Personalo dokumentacijos valdymas

Su įmonės personalu susijusių dokumentų tvarkymas yra sudėtingas procesas. Tinkamas, aiškiai įstatymuose nustatytas dokumentacijos valdymas būtinas visose darbo santykių srityse, pradedant priėmimu į darbą, baigiant komandiruotėmis, vidiniais įstaigos personalo dokumentais ir t. t. Visa tai konsultaciniame seminare aptars patyrusi dokumentų valdymo specialistė.

Seminare bus išsamiai aptartos ir paaiškintos svarbiausios personalo dokumentacijos valdymo taisyklės: pagrindiniai teisės aktai, personalo dokumentacijos planų sudarymo principai bei pavyzdžiai, dokumentų rengimo reikalavimai, atskirų personalo veiklos sričių dokumentavimo reikalavimai, personalo bylų formavimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės ir t. t.

Temos:

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys personalo dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą.
Personalo dokumentacijos plano sudarymas.
Personalo dokumentų rengimo reikalavimai:

• Sutartys (darbo, materialinės atsakomybės, komercinių paslapčių saugojimo ir kt.);
• Tvirtinami teisės aktai (darbo tvarkos taisyklės, reglamentai, padalinių nuostatai, pareiginiai nuostatai, tvarkos, instrukcijos ir kt.);
• Teisės aktai (įsakymai, sprendimai, nutarimai, nurodymai);
• Įstaigos rengiami vidaus personalo dokumentai (aktai, protokolai ir kt.) bei siunčiamieji personalo dokumentai (reikalavimai, pranešimai, kvietimai ir kt.);
• Darbuotojų rengiami dokumentai (prašymai, pasiaiškinimai, tarnybiniai pranešimai ir kt.);
• Asmeniniai dokumentai (gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, rekomendacija ir kt.).
Atskirų personalo veiklos sričių dokumentavimas:
• Priėmimo į darbą dokumentavimas;
• Nuobaudų ir skatinimų dokumentavimas;
• Atostogų dokumentavimas;
• Komandiruočių dokumentavimas;
• Atleidimo iš darbo dokumentavimas ir kt.
Personalo dokumentų apyvarta:
• Personalo dokumentų vidinis derinimas (derinimo tvarka, vizų įforminimas);
• Personalo dokumentų pasirašymas;
• Personalo dokumentų vykdymas (rezoliucijų įforminimas, vykdymo kontrolė);
• Personalo dokumentų registravimas; supažindinimas su personalo dokumentais;
• Asmens bylų formavimas.