Praktinis Darbo kodekso taikymas

Darbo kodeksas yra vienas tų retų teisės aktų, kurių subtilybes privalo išmanyti ne tik teisės specialistai. Juk kiekvienoje įmonėje kyla klausimų, susijusių su įvairiais Darbo kodekso taikymo aspektais: darbo sutarčių sudarymu, papildomų sąlygų (konfidencialumo, nekonkuravimo ir pan.) nustatymu, darbo santykių nutraukimu. Sėkmingas tokių ir panašių probleminių situacijų sprendimas ir bus aptartas seminare.
Šie ir daugelis kitų praktiniu požiūriu itin svarbių klausimų bus aptarti šiame seminare. Seminaras aktualus buhalteriams, personalo valdymo specialistams, biuro administratoriams, įmonių vadovams, personalo ir padalinių vadovams, t. y. visiems asmenims, kurie taiko Darbo kodekso normas.
 
Temos:
 
Darbo sutartys:
  1. Konfidencialumo įsipareigojimai;Nekonkuravimo susitarimas ir papildomos veiklos apribojimai;
  2. Susitarimas dėl apmokymo išlaidų atlyginimo;
  3. Intelektinės nuosavybės rezultatų priklausomybės sąlyga;
  4. Darbdavio turto ir darbo priemonių (apimant internetą ir el. paštą) naudojimo nuostatos.
  1. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu;
  2. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu;
  3. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui;
  4. Darbo sutarties nutraukimas dėl struktūrinių pertvarkymų;
  5. Teismų praktikos nutraukiant darbo sutartį su bendrovės vadovu niuansai;
  6. Darbo sutarties nutraukimas kitais pagrindais.
Darbo drausmė:
Darbo ginčai: