Padidintos išmokos karo prievolininkams

 

2015-07-30

Vyriausybė 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 612 pakeitė 1998 m. liepos 9 d. nutarimą Nr. 863 „Dėl išmokų buitinėms išlaidoms ir premijų dydžių nustatymo privalomosios pradinės karo tarnybos kariams“, jį išdėstydama nauja redakcija. Naujoji redakcija galioja nuo 2015 m. liepos 1 d.

Atsižvelgiant į priimtą sprendimą atnaujinti karo prievolininkų šaukimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ir siekiant pritraukti kuo daugiau asmenų ateiti atlikti jos savo noru, pakeistame nutarime nustatyti didesni privalomosios pradinės karo tarnybos kariams mokėtini dydžiai:
- kiekvieną mėnesį mokamos 3,7 bazinės socialinės išmokos (BSI, anksčiau vadintos minimaliuoju gyvenimo lygiu – MGL, nuo 2015 m. sausio 1 d. BSI yra 38 Eur) dydžio išmokos buitinėms išlaidoms (vietoj 1 BSI, t. y. nuo 38 iki 140,60 Eur);
- gali būti mokamos 3,7 bazinės socialinės išmokos dydžio premijos už pavyzdingą tarnybą (anksčiau buvo 1 BSI).

Numatoma, kad buitinių išlaidų ir premijų išmokoms reikės: 2015 m. – apie 1,28 mln. Eur, 2016 m. – apie 5,76 mln. Eur, 2017 m. – apie 6,3 mln. Eur. Jos bus skiriamos iš bendrų Krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

Taip pat Vyriausybė 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 688 nustatė, kad karo prievolininkui, kurio gyvenamoji vieta yra:
- Lietuvoje, kiekvienos apmokamos kelionės išlaidų dydis yra ne didesnis kaip 0,15 BSI dydžio (t. y. 5,7 Eur);
- vienoje iš užsienio valstybių, nurodytų nutarimo priede (minimos 49 daugiausia Europos valstybės), kiekvienos apmokamos kelionės išlaidų dydis yra ne didesnis kaip 2,6 BSI dydžio (t. y. 98,8 Eur);
- kitoje valstybėje, nenurodytoje nutarimo priede ir ne Lietuvoje, kiekvienos apmokamos kelionės išlaidų dydis yra ne didesnis kaip 10 BSI dydžių (t. y. 380 Eur).


Šis skirstymas atliktas įvertinus platų karo prievolininkų gyvenamųjų vietų geografinį išsidėstymą, kuris turi tiesioginę įtaką kelionių išlaidų, kurias jie gali patirti, dydžiui. Prognozuojama, kad šių nuostatų įgyvendinimas (t. y. ribinių dydžių įvedimas) leis sutaupyti iki 885,2 tūkst. Eur valstybės biudžeto asignavimų. Tiksli kiekvieno šaukimo metu sutaupytų lėšų suma priklausys nuo valstybės, iš kur karo prievolininkas atvyko, ir nuo karo prievolininkų skaičiaus.