Reklamos teisinio reglamentavimo ypatumai

Vienas iš klasikinių būdų didinti įmonės produktų ar paslaugų pardavimus, formuoti teigiamą jos įvaizdį ir skatinti prekių ženklų atpažįstamumą yra reklama. Vienokią ar kitokią reklamos formą naudoja daugelis įmonių, tačiau dažnas rinkodaros vadovas ar reklamos vadybininkas mažai ką težino apie teisinius reklamos aspektus. O tokių žinių trūkumas gali atnešti įmonei žalos – pakenkti jos reputacijai, sukelti teisinių problemų ar net finansinių nuostolių.

Kad taip nenutiktų, kiekvienam už įmonės reklamos kūrimą ir planavimą atsakingam darbuotojui patartina išsamiai susipažinti su teisiniu reklamos reglamentavimu. Patyręs lektorius seminare aptars reklamos sampratos teisinius aspektus, reikalavimus, kurie Lietuvos įstatymuose keliami reklaminei informacijai, specifinių paslaugų ar produktų reklamos reglamentavimą, nuodugniai išanalizuos paslėptą reklamą, netiesioginę ir lyginamąją reklamą, klaidinančią reklamą ir t. t. Seminare bus nagrinėjami klausimai atsižvelgiant į Lietuvos įstatyminę bazę, kuri yra suderinta su ES teisės aktais, taip pat be kita ko bus atsižvelgiama į ES Teisingumo Teismo praktiką.

Temos:

Reklamos sampratos teisiniai aspektai, reklamos požymiai, reklamos atribojimas nuo kitos informacijos apie prekes ir paslaugas, reklamos principai.

Reklamos reikalavimai (praktiniai aspektai):

Paslėpta reklama: samprata, reklamos žymėjimas, atsakomybė už paslėptos reklamos naudojimą.

Netiesioginės reklamos specifiškumas ir reglamentavimo problemos. Produktų rodymo televizijos programose reglamentavimas.

Klaidinanti reklama: samprata; vidutinio vartotojo sąvoka; kriterijai, reikšmingi sprendžiant, ar reklama nėra klaidinanti; atsakomybės už klaidinančios reklamos naudojimą praktinis taikymas; teismų praktika.

Lyginamoji reklama: samprata ir pagrindiniai reikalavimai, atsakomybės už neleistinos lyginamosios reklamos naudojimą taikymas; teismų praktika.

Tam tikrų prekių ir paslaugų reklamos ypatumai bei reglamentavimo problemos: