefų paruoštus patiekalus.

Laikas ir vieta

2022-02-09 – 2022-02-11, Druskininkai
Sveikatingumo ir poilsio kompleksas „Grand SPA Lietuva“
630 – 680€
Buhalterių kvalifikacijos kėlimo stovykla (dvivietis kambarys)
630 (+ PVM)
Buhalterių kvalifikacijos kėlimo stovykla (vienvietis kambarys)
680 (+ PVM)

Vasario 09 d.

09:00–10:00
Registracija
10:00 – 12:00
Darbo užmokesčio naujovės 2022 m. ir netipiniai skaičiavimo atvejai ( I dalis)
auditorė
Jurgita Navikienė

J. Navikienė

 • Darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2022 m.:
  • MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui;
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas;
  • MMA įtaka PSD įmokoms;
  • MMA įtaka „Sodros“ įmokoms, uždirbantiems mažesnį nei MMA DU;
  • Išmokų darbuotojams apmokestinimas;
  • Atostoginių skaičiavimas pasikeitus MMA;
  • MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams;
  • Pajamų apmokestinimas GPM gaunantiems pajamas iš autorinės veiklos;
  • Papildomi pensijos draudimo įmokos tarifai;
  • Metinės GPM312 deklaracijos pildymo tvarkos pakeitimai;
  • Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai nuo 2021-11-01.
 • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai nuo 2022-01-01.
 • Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai nuo 2022-01-01.
 • Darbo užmokesčio sudedamosios dalys. Priedų, priemokų, premijų apskaita. Kurių darbo užmokesčio dalių galima neįtraukti į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą ir nukrypimų apmokėjimą?
 • Kokiu tarifu apmokėti darbą švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžius, naktinį darbą ir budėjimą? Kaip šiuos nukrypimus derinti tarpusavyje?
 • Darbo komandiruotėje apskaita. Kokiu tarifu apmokėti komandiruotės kelionės laiką ir kada jo nebūna? Kada komandiruotės dienpinigiai turi būti apmokestinami? Rizika dėl darbo užmokesčio ir dienpinigių apmokestinimo Lietuvoje ir užsienyje. Pavyzdžiai.
12:00 – 13:00
Pietų pertrauka
13:00 – 15:00
Darbo užmokesčio naujovės 2022 m. ir netipiniai skaičiavimo atvejai ( II dalis)
auditorė
Jurgita Navikienė

J. Navikienė

 • Atostoginių kaupinių perskaičiavimas ir koregavimas.
 • Nepanaudotų atostogų nurašymo ypatumai.
 • Darbo laiko apskaita: įmonių prievolės dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos.
 • Darbo grafikų palyginimas su darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiais. Faktiškai dirbto laiko apskaita ir įrodymų dokumentacija. Rizika dėl netinkamai pažymėto faktiškai dirbto laiko – galima „užsidirbti“ net ir nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą.
 • Suminės darbo laiko apskaitos taikymo atvejai, darbo grafikų sudarymas, derinimas, vykdymas, pakeitimas. Darbo laiko balanso apskaičiavimas ir nukrypimų apmokėjimas. Nereglamentuotų teisės aktais pavyzdžių įforminimas įmonėje ar įstaigoje.
 • Pajamos natūra – grėsmės, galimybės, įvairovė.
 • Darbuotojų motyvavimo priemonių įforminimas ir apmokestinimas.
 • Išskaitų iš darbo užmokesčio vykdymo rekomendacijos ir apskaičiavimo ypatumai. Išskaitas pagrindžiantys dokumentai. Išskaitų eiliškumas.
 • Darbo užmokesčio sistemos aprašymas – privalomi ir papildomi (netipiniai) punktai. Darbuotojų grupavimas darbo apmokėjimo sistemoje. Galimybės.
 • COVID ir kitos kompensacijos.
 • Darbo santykių apmokestinimo rizikų valdymas ir VMI atrankos patikrinimams kriterijai. Mokestinio tyrimo taisyklės nuo 2021-12-01.
 • Darbo sutarčių įforminimo ypatumai: dažniausiai daromų klaidų apibendrinimas ir praktinės rekomendacijos. Specifinės situacijos.

Vasario 10 d.

10:00 – 12:00
2021 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių aktualijos 2022 m. (I dalis)
auditorius
Artūras Kapitanovas

A. Kapitanovas

 • Teisės aktai, darantys įtaką 2021 m. finansinės atskaitomybės sudarymui:
  • Buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymų taikymas rengiant 2021 m. finansines ataskaitas;
  • FAĮ (BAĮ) planuojami pokyčiai nuo 2022 m.;
  • Verslo apskaitos standartų taikymas rengiant 2021 m. finansines ataskaitas;
  • Konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo taikymo ypatumai rengiant 2021 m. finansinę atskaitomybę;
  • Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai nuo 2021-11-10 ir 2022-07-08;
  • Inventorizacija: pasiruošimas, atlikimas, dokumentacija ir parodymas apskaitoje;
  • Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas, naujos mokestinės vertės statiniams nuo 2021 m.;
  • Labdaros ir paramos įstatymo nuostatų taikymas teikiant paramą ir numatomi pakeitimai nuo 2022-05-01;
  • Taršos mokesčių tarifų pasikeitimai (lengvatų taikymas nuo 2021 m. ir dyzelinių automobilių apmokestinimo naujovės);
  • Naujas mobiliųjų taršos šaltinių dokumentacijos reguliavimas. Kokią informaciją ir dokumentus turi turėti įmonės?
 • Aktualūs klausimai rengiant finansines ataskaitas:
  • Mokesčių administravimo įstatymas. Deklaracijų tikslinimo laikotarpis. Mokesčių administratoriaus galimybės už įmones pateikti deklaracijas. Pakeitimai nuo 2022 m.;
  • Institucijoms teikiamų duomenų tikslinimas ir klaidų taisymas;
  • Mokesčių permokų grąžinimas ir įskaitymas;
  • Sandoriai tarp įmonės ir akcininkų: ką svarbu žinoti?
 • Juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimai nuo 2021-07-15:
  • Nemokumo tikimybė: kas tai? Sąvoka, rizikos vertinimas, išimtys;
  • Vadovo pareigos ir atsakomybė, susijusi su nemokumo tikimybe ir jos vertinimu;
  • VMI ankstyvojo perspėjimo sistema.
 • Kiti aktualūs teisinio reguliavimo pasikeitimai:
  • Mokestiniai patikrinimai. Naujausia praktika;
  • Atviri duomenys apie įmonių finansinę būklę.
12:00 – 13:00
Pietų pertrauka
13:00-15:00
2021 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių aktualijos 2022 m. (II dalis)
auditorius
Artūras Kapitanovas

A. Kapitanovas

 • Pelno mokestis:
  • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, taikomi 2021 m.;
  • Pelno mokesčio tarifų ir lengvatų taikymo sąlygos, apmokestinimo tvarka;
  • Atleidimo nuo pelno mokesčio sąlygos;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų (baudos, delspinigiai, netesybos ir kt.) nustatymas, apmokestinimas ir apskaita;
  • Komandiruočių sąnaudos, kilnojamojo pobūdžio darbas;
  • Skolos ir beviltiškos skolos;
  • Neapmokestinamos pajamos;
  • Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas už 2021 m.;
  • Dividendų apmokestinimas 2021 m.;
  • Pozityvios pajamos ir jų apmokestinimas;
  • Mokestinių nuostolių perkėlimas;
 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM):
  • GPM tarifų taikymas 2021 m.;
  • GPM apmokestinimo bazė ir aktualūs tarifai;
  • Neapmokestinamosios pajamos;
  • Pajamos natūra. Tarnybinių automobilių naudojimas asmeniniams poreikiams, ilgalaikio turto pirkimas (butai, laivai ir pan.), įvairios dovanos;
  • A ir B klasės pajamos bei pasiruošimas metinės GPM312 deklaracijos pildymui už 2021 m. Pakeitimai pildant GPM312 deklaraciją;
  • Galimi darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai nuo 2022 m. (MMA, NPD pasikeitimai, komandiruočių sąnaudos, VSD skaičiavimas);
  • PSD ir VSD.
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM):
  • PVM apskaičiavimas ir deklaravimas remiantis naujausiais PVM įstatymo pakeitimais nuo 2021 m.;
  • Išplėstas lengvatinio 9 proc. PVM tarifų taikymas;
  • PVM neapmokestinamos paslaugos;
  • Mišraus PVM atskaita;
  • Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas;
  • Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos sandorių apmokestinimas PVM;
  • PVM atskaita: dažniausiai nustatomos klaidos;
  • PVM ir metinė PVM deklaracija;
  • Elektroninė prekyba 2021 m.: prekių tiekimo ir apmokestinimo vietos pasikeitimai nuo 2021-07-01, vieno langelio OSS sistema;
  • Eksportuojamų ir importuojamų prekių vežimo apmokestinimas ir su vežimu susijusios paslaugos: naujausia praktika dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo;
  • PVM naujovės nuo 2021 m. ES reikalavimai dėl 0 proc. PVM tarifo pagrindimo dokumentų;
  • Teisė susigrąžinti PVM nuo beviltiškų skolų;
  • PVM įstatymo pakeitimai nuo 2021-01-01 ir nuo 2021-07-01.

Vasario 11 d.

10:00 – 12:00
Apskaitos reforma nuo 2022-05-01: įsivertinimas, būtinų atlikti pokyčių diegimo planavimas (I dalis)
auditorė
Jurgita Navikienė

J. Navikienė

 • Naujojo Finansinės apskaitos įstatymo taikymo išplėtimas (įtraukiami ir fiziniai asmenys), sąvokų keitimas.
 • Apskaitos politika, sąskaitų planas, vidaus apskaita.
 • Apskaitos dokumento, sampratos ir apibrėžties keitimas:
  • Grynųjų pinigų apskaitos dokumentai;
  • Specialiosios paskirties apskaitos dokumentai;
  • Apskaitos dokumentų informacija (rekvizitai);
  • Apskaitos dokumentų parengimo ir pateikimo formos ir terminų keitimas;
  • Klaidų taisymas ir dokumentų atkūrimas, saugojimas.
 • Ūkinių operacijų pagrindimas ir jų duomenų registravimas.
 • Privalomi ir laisvai pasirenkami apskaitos registrai:
  • Didžioji knyga;
  • Reikalavimai apskaitos registrų įrašams;
  • Registrų pasirašymas ir klaidų taisymas.
 • Inventorizacija: privaloma ir laisvai pasirenkama kaip kontrolės priemonė.
12:00 – 13:00
Pietūs
13:00 – 15:00
Apskaitos reforma nuo 2022-05-01: įsivertinimas, būtinų atlikti pokyčių diegimo planavimas (II dalis)
auditorė
Jurgita Navikienė

J. Navikienė

 • Finansinės apskaitos vidaus kontrolės sistema, būtini reikalavimai.
 • Apskaitą tvarkantys asmenys, jų funkcijos. Nurodymai vadovui, kaip parinkti buhalterį.
 • Nauji reikalavimai apskaitos paslaugas teikiantiems subjektams.
 • Apskaitos organizavimas ir tvarkymas. Funkcijų ir atsakomybių atskyrimas tarp vadovo ir apskaitą tvarkančio asmens. Naujos vadovo su apskaita susijusios funkcijos ir atsakomybės.
 • Keičiami verslo apskaitos standartai ir pelno nesiekiantiems subjektams bei religinėms bendruomenėms.
 • Įmonių atskaitomybės įstatymo pakeitimai (buvo ĮFAĮ):
  • Vadovo pareigos;
  • Ataskaitų pasirašymo privalomumas;
  • JAR pateiktų finansinių ataskaitų kokybės stebėsena.
 • Įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymo pakeitimai.
 • Viešųjų įstaigų, Asociacijų, Labdaros ir paramos fondų įstatymų pakeitimai.
 • Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai. Turto perkainojimas, ribojimas skirstyti paskirstytinąjį pelną.

STOVYKLOS INFORMACIJA

PROGRAMA

10:00-15:00 Seminarų trukmė
09:00-10:00 Registracija
12:00-13:00 Pietų pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna el. seminaro medžiagą.

SPECIALUS PASIŪLYMAS!

Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui iš tos pačios įmonės, antram ir kiekvienam paskesniam dalyviui taikoma 30 Eur + PVM nuolaida.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

Laikas ir vieta

2022-02-09 – 2022-02-11, Druskininkai
Sveikatingumo ir poilsio kompleksas „Grand SPA Lietuva“
630 – 680€
Buhalterių kvalifikacijos kėlimo stovykla (dvivietis kambarys)
630 (+ PVM)
Buhalterių kvalifikacijos kėlimo stovykla (vienvietis kambarys)
680 (+ PVM)

Tęsti mokymų paiešką: