Nacionaliniai ir tarptautiniai apskaitos standartai: VAS ir TAS lyginamoji analizė

Plečiantis pasaulinei ekonominei integracijai, globalizacijai, didėjant tarptautinių investicijų svarbai, neišvengiamai didėja tikslios buhalterinės apskaitos poreikis. Apskaitos teikiamos informacijos skirtumai susiaurina finansinių rezultatų palyginimo galimybes. O efektyviam verslo plėtojimuisi svarbu, kad informaciją būtų galima kuo greičiau įvertinti ir priimti tinkamą sprendimą. Tarptautinių apskaitos standartų tikslas – vienodinti įvairių šalių apskaitos standartus, siekiant juos padaryti visuotinai suprantamus. Dėl šios priežasties nacionaliniai verslo apskaitos standartai tampa vis panašesni į tarptautinius, o ir šiuos standartus leidžiančios institucijos deklaruoja norą, atsižvelgiant į šalių politines, teisines ir ekonomines sąlygas, suderinti Tarptautinius apskaitos standartus su nacionaliniais apskaitos standartais.
 
Temos: