Pokarantininės subsidijos darbo užmokesčiui

Karantino metu prastovas darbuotojams paskelbusioms įmonėms valstybė moka subsidijas, padengiančias dalį darbuotojų darbo užmokesčio, kuris per prastovą negali būti mažesnis nei minimalioji mėnesio alga už visą įprastą darbo laiką. Karantinui einant į pabaigą ir darbuotojams po truputį sugrįžtant į darbus, valstybės subsidijos niekur nedings ir jomis bus galima naudotis dar 6 mėnesius po karantino pabaigos.

Registracija į „Pokarantininės subsidijos bei mokesčių ir teisės naujovės“ seminarą

 

Kas gali gauti subsidijas po karantino?

DU subsidijas gali gauti darbdavys jei jis patenka į vieną iš trijų kategorijų:

  • Įdarbinusiems darbo rinkoje papildomai remiamais laikomus asmenis;
  • Gavusiems subsidijas darbo užmokesčiui už darbuotojų prastovas ekstremaliosios situacijos ar karantino metu ir išlaikantiems prastovose buvusių darbuotojų darbo vietas po ekstremaliosios situacijos ar karantino;
  • Kurie yra įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paskelbtą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą.

Subsidijų dydžiai

  • 1-ąjį ir 2-ąjį subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo mėnesius: a) 100 % apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga (toliau – MMA); b) darbdavio pasirinkimu – 70 % apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 2 Vyriausybės patvirtintos MMA, arba 100 % apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip Vyriausybės patvirtinta MMA, jei darbdavys įtrauktas į ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintą potencialaus augimo įmonių sąrašą; c) kai su įdarbintu ar užimtu asmeniu sudaryta terminuota arba sezoninio darbo sutartis – 100 % apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 0,5 Vyriausybės patvirtintos MMA;
  • 3-iąjį ir 4-ąjį subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo mėnesius – 50 % apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip Vyriausybės patvirtinta MMA, arba ne daugiau kaip 2 Vyriausybės patvirtintos MMA, jei darbdavys įtrauktas į ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintą potencialaus augimo įmonių sąrašą, o kai su įdarbintu ar užimtu asmeniu sudaryta terminuota arba sezoninio darbo sutartis – ne daugiau kaip 0,5 Vyriausybės patvirtintos MMA;
  • 5-ąjį ir 6-ąjį subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo mėnesius – 30 % apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip Vyriausybės patvirtinta MMA, arba ne daugiau kaip 2 Vyriausybės patvirtintos MMA, jei darbdavys įtrauktas į ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintą potencialaus augimo įmonių sąrašą

Subsidijų skaičiavimo pavyzdžiai

Kas negali pretenduoti į subsidijas?

  • Bankrutuojančios, likviduojamos įmonės
  • Biudžetinės įstaigos
  • Juridiniai asmenys, kurie per paskutinius metus iki prašymo pateikimo yra gavę baudą pagal Užimtumo įstatymą arba Administracinių nusižengimų kodeksą.

Darbdavio įsipareigojimai

Darbdaviai gavę subsidijas po jų pasibaigimo 3 mėnesius turi išlaikyti ne mažiau nei 50% darbo vietų už kurias buvo gautos subsidijos.

Nesilaikantiems pareigos – 12 mėnesių nebus galima dalyvauti remiamo įdarbinimo, darbo vietų steigimo, pritaikymo subsidijavimo, ir vietinių užimtumo iniciatyvų projektuose.

SVARBU! Skaičiuojant darbo vietų išlaikymą, nevertinami darbuotojai, kurie atleidžiami pagal Darbo kodekso 36, 55, 56, 58 straipsnius.

Registracija į „Pokarantininės subsidijos bei mokesčių ir teisės naujovės“ seminarą