PVM aktualijos


 

atvirkstinio pvm taikymas

Atvirkštinio PVM taikymas
Atvejai, kada pirkėjas skaičiuoja ir deklaruoja PVM
2019 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 395 buvo papildytas atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), aprašas.Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas (kai už tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas PVM išskaito ir sumoka pirkėjas) taikomas naujoms prekėms: standiesiems diskams, kurie parduodami kaip atskira prekė, mobiliesiems telefonams, planšetėms ir nešiojamiesiems kompiuteriams.Seminaro metu bus aptariami naujausi atvirkštinio PVM taikymo aspektai, taip pat bus nagrinėjama, kokioms prekėms ir paslaugoms yra taikomas atvirkštinis PVM, kada pirkėjui atsiranda prievolė apskaičiuoti ir deklaruoti pridėtinės vertės mokestį už įsigytas prekes / paslaugas.


pvm reglamentavimo praktikos

PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės 2019 m. ir 2020 m.
Kiekvienam mokesčių mokėtojui yra svarbu ne tik laiku pastebėti jo mokamus mokesčius ir su jais susijusių prievolių vykdymą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus, bet ir gebėti tinkamai įvertinti ir taikyti naujas nuostatas. Iš tiesų net ir iš pirmo žvilgsnio nedidelis reglamentavimo pasikeitimas gali sukelti reikšmingas pasekmes, kartais nulemiančias ir poreikį peržiūrėti vykdomos veiklos modelį. Kiekvienas reguliavimo pasikeitimas neretai kelia visiškai naujas praktines problemas, o neturint patirties ir nesant praktikos dėl naujų taisyklių taikymo, kyla didelė rizika dėl netinkamo mokesčių įstatymų taikymo.

prekiu tiekimo i es ir eksporto sandoriai

Prekių tiekimo į ES ir eksporto sandoriai. 0 % PVM taikymas
Įrodymai, rizikos ir rekomendacijos
Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – vienas iš sudėtingiausių mokesčių ne tik teisinio reglamentavimo, bet ir praktinio jį reguliuojančių normų taikymo aspektu. Iš tiesų šių santykių reguliavimas, nacionalinėje teisėje nustatomas perkeliant (įgyvendinant) Sąjungos teisės aktus, yra platus, pasižymintis abstrakčiomis bendromis nuostatomis bei daugybe specialių taisyklių, taikomų konkretiems atvejams. Tad nenuostabu, kad, kaip matyti iš Europos Sąjungos ir nacionalinių teisminių institucijų praktikos, neaiškumai ir įvairios problemos dėl santykių kvalifikavimo kyla jau sprendžiant dėl mokesčio objekto, o klausimų tik daugėja susidūrus su tiekimu Sąjungos viduje ar siekiant realizuoti teisę į PVM atskaitą.Todėl žinios apie pagrindinius su PVM susijusio reglamentavimo aspektus, jo pokyčius bei administracinę ir teismų praktiką yra svarbi prielaida tinkamai vykdytu su šiuo mokesčiu susijusias prievoles bei realizuoti Sąjungos ir nacionalinių įstatymų suteikiamas teises.

pvm pagrindu kursai

Pridėtinės vertės mokesčio pagrindų kursai: reglamentavimas, apmokestinimas, praktinis pritaikymas

Kadangi Lietuvoje daugiausia lėšų į biudžetą surenkama iš PVM, šio mokesčio teisinis reglamentavimas yra be galo svarbus visiems PVM mokėtojams ir ketinantiems jais tapti. Kol kas tiesioginė PVM pakeitimų įgyvendinimo našta krenta ant buhalterio pečių, tad jis turi neatsilikti nuo sparčiai kintančio PVM reglamentavimo. Pridėtinės vertės mokesčio pagrindų kursų dalyviai bus supažindinami su aktualiausiais PVM aspektais, taip pat bus aptariamos konkrečios praktinės situacijos.

Kursai skirti pradedantiems darbą su PVM buhalteriams, apskaitininkams, kitiems asmenims, norintiems susipažinti su PVM reglamentavimu ir PVM taikymu įmonės veiklai.


pvm pagrindu kursai internetu

Pridėtinės vertės mokesčio pagrindų kursai: reglamentavimas, apmokestinimas, praktinis pritaikymas (tiesioginiai vaizdo kursai)
Kadangi Lietuvoje daugiausia lėšų į biudžetą surenkama iš PVM, šio mokesčio teisinis reglamentavimas yra be galo svarbus visiems PVM mokėtojams ir ketinantiems jais tapti. Kol kas tiesioginė PVM pakeitimų įgyvendinimo našta krenta ant buhalterio pečių, tad jis turi neatsilikti nuo sparčiai kintančio PVM reglamentavimo. Pridėtinės vertės mokesčio pagrindų kursų dalyviai bus supažindinami su aktualiausiais PVM aspektais, taip pat bus aptariamos konkrečios praktinės situacijos.

Kursai skirti pradedantiems darbą su PVM buhalteriams, apskaitininkams, kitiems asmenims, norintiems susipažinti su PVM reglamentavimu ir PVM taikymu įmonės veiklai.