Pelno mokestis pagal 24-ąjį VAS

Juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą, valstybei privalo mokėti pelno mokestį. Mokesčių ir finansinėje apskaitoje sąnaudos pripažįstamos pagal skirtingus principus ir dėl to atsiranda neatitikimų, turinčių įtakos pelno mokesčio dydžiui, o tai apsunkina šio mokesčio skaičiavimą. patvirtinus 24-ojo VAS „Pelno mokestis“ naują redakciją, atsirado naujovių, kurios dar nėra visiškai aiškios buhalteriams. Seminare „Pelno mokestis pagal naująjį 24-ąjį VAS“ lektorė supažindins su aktualiausiais 24-ojo VAS pakeitimais, pasidalins patirtimi bei žiniomis, kurios padės tinkamai pagal naujausius VAS reikalavimus apskaičiuoti pelno mokestį, suderinant mokesčių ir finansinės apskaitos neatitikimus.
Seminare bus išsamiai nagrinėjamos praktinės situacijos, susijusios su pelno mokesčiu ir finansine įmonės atskaitomybe, atidėtojo mokesčio apskaičiavimo principais.
 
Temos:
 
Standarto tikslas ir taikymas.
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio parodymas finansinėje atskaitomybėje.
Skirtumai tarp balansinės vertės ir mokesčio bazės, dėl kurių susidaro atidėtieji mokesčiai:
Atidėtojo mokesčio turto ir įsipareigojimo parodymas finansinėje atskaitomybėje.
Atidėtojo mokesčio turto apskaičiavimas ir pripažinimas.
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimo apskaičiavimas ir pripažinimas.
Atidėtojo mokesčio pajamų ir sąnaudų pripažinimas pelno (nuostolių) ataskaitoje arba tiesiogiai nuosavo kapitalo straipsniuose.
Atidėtojo mokesčio apskaičiavimo pavyzdžiai: