PVM įstatymo taikymo problematika

Pridėtinės vertės mokestis – tai svarbiausias ir sudėtingiausias mokestis iš visų netiesioginių mokesčių. Kadangi Lietuvoje daugiausia lėšų į biudžetą surenkama būtent iš PVM, tai šio mokesčio teisinis reglamentavimas yra be galo svarbus visiems PVM mokėtojams ir ketinantiems jais tapti. Kasmetiniai PVM įstatymo keitimai itin neigiamai paveikia visus sektorius. Deja, iki šiol Lietuvoje nepavyko sukurti stabiliai veikiančios mokesčių sistemos, kuri užtikrintų teisinį tikrumą ir nuspėjamumą. Todėl kol kas tiesioginė našta krenta ant buhalterio pečių, tad jis turi neatsilikti nuo sparčiai kintančio pridėtinės vertės mokesčio reguliavimo.
Šiame seminare bus aptariami PVM įstatymo pakeitimai, PVM reglamento taikymas bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos įtaka PVM taikymui Lietuvoje.

Temos: