Mokymai organizacijose

COUNT LINE mokymai organizacijose – tai puikus būdas gauti žinias atitinkančias būtent Jūsų įmonės/įstaigos poreikius Jums patogiu metu ir vietoje. Mokymų programa ir dėstymo trukmė yra koreguojama pagal Jūsų pageidavimus.

Mokymai Jūsų įmonėje/įstaigoje – tai:
· Greitas ir efektyvus būdas gauti aktualias žinias
· Tik Jums pritaikyta programa
· Mokymai Jums patogiausioje vietoje ir laiku
· Klausimų ir konsultacijų konfidencialumas.

Šiuo metu Count Line organizuoja mokymus įvairių sričių specialistams mokesčių, apskaitos, darbo santykių, teisės, raštvedybos, personalo vadybos, verslo valdymo ir kitomis temomis.

Mokesčiai ir apskaita

Darbo užmokesčio reforma nuo 2019-01-01: perskaičiavimas, naujas apmokestinimas ir apskaita

Įgyvendinant mokesčių reformą, nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiama darbo užmokesčio apskaičiavimo sistema, todėl visos įmonės privalės:
- pakeisti darbo sutartis su darbuotojais;
- atnaujinti atlyginimo, priedų skyrimo ir premijų mokėjimo tvarkas;
- pakeisti apskaitos sistemas.

Seminaro dalyviai, be priimtos mokesčių reformos, detaliai nagrinės ir vis dar iki galo neaiškius probleminius klausimus:
- suminės darbo laiko apskaitos tvarkymą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;
- tinkamos atlygio sistemos sukūrimą, tinkamai įforminant viršvalandinį darbą, darbą švenčių ir poilsio dienomis, budėjimus;
- personalo dokumentacijos būtinumą skaičiuojant darbo užmokestį, vykstant į komandiruotes ir apskaitant darbo laiką.

Elektroninės prekybos apskaita ir apmokestinimas: naujausi pakeitimai nuo 2019

Elektroninė prekyba yra tapusi neatsiejama kiekvienos įmonės dalis, todėl buhalteriai ne tik turi žinoti, kaip veikia atsiskaitymai, tačiau ir surinkti visus tinkamus dokumentus sąnaudoms pripažinti bei įrodymus PVM atskaitai. Lektorė šiame seminare analizuos:
- Elektroninės prekybos dokumentavimo klausimus – nurodant sąskaitų, išrašų, aktų, važtaraščių formą ir privalomus rekvizitus;
- Pajamų ir sąnaudų pripažinimą esant tiek elektroninei, tiek ir nuotolinei prekybai;
- Visus įrodymus, reikalingus PVM atskaitai.

GPAIS praktinis naudojimas ir pakuočių apskaitos pertvarka

Seminaro metu bus skiriamas ypatingas dėmesys praktiniam GPAIS pildymui ir teisingam duomenų sukėlimui į sistemą. Lektorės seminaro metu prisijungs prie GPAIS ir praktiškai pademonstruos, kaip suvesti duomenis į sistemą, atkreips dėmesį į keliant duomenis galinčius kilti nesklandumus ir paaiškins, kaip juos išspręsti.

Įmonių finansinė atskaitomybė 2018–2019 m.: mokesčių reforma, deklaravimas ir finansinių ataskaitų rengimo praktika

Aprašymo nėra.

Kaip pagrįsti savo poziciją ginče su mokesčių administratoriumi: pasiruošimas, įrodinėjimas ir dokumentai

Kiekvienas mokestinis ginčas įmonei reikalauja daug darbo laiko ir žmogiškųjų resursų naudojimo. Kiekvienas pasirengimas ginčui kainuoja nemažai finansinių lėšų. Todėl auditorius Artūras Kapitanovas, pateiks rekomendacijas kaip savarankiška pasiruošti mokestiniam ginčui ir:
- surinkti visus reikalingus įrodymus, apskaitos dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą pagrįsti savo poziciją mažiausiais kaštais;
- įsivertinti ginčo kainą, galimybes ir reikalingumą ginčytis su mokesčių administratoriumi;
- nustatyti ar verta sudaryti taikos sutartį, ar tęsti ginčą per visas ginčus nagrinėjančias institucijas

Mokesčiai Latvijoje ir Estijoje: naujausi pasikeitimai ir ateities perspektyvos

Seminaro metu Jūs sužinosite:

kokios yra mokesčių sutaupymo / paskirstymo galimybės Latvijoje ir Estijoje;
kokią verslo formą rinktis pradedant verslą kaimyninėse valstybėse;
apie nuo šių metų įsigaliojusią mokesčių reformą Latvijoje ir numatomus apmokestinimo sistemos pakeitimus Estijoje.

Mokesčių reformos taikymas nuo 2019-01-01 ir 2018 m. finansinės atskaitomybės rengimo rekomendacijos

Aprašymo nėra.

MTEP (mokslinė tiriamoji ir eksperimentinė veikla) lengvatos taikymas

Aprašymo nėra.

Nacionaliniai ir tarptautiniai apskaitos standartai: VAS ir TAS lyginamoji analizė

Plečiantis pasaulinei ekonominei integracijai, globalizacijai, didėjant tarptautinių investicijų svarbai neišvengiamai didėja tikslios buhalterinės apskaitos poreikis. Apskaitos teikiamos informacijos skirtumai susiaurina finansinių rezultatų palyginimo galimybes. Norint efektyviai plėtoti verslą svarbu, kad informaciją būtų galima kuo greičiau įvertinti ir priimti tinkamą sprendimą. Tarptautinių apskaitos standartų tikslas – vienodinti įvairių šalių apskaitos standartus, siekiant juos padaryti visuotinai suprantamus. Todėl šiame seminare:

- nagrinėsime pagrindinius skirtumus tarp nacionalinių ir tarptautinių apskaitos standartų;
- aiškinsimės, kaip sudaromos finansinės ataskaitos ir analizuojami jų duomenys;
- aptarsime, kokią įtaką naujausi TFAS pakeitimai turės apskaitos procesams 2018–2019 m.

Naujas 16-asis TFAS „Nuoma“

Naujas 16-asis TFAS „Nuoma“, kuris įsigalios 2019-01-01 (tačiau galimas išankstinis taikymas)

KODĖL VERTA DALYVAUTI?
Sužinosite apie sudėtingus dalykus paprastai ir aiškiai;
Išmoksite apskaičiuoti naudojimo teisės vertę ir parodyti apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje;
Išmoksite įvertinti, kaip pasikeis finansiniai rodikliai dėl 16-ojo TFAS nuostatų;
Sužinosite, kaip nuo šiol reikės sudaryti pinigų srautų ataskaitą;
Seminaras orientuotas į TFAS praktinį taikymą.

Paslaugų apmokestinimas PVM: apmokestinimo vietos ir PVM tarifo nustatymas

Aprašymo nėra.

Pelno nesiekiančių įmonių 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio rengimas ir mokesčių pakeitimai pertvarkantys organizacijų apmokestinimą nuo 2019 m.

Nuo 2019 m. pelno nesiekiančių organizacijų laukia sudėtingas laikotarpis, kadangi ne tik įsigalioja pakeitimai, keičiantys organizacijų veiklą ir atsakomybę, tačiau nuo naujųjų metų taip pat:
- įsigalioja mokesčių reforma, pertvarkanti darbo užmokesčio skaičiavimą ir apmokestinimą;
- pakeičiama pelno nesiekiančių įstaigų pelno mokesčio skaičiavimo ir pelno apmokestinimo tvarka;
- pakeitus Buhalterinės apskaitos įstatymą atnaujinama pelno nesiekiančių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarka.

Prekių tiekimo grandinių apmokestinimo PVM aspektai. VMI ir naujausia teismų praktika

PVM taisyklės tarptautiniams prekių tiekimo sandoriams išlieka sudėtingos ir neretai pasirodo, kad asmenys neįvertino reikšmingų aplinkybių, todėl VMI patikrinimo metu bando paneigti 0 proc. PVM tarifo taikymą. Be to, sudarant prekių tiekimo sandorius, o ypač tais atvejais, kai vyksta prekių perpardavimo sandoriai su vienu prekių gabenimu tiesiogiai galutiniam pirkėjui, yra būtina įvertinti ir galimas PVM rizikas užsienio šalyse. Seminaro metu aptarsime įvairius tarptautinio prekių tiekimo atvejus ir realias gyvenime pasitaikančias situacijas.

PVM reglamentavimo ir praktikos naujovės. PVM direktyvos įgyvendinimas nuo 2019 m.

Seminaras skirtas buhalteriams, dirbantiems su PVM ir deklaruojantiems sandorius tiek Lietuvoje, tiek ES, tiek ir trečiosiose šalyse. Šiame seminare dalyviai:
- nagrinės PVM deklaracijos pildymo specifines situacijas ir dažniausiai daromus pažeidimus, kuriuos tikrina VMI;
- analizuos PVM apmokestinimo vietos nustatymo taisykles, taikomas prekių tiekimui ir paslaugų teikimui;
- aptars pasirengimo veiksmus PVM direktyvos pakeitimams nuo 2019 ir nuo 2021 m.;
- nagrinės naujausias VMI, Muitinės departamento bei teismų rekomendacijas PVM apskaičiavimo, atskaitos ir deklaravimo klausimais.

PVM taikymo aspektai ir aktualijos

Aprašymo nėra.

PVM: mišrios veiklos problematika

Aprašymo nėra.

Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai: praktinis taikymas ir naujovės 2019 m.

KODĖL VERTA DALYVAUTI?

Įgysite aktualių žinių;
Sudėtingi dalykai bus pristatyti paprastai ir aiškiai;
Sužinosite naujausias apskaitos politikos rengimo rekomendacijas 2018 ir 2019 metams;
Išmoksite įvertinti, kaip pasikeis finansiniai rodikliai dėl 16-ojo TFAS nuostatų;
Sužinosite, kaip nuo šiol reikės sudaryti pinigų srautų ataskaitą;
Išmoksite apskaičiuoti naudojimo teisės vertę ir parodyti apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje.
Seminaras orientuotas į TFAS praktinį taikymą;
Išmoksite TFAS pritaikyti praktiškai ir apskaitos informaciją parodyti finansinėje atskaitomybėje;

Transporto įmonių mokesčių ir darbo užmokesčio reforma nuo 2019-01-01

Įgyvendinant mokesčių reformą, nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiama darbo užmokesčio apskaičiavimo sistema, todėl visos transporto įmonės privalės:

- pakeisti ir peržiūrėti darbo sutartis su darbuotojais;
- atnaujinti atlyginimo, priedų skyrimo ir premijų mokėjimo tvarkas;
- pakeisti apskaitos sistemas ir dienpinigių bei komandiravimo tvarką bendrovėje.

Seminaro dalyviai, be priimtos mokesčių reformos, detaliai nagrinės ir vis dar iki galo neaiškius probleminius klausimus:

- suminės darbo laiko apskaitos tvarkymą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;
- tinkamos atlygio sistemos sukūrimą, tinkamai įforminant viršvalandinį darbą, darbą švenčių ir poilsio dienomis, budėjimus, dienpinigių mokėjimą;
- personalo dokumentacijos būtinumą skaičiuojant darbo užmokestį, vykstant į komandiruotes ir apskaitant darbo laiką.

Teisė

Asmens duomenų apsauga viešajame sektoriuje: teisiniai ir praktiniai aspektai, teismų praktika ir problemos. ES Duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo viešajame sektoriuje ypatumai

Gegužės 25 d. pradėjus taikyti naująjį asmens duomenų apsaugą reglamentuojantį teisės aktą – ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) – visos įmonės, įstaigos ir organizacijos, tvarkančios asmens duomenis, turėjo pasirengti pokyčiams, kuriuos šis pristatė. Yra peržiūrimos esamos ir, esant poreikiui, diegiamos naujos techninės (IT) ir organizacinės priemonės, procesai, teisiniai dokumentai siekiant užtikrinti atitiktį BDAR ir suvaldyti su duomenų tvarkymu susijusias rizikas. Seminare, atsižvelgdami į įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklos specifiką bei į tvarkomų asmens duomenų pobūdį: - susipažinsime su BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir naujai priimtų įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimais ir jų pristatytomis naujovėmis; - nagrinėsime, kokie yra pagrindiniai šių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo žingsniai; - išsiaiškinsime, kokios priemonės turėtų būti įdiegtos kiekvienoje asmens duomenis tvarkančioje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje.

BDAR: asmens duomenų apsaugos užtikrinimas ir valdymas įmonėse, įstaigose bei organizacijose

Gegužės 25 d. pradėjus taikyti naująjį asmens duomenų apsaugą reglamentuojantį teisės aktą – ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) – visos įmonės, įstaigos ir organizacijos, tvarkančios asmens duomenis, turėjo pasirengti pokyčiams, kuriuos šis pristatė. Yra peržiūrimos esamos ir, esant poreikiui, diegiamos naujos techninės (IT) ir organizacinės priemonės, procesai, teisiniai dokumentai siekiant užtikrinti atitiktį BDAR ir suvaldyti su duomenų tvarkymu susijusias rizikas. Seminare, atsižvelgdami į įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklos specifiką bei į tvarkomų asmens duomenų pobūdį:

- susipažinsime su BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir naujai priimtų įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimais ir jų pristatytomis naujovėmis;
- nagrinėsime, kokie yra pagrindiniai šių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo žingsniai;
- išsiaiškinsime, kokios priemonės turėtų būti įdiegtos kiekvienoje asmens duomenis tvarkančioje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje.

Civilinio proceso reglamentavimo naujovės ir svarbiausi pakeitimai

Seminaro dalyviai ne tik analizuos naujausius CPK pakeitimus, tačiau nagrinėdami praktines situacijas:
- rinksis geriausius teisių gynybos būdus esant įvairiems ir skirtingų stadijų teisiniams ginčams;
- taikys įrodinėjimo metodus ir naujausius LAT išaiškinimus įrodinėjimo procese;
- analizuos, kaip paskutiniai teismų sprendimai keičia teisminio proceso eigą ir civilinio proceso reglamentavimą.

Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose: reguliavimas, dokumentų parengimas ir darbas su CVP IS

Viešieji pirkimai puiki galimybė kiekvienai įmonei-tiekėjui padidinti pardavimus tiekiant savo prekes ar paslaugas valstybiniam sektoriui. Tačiau dėl procedūrų sudėtingumo, itin griežto teisinio reguliavimo šis procesas atrodo gana sudėtingas ir neretai atgraso verslo subjektus siūlyti savo produktus viešajam sektoriui. Siekiantiems dalyvauti šiame procese neretai kyla klausimai kur sužinoti informaciją apie vykstančius viešuosius pirkimus, kokiuose viešuosiuose pirkimuose vienas ar kitas verslo subjektas gali dalyvauti, kaip teisingai parengti dokumentus ir juos pateikti perkančiajai organizacijai. Šio seminaro metu lektorė išsamiai supažindina su dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose procesu, nuo tinkamų skelbimų paieškos iki dokumentų parengimo ir pateikimo perkančiajai organizacijai. Dalis seminaro laiko yra skirta praktiniam darbui su CVP IS sistema, kurios aplinkoje patys seminaro dalyviai su lektorės pakalba pildo pirkimo dokumentus ir patys teikia pasiūlymus.

Darbo tarybos rinkimai, darbuotojų atstovai ir darbo ginčai naujajame Darbo kodekse

Seminaro metu bus išsamiai aptarti Darbo tarybos, kaip darbuotojų atstovavimo organo, veikimo principai, teisės ir pareigos. Sužinosite, kokiu būdu darbdavys turėtų bendrauti su darbo tarybos atstovais, kaip toks bendravimas / derybos turėtų būti įforminamos ir kokie dokumentai parengti. Taip pat lektorius pateiks įžvalgų ir patarimų, kaip praktiškai turėtų būti įgyvendinama privaloma informavimo ir konsultavimo pareiga bei kaip šis procesas turėtų būti įformintas.

Darbo teisė: naujieji reikalavimai lokaliems teisės aktams, kylantys ginčai ir mokesčių reforma

Naujos redakcijos Darbo kodeksas galioja jau daugiau nei metai, tačiau kuo labiau šį teisės aktą taikome darbe, tuo daugiau praktinių klausimų iškyla. Kalbame ne tik apie tokius dalykus, kaip darbo sutarties sudarymas ar darbuotojo atleidimas. Net ir tokie kasdieniai darbai, kaip darbuotojo darbo laiko režimo nustatymas, apmokėjimas už nukrypimus nuo normalių darbo sąlygų, teisingas atlygio sistemos parengimas ir pan., kelia neaiškumų ir dviprasmišką taikymo jausmą.

Darbuotojų asmens duomenų apsauga

Įsigaliojus naujos redakcijos Darbo kodeksui ir naujajam Duomenų apsaugos reglamentui, darbuotojų asmens duomenų apsauga tapo viena svarbiausių sričių tiek įmonėse, tiek ir biudžetinėse įstaigose. Vadovaudamasi naujausiais teisės aktais ir institucijų rekomendacijomis kiekviena įmonė:

- turi pasitvirtinti darbuotojų asmens duomenų apsaugos tvarkas;
- užtikrinti, kad darbuotojų asmens duomenų rinkimas, saugojimas ir naikinimas būtų tinkamai dokumentuotas;
- pasirūpinti, kad darbuotojų vaizdo stebėjimas ir IT bei kitų komunikacijų naudojimas atitiktų teisės aktus ir parengtas vidines tvarkas.

Darbuotojų materialinė atsakomybė viešajame sektoriuje

Darbuotojų materialinės atsakomybės klausimai yra viena aktualiausių darbo santykių sričių. Netinkamas materialinės atsakomybės taikymas gali peraugti į darbo ginčus, sukeliančius neigiamas pasekmes. Seminaro metu lektorius aptaria praktinius darbuotojų materialinės atsakomybės taikymo aspektus, ypatumus, taikomus viešajame sektoriuje bei valstybės tarnyboje. Lektorius, pateikdamas praktinius pavyzdžius analizuoja aktualią teismų praktiką bei pateikia rekomendacijas dėl materialinės atsakomybės taikymo darbuotojams.

Darbuotojų sauga ir sveikata: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos

Seminare, specialistai diskutuos:

- Kaip tinkamai įvertinti profesinę riziką ir kada jos įvertinimas yra būtinas?
- Kaip pasirengti tinkamą ir veikiančia DSS dokumentaciją?
- Kokie teismų sprendimai keičia DSS įgyvendinimo praktiką ir kokius dokumentus būtina pakeisti jau dabar?

Duomenų apsauga: teisinis, techninis ir žmogiškųjų išteklių parengimas

Gegužės 25 d. pradėjus taikyti naująjį asmens duomenų apsaugą reglamentuojantį teisės aktą – ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) – visos įmonės, įstaigos ir organizacijos, tvarkančios asmens duomenis, turėjo pasirengti pokyčiams, kuriuos šis pristatė. Yra peržiūrimos esamos ir, esant poreikiui, diegiamos naujos techninės (IT) ir organizacinės priemonės, procesai, teisiniai dokumentai siekiant užtikrinti atitiktį BDAR ir suvaldyti su duomenų tvarkymu susijusias rizikas. Seminare, atsižvelgdami į įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklos specifiką bei į tvarkomų asmens duomenų pobūdį:
- susipažinsime su BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir naujai priimtų įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimais ir jų pristatytomis naujovėmis;
- nagrinėsime, kokie yra pagrindiniai šių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo žingsniai;
- išsiaiškinsime, kokios priemonės turėtų būti įdiegtos kiekvienoje asmens duomenis tvarkančioje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje.

Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai: reglamento įgyvendinimas, dokumentacija ir atskaitomybė

Įmonės, kurios disponuoja dideliu kiekiu duomenų arba jautriais asmens duomenimis (pavyzdžiui, fiziologiniai duomenys, vaikų asmens duomenys ir pan.), privalo paskirti asmens duomenų apsaugos pareigūną. Seminare, naudojant praktinius pavyzdžius, bus atskleista:
- kokius darbus turi atlikti paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kokie patikrinimai turi būti padaryti ir kaip dokumentuojamas duomenų apsaugos įmonėje ar įstaigoje procesas;
- kokios yra Duomenų apsaugos reglamento nuostatos, taikomos pareigūno darbui, bei nustatytos asmens duomenų apsaugos pareigūno atsakomybės ribos;
- kaip pareigūnas turi reaguoti į asmens duomenų apsaugos pažeidimus, kokius veiksmus atlikti ir kaip dokumentuoti šiuos pažeidimus.

Efektyvus dalyvavimas bankroto procese. Tyčinis bankrotas

Skolininkui iškėlus bankroto bylą, kreditorius, norėdamas atgauti bent dalį skolos, privalo dalyvauti skolininko bankroto procese. Skolos atgavimo tikimybė priklauso nuo to, kaip efektyviai kreditorius dalyvaus bankroto procedūrose ir ar tinkamai sugebės pasinaudoti teisės aktų teikiamomis teisėmis. Seminaro metu lektorius Marius Tamošiūnas išsamiai aptars pasiruošimo bankroto procedūrai procesą, taip pat pateiks naudingų patarimų, kaip efektyviai dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir tinkamai naudotis kreditorių teisėmis, kad būtų maksimaliai išnaudotos visos galimybės atgauti skolą iš bankrutuojančio skolininko.
Seminaro metu taip pat bus skiriamas išskirtinis dėmesys tyčinio bankroto atvejams. Lektorius Egidijus Langys pateikdamas praktinius pavyzdžius aptars, kada bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu, kokia atsakomybė gresia atsakingiems asmenims, taip pat nurodys būdus ir priemones, kaip tokiu atveju kreditoriai turėtų elgtis, kad jiems būtų atlyginta patirta žala.

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimas pagal naująjį Viešųjų pirkimų įstatymą

Nuo 2017 m. liepos 1 d. pirkimo dokumentuose perkančioji organizacija gali nustatyti vieną iš trijų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų:
• Kainos;
• Sąnaudų ir kainos;
• Sąnaudų kokybės santykio.

Kainos kriterijus gali būti taikomas tik tam tikruose pirkimuose ir ne daugiau kaip 70 procentų visų metų pirkimų vertės. Dažnai kyla problema ne tik dėl teisingo vertinimo kriterijų nustatymo, bet ir dėl gautų pasiūlymų vertinimo. Nors šio kriterijaus taikymas dažniau pradėtas naudoti tik nuo liepos 1 d., tačiau jau matomas ginčų suaktyvėjimas būtent dėl šio kriterijaus subkriterijų nustatymo ir paties pasiūlymo vertinimo. Lektorė pateiks įžvalgas, kaip tiek nustatant vertinimo kriterijus, tiek juos taikant išvengti ginčų dėl tiekėjų teisių pažeidimų.

Fizinių asmenų bankrotas: naujausi pakeitimai ir teismų praktika

Fizinių asmenų bankroto įstatymas pastaruoju metu keičiamas tikrai dažnai, o diskusijos dėl jo tobulinimo netyla net ir priėmus naujausius pakeitimus. Šiame seminare vadovaudamasis naujausia praktika ir institucijų rekomendacijomis lektorius:

– pateiks informaciją dėl dalyvavimo ir prisijungimo prie fizinio asmens bylos;
– analizuos bankroto procesą, kai pagal vieną bylą bankrutuoja keli asmenys, turintys bendro turto ir bendrų prievolių;
– pateiks išvadas dėl fizinio asmens bankroto byloje taikomų procesinių terminų;
– nagrinės mokumo atkūrimo planui taikomus reikalavimus, jo nagrinėjimą kreditorių susirinkime ir apskundimo tvarką;
– nurodys, kaip nustatoma kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka.

Plačiau apie priimtus Fizinių asmenų bankroto pakeitimus.

Kaip apsidrausti nuo galimų nesklandumų keičiant atlygio sistemą nuo 2019 m.?

Nuo 2019 m. keičiasi darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka – visoms įmonėms ir kitoms organizacijoms, turinčioms darbuotojų, reikės perskaičiuoti darbo užmokestį, pritaikant koeficientą 1,289. Perskaičiuojant darbuotojų atlyginimus reikės:

• pakeisti atlygio sistemas;
• atnaujinti darbo sutartis;
• perskaičiuoti priedų ir premijų skyrimo tvarkas.

Kadangi keičiami personalo dokumentai ir bus perskaičiuojami su darbo santykiais susiję dydžiai, labai padidėja klaidų ir galimų ginčų tikimybė. Todėl lektorius pateiks konkrečių darbų sąrašą, kaip apsidrausti nuo galimų nesklandumų įgyvendinant teisės aktų reikalavimus nuo 2019 m. sausio 1 d.

Kibernetinis saugumas: kaip išvengti kibernetinių incidentų ir žalos darbo vietoje

Kibernetinis saugumas – viena iš dažniausiai keičiamų sričių, reikalaujanti neatsilikti nuo naujausių kylančių grėsmių. Todėl 2018 m. liepos 4 d. buvo priimtas ir įsigaliojo naujos redakcijos Kibernetinio saugumo įstatymas. Atsižvelgiant į visus naujausius pakeitimus, institucijų rekomendacijas ir reikalavimus lektorius seminare aptars:
- Kaip naujasis Kibernetinio saugumo įstatymas keičia saugumo reikalavimus organizacijoje;
- Kokią dokumentaciją privaloma turėti, kad išvengtume kibernetinių incidentų ir saugumo pažeidimo padarinių;
- Kaip saugiai dirbti su IT priemonėmis organizacijoje: slaptažodžių sudarymas, laikmenų apsauga, naudojimasis e-paštu, mobiliųjų įrenginių apsauga.
Svarbu! Visi klausimai bus nagrinėjami pateikiant praktinius kibernetinio saugumo pavyzdžius.

Komercinis arbitražas ir mediacija

Mediacija ir komercinis arbitražas – tai sparčiai populiarėjantys ir ypač lankstūs ginčų sprendimo būdai, kurie pasižymi privatumu ir konfidencialumu.

Seminare lektoriai, nagrinėdami praktines situacijas ir duodami patarimų, kaip dalyvaujant komerciniame ginče pasinaudoti arbitražo ir mediacijos teikiamomis galimybėmis:
- išaiškins, kokie pagrindiniai reguliavimo pakeitimai ir tarptautinės naujovės formuoja ginčų sprendimo proceso praktiką;
- atsakys, kaip pasinaudoti mediacijos ir arbitražo procesų lankstumu, kad ginčas būtų išspręstas kuo greičiau ir mažiausiomis sąnaudomis;
- analizuos mediacijos ir arbitražo proceso eigą, įrodinėjimo ypatumus ir sprendimo įgyvendinamumą.

Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymo taikymas

2018 metų birželio 1 d. įsigaliojo Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymas. Naujuoju įstatymu nustatomi:
- Teisėto ir neteisėto komercinių paslapčių gavimo, naudojimo bei atskleidimo atvejai;
- Konkrečiai įvardijami pažeistų teisių gynimo būdai;
- Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atvejai ir reikalingi įrodymai.

SVARBU! Įstatyme daug dėmesio skiriama komercinių paslapčių apsaugai tais atvejais, kai šalis sieja darbo teisiniai santykiai. Todėl su įstatymu itin svarbu atidžiai susipažinti įmonių vadovams bei kitiems asmenims, kurie įmonėse yra atsakingi už komercinių paslapčių apsaugos proceso organizavimą.

Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją

Krovinių vežimas, ginčai dėl krovinių gabenimo ir CMR konvencijos taikymas yra viena dinamiškiausių teisės sričių, kurios teismų praktika nuolat keičiama ir tobulinama. Šiame seminare lektorius analizuodamas konkrečias praktines situacijas ir vežimo sutarčių sąlygas:

- atskleis kaip keičiasi vežėjo statusas ir bylų baigtis teismų praktikoje;
- nagrinės bylų teismingumo nustatymo klausimus;
- nurodys, kokius konkrečius punktus įtraukti į krovinio vežimo sutartį;
- analizuos, kaip teisingai atribojama vežėjo ir siuntėjo atsakomybė;
- nagrinės, kokios yra atleidimo nuo atsakomybės sąlygos ir taisyklės, nustatytos teismų praktikoje.

Laikinasis įdarbinimas. Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai

Įmonės buhalteriai ir personalo specialistai, vadovai:
- Sužinos, kaip keičiasi užsieniečių įdarbinimo procesas ir kokie nauji reikalavimai taikomi dokumentacijai bei teikiamoms ataskaitoms, nes nuo liepos įsigaliojo Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimai.
- Apsirašys, kokios sąlygos turi būti numatomos darbo sutartyje su užsieniečiu.
- Aptars visus tarptautinius reikalavimus užsieniečių įdarbinimui, darbo apmokėjimui.

Laisvės ribos reklamoje: kada kūrybą riboja teisė

Teisė riboja reklamą ar tiesiog testuoja kūrybiškumą? Tai aktualus klausimas tiek kuriantiems reklamines kampanijas, tiek jas platinantiems.
Norint, kad reklamos kampanija būtų ne tik inovatyvi, kūrybiška ar turinti gilią paslėptą žinutę, bet ir pasiektų visus išsikeltus tikslus, būtina žinoti galiojančių teisės aktų nustatomas „žaidimo taisykles“. Būtina suvokti, kokia reklama gali būti traktuojama kaip klaidinanti, paslėpta arba netinkamai naudojama lyginamoji reklama. Taip pat svarbu tinkamai naudoti vis populiarėjančias reklamos internete formas – nuomonių formuotojų, turinio rinkodaros ir prekių pateikimo. Šias ir kitas temas, pateikdamas realius pavyzdžius, aptars advokatas dr. Mantas Rimkevičius šiame seminare.

Naujausi valstybinės žemės perleidimo tvarkos pakeitimai

Aprašymo nėra.

Praktiniai viešųjų pirkimų mokymai pradedantiesiems: mažos vertės pirkimų vykdymas bei darbas su CVP IS

Šis seminaras yra skirtas perkančiųjų organizacijų darbuotojams, kurie yra atsakingi už viešųjų pirkimų vykdymą. Seminaro metu dalyviai yra supažindinami su pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiai viešųjų pirkimų procedūras. Lektorė išsamiai aptaria pirkimo vertės skaičiavimo ypatumus, dokumentus, kurie yra būtini vykdant viešąjį pirkimą, taip pat galimus pirkimo būdus, ir kada kokį būdą geriausia pasirinkti. Dalis seminaro laiko yra skiriamas praktiniam darbui su CVP IS programa. Dalyviai patys jungiasi prie sistemos ir su lektorės pagalba vykdo bandomuosius pirkimus, nuo pirkimo sukūrimo iki laimėtojo nustatymo.

Skolų išieškojimas Lietuvoje ir svetur: pagrindai, taisyklės, praktiniai patarimai

Sėkmingas skolos išieškojimas – kompleksinis ir ne visada paprastas procesas. Jis gali reikalauti nemažų laiko, finansinių sąnaudų bei dažnai suponuoja teisinės pagalbos poreikį. Kokie yra skolų išieškojimo Lietuvoje ir užsienyje teisiniai pagrindai ir principai? Kokie būdai ir galimybės egzistuoja ir yra žinotini, siekiant teisine tvarka atgauti skolas? Ką daryti ir ko vengti siekiant skolos išieškojimo procesą efektyvinti? Su kokiais trukdžiais susiduriama ikiteisminėje stadijoje, bylinėjimosi metu ir jau turint įsiteisėjusį teismo sprendimą? Atsakymus į šiuos ir kitus su skolų išieškojimu Lietuvoje bei svetur susijusius klausimus, naudingus praktinius patarimus išgirsite advokatės vedamo seminaro metu.

Statybininkų iš ES ir trečiųjų šalių įdarbinimo ir komandiravimo modeliai

Lietuvos darbdaviai plačiai taiko paprastesnius statybininkų įdarbinimo modelius: Ukrainoje įdarbintus statybininkus komandiruoja dirbti į Lietuvą su biometriniais pasais, Lenkijoje įdarbintus statybininkus siunčia dirbti į Lietuvą be leidimų dirbti, taip pat statybininkus įdarbina laikinojo įdarbinimo agentūros, teikiančios darbuotojų nuomos paslaugas.

Seminaro metu įmonių vadovai, buhalteriai, personalo vadybininkai sužinos, ar tokie statybininkų įdarbinimo ir komandiravimo modeliai yra legalūs. Kaip teisėtai įdarbinti Lietuvoje statybininkus iš trečiųjų šalių? Kaip sudaryti tinkamą darbo sutartį?

Statybos rangos teisinis reguliavimas: aktualijos ir taikymas praktikoje

Statybos įstatymas ir teisės aktai, susiję su statybos pradžia, vykdymu ir užbaigimu, keičiasi kartu su besikeičiančiomis institucijų rekomendacijomis ir teismų praktika.

Šiame seminare bus sprendžiami praktikams aktualūs statybos teisės klausimai:
- Kokie yra statybas leidžiantys ir statybos užbaigimo dokumentai?
- Kaip nustatomi garantiniai terminai ir draudimo sąlygos?
- Kokios yra pagrindinės statybų ir rangos sutarties sudarymo sąlygos ir kokius punktus privaloma apsirašyti?

Sutarčių rengimas ir įgyvendinimas 2018-2019 m.: rekomendacijos ir teisių gynimo būdai kilus ginčui

Sutarčių sudarymas ir iš jų galintys kilti ginčai bei jų prevencija yra kiekvienos įmonės, įstaigos ir, žinoma, teisininko neatskiriama darbo ir verslo vykdymo dalis. Šiame seminare bus nagrinėjami pagrindiniai sutarčių rengimo principai ir praktika žvelgiant iš ginčų teisės eksperto perspektyvos. Visi dalyviai:
- sužinos pagrindinius sutarčių sudarymo elementus: dėl kokių pradinių sąlygų teismų praktikoje dažniausiai kyla ginčai ir kaip ginčytinas sąlygas geriau suformuluoti sudarant sutartis;
- sužinos, kokią taikytiną teisę geriausia pasirinkti sutartyse su užsienio kontrahentu: analizuojamos Europos sutarčių teisės perspektyvos ir tendencijos;
- nagrinės naujausius teisių gynybos būdus, kilus sutartiniams ginčams, ir kaip pasirinkti tinkamiausią iš jų esant sutarties pažeidimui.

Teisėkūros juridinė technika: veiksmingų teisinių dokumentų kūrimas

Valstybės tarnautojo įgaliojimus determinuoja nemažai teisės aktų. Su teisiniais klausimais kasdieniame darbe yra susiduriama nuolat. Būtent teisės aktais vadovaujamasi priimant sprendimus. Neretai tenka dalyvauti ir teisėkūros procese, o taikant teisės aktus susiduriama su teisės akto interpretavimo iššūkiu ir su jau galiojančio teisės akto kokybės problema.
Šio seminaro metu yra supažindinama su reikalavimais, taikomais teisės akto rengimo procesui. Taip pat seminare nagrinėjama įsakymų, sprendimų, nutarimų teksto struktūra, įforminimas bei kalbos reikalavimai. Apžvelgiami visi teisėkūros probleminiai klausimai, teisės akto vertinimo kriterijai ir teisės aktų keitimas bei išdėstymas nauja redakcija.

Teritorijų planavimo įstatymas ir jo nuostatų taikymo aspektai

Teritorijų planavimas – itin sudėtingas procesas. Todėl itin svarbu išmanyti ir mokėti tinkamai taikyti šį procesą reglamentuojančius teisės aktus. Seminaro metu lektorius, analizuodamas praktinius pavyzdžius, pateikia įžvalgas ir patarimus kaip teisingai taikyti Teritorijų planavimo įstatymą ir susijusius teisės aktus vienoje ar kitoje situacijoje, aptaria problemines šio įstatymo taikymo situacija ir pateikia patarimus kaip teisingai taikyti vieną ar kitą įstatymo nuostatą.

Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje: procedūros, dokumentai ir naujausi pakeitimai

Įmonės buhalteriai ir personalo specialistai, vadovai:
- Sužinos, kaip keičiasi užsieniečių įdarbinimo procesas ir kokie nauji reikalavimai taikomi dokumentacijai bei teikiamoms ataskaitoms, nes nuo liepos įsigalioja Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimai.
- Apsirašys, kokios sąlygos turi būti numatomos darbo sutartyje su užsieniečiu.
- Aptars visus tarptautinius reikalavimus užsieniečių įdarbinimui, darbo apmokėjimui.

Valstybės tarnyba ir darbo santykiai. Naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo projekto apžvalga

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja NAUJOS REDAKCIJOS Valstybės tarnybos įstatymas. Šiuo įstatymu keičiama kiekvieno valstybės tarnautojo statusas, darbo santykių ypatumai bei vidinė darbo santykių dokumentacija. Todėl įstaigos turės:
- pakeisti vidinius personalo dokumentus;
- apsirašyti naują darbo užmokesčio sistemą;
- spręsti klausimus dėl išeitinių kompensacijų bei valstybės tarnautojų garantijų;
- nustatyti pakeistas pareigybes ir parengti jų aprašymus.

Valstybės tarnybos reforma nuo 2019-01-01: darbo santykiai, pareigybės, įgyvendinimo dokumentacija

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja NAUJOS REDAKCIJOS Valstybės tarnybos įstatymas. Šiuo įstatymu keičiama kiekvieno valstybės tarnautojo statusas, darbo santykių ypatumai bei vidinė darbo santykių dokumentacija. Todėl įstaigos turės:
- pakeisti vidinius personalo dokumentus;
- apsirašyti naują darbo užmokesčio sistemą;
- spręsti klausimus dėl išeitinių kompensacijų bei valstybės tarnautojų garantijų;
- nustatyti pakeistas pareigybes ir parengti jų aprašymus.

Veiksmingų teisinių dokumentų kūrimas (teisėkūra)

Valstybės tarnautojo įgaliojimus determinuoja nemažai teisės aktų. Su teisiniais klausimais kasdieniame darbe yra susiduriama nuolat. Būtent teisės aktais vadovaujamasi priimant sprendimus. Neretai tenka dalyvauti ir teisėkūros procese, o taikant teisės aktus susiduriama su teisės akto interpretavimo iššūkiu ir su jau galiojančio teisės akto kokybės problema.

Šio seminaro metu yra supažindinama su reikalavimais, taikomais teisės akto rengimo procesui. Taip pat seminare nagrinėjama įsakymų, sprendimų, nutarimų teksto struktūra, įforminimas bei kalbos reikalavimai. Apžvelgiami visi teisėkūros probleminiai klausimai, teisės akto vertinimo kriterijai ir teisės aktų keitimas bei išdėstymas nauja redakcija.

Žemės sandorių sudarymo ypatumai ir žemės ūkio paskirties žemės įsigijimas

Žemė yra nekilnojamasis turtas, kuriuo disponuojama žemės santykių procese. Žemės nuosavybės teises, kitas daiktines teises bei žemės naudojimo sąlygas reguliuojantys teisės aktai nuolat tikslinami, tobulinami ar rengiami naujai. Dėl išskirtinių žemės savybių ją valdančių ir naudojančių subjektų veikla yra labiau reglamentuota, negu kitų turtinių santykių subjektų. Šio seminaro metu lektorės supažindina su naujausiais teisės aktų pakeitimais, reglamentuojančiais žemės sandorius ir jų ypatumus. Seminaro metu ypatingas dėmesys yra skiriamas žemės ūkio paskirties žemės perleidimo ir naudojimo teisiniam reguliavimui.

Finansai

Biudžeto sudarymas: metodikos, planavimas, sprendimai ir kontrolė

Šiandien daugelis įmonių neįsivaizduoja savo veiklos be planavimo. Finansų bei vadybos srities specialistai, siekiant užtikrinti sėkmingą įmonės veiklą, rekomenduoja planuoti savo būsimos veiklos kryptis, siekiamą rezultatą ir priemones tikslams pasiekti. Turbūt pati svarbiausia priemonė efektyviai veiklai plėtoti yra biudžeto sudarymas, tinkamas jo vykdymas ir operatyvus reagavimas, nes tik suformavus biudžetą galima racionaliai ir kontroliuojamai plėtoti įmonės veiklą, paskirstyti išteklius, išvengti netikėtumų ar į juos laiku reaguoti. Būtent konkrečių išteklių, skaičių ir terminų nurodymas siekiant tam tikrų užsibrėžtų tikslų padaro biudžeto formavimą sudėtingu procesu. Dėl šios priežasties sukurta nemažai biudžeto formavimo metodikų, skirtų biudžeto planavimui, formavimui, vykdymui, stebėsenai ir rizikos valdymui bent truputį palengvinti.

Buhalterinė apskaita vs. vadovybės apskaita

• Apskaitos duomenys (ne)padeda priimti verslo sprendimus.
• Pelnas netampa pinigais, nuolat trūksta apyvartinių lėšų.
• Apskaita skatina sąnaudų mažinimą, bet ne verslo plėtrą.

Apskaita atsirado dar senovės Mesopotamijoje ir plėtojosi tobulinant raštą, aritmetiką ir pinigus. Šiuolaikinė apskaita, įskaitant GAAP ir IFRS, buvo ištobulinta tik XX a. Pagrindinis apskaitos standartų tikslas buvo suvienodinti finansines ataskaitas, padaryti informaciją palyginamą, taip supaprastinant sprendimų priėmimą investuotojams, kreditoriams ir vadovams.

Tačiau daugelis vadovų ir finansininkų suprato, kad, net kruopščiai laikantis apskaitos standartų, sunku priimti prasmingus verslo sprendimus daugelyje sričių, įskaitant kainodarą, investicijas, plėtrą ir kt. Tuomet pradėta plėtoti vadovybės apskaita, kuri padeda vadovams ir kitiems sprendėjams priimti informuotus, įžvalgius, prasmingus ir greitus sprendimus nuolat besikeičiančiame verslo pasaulyje.

Finansai nefinansininkams. Finansinių ataskaitų analizė

Seminaro metu:
• Aptarsite svarbiausius finansinių ataskaitų rengimo ir skaitymo ypatumus;
• Nagrinėsite, kas slypi už finansinių ataskaitų eilučių, kokią informaciją jos pateikia, kokie būna finansinės informacijos pateikimo skirtumai ir interpretacijos ribos;
• Sužinosite svarbiausius įmonės veiklos vertinimo rodiklius, kaip jie skaičiuojami ir ką jie pasako apie įmonės finansų būklę;
• Praktiškai skaičiuosite svarbiausius investicijų atsipirkimo rodiklius.

Seminaro tikslai:
• Sužinoti svarbiausius finansinių ataskaitų ypatumus;
• Sužinoti, kas slypi už finansinių ataskaitų eilučių, kokią informaciją jos pateikia, kokie būna finansinės informacijos pateikimo skirtumai ir interpretacijos ribos;
• Sužinoti svarbiausius įmonės veiklos vertinimo rodiklius, kaip jie skaičiuojami ir ką jie pasako apie įmonės finansų būklę;
• Sužinoti, kaip yra skaičiuojami svarbiausi investicijų atsipirkimo rodikliai.

Įmonės veiklos ir būklės vertinimo rodikliai (KPI) bei jų naudojimas valdymui

Įmonių vadovams, finansininkams, vidaus auditoriams, vyriausiesiems buhalteriams ypač svarbu pasirinkti finansinių rodiklių visumą, kuri tinkamai matuotų įmonės veiklą ir prognozuotų jos plėtrą. Šiame seminare lektorius analizuodamas praktinius pavyzdžius iš įmonių ir kitų organizacijų veiklos:

- pateiks tinkamiausią rodiklių rinkinį pagal įmonių veiklos sritis;
- nurodys, kaip atpažinti įmonės veiklą, kuriai tam tikru laikotarpiu reikia skirti daugiausia dėmesio;
- analizuos tik svarbiausius ataskaitų duomenis ir rekomenduos, kaip „nepaskęsti“ finansinių ataskaitų gausoje.

Seminaro metu dalyviai analizei naudos savo įmonės duomenis.

Rizikos vertinimo metodai ir praktika

Rizikos vertinimas yra ypač svarbus bet kurios įmonės ir įstaigos veikloje. Todėl seminare daug dėmesio bus skiriama rizikos veiksnių nustatymui, rizikos vertinimo metodikoms ir rizikos valdymo dokumentacijai. Lektorė šiame seminare nagrinėdama praktinius pavyzdžius ir spręsdama praktinius uždavinius analizuos:
- kaip pasitvirtinti ir vykdyti naudingą vidaus kontrolę įmonėje ar įstaigoje;
- kaip pasirengti veiksmingus strategijos, procedūrų ir finansų kontrolės aprašymo dokumentus;
- kaip teisingai identifikuoti rizikos veiksnius ir nustatyti, kaip jie veikia organizacijos procesus.

Vadybos apskaita. Pilnosios savikainos apskaičiavimas. Įmonės veiklos vertinimas

Seminaro dalyviai sužinos:
- Naujausius savikainos apskaičiavimo ir kainodaros sudarymo metodus;
- Gamybos kaštų apskaičiavimo ypatumus ir pritaikymą savo įmonės veiklai;
- Kaip priimti geriausius valdymo sprendimus, vadovaujantis savikainos skaičiavimo pagrindu.

Vadyba

Automatizuotas dokumentų ir pranešimų formavimas, naudojant MS Excel ir Word programas

Tikriausiai darbe daug laiko praleidžiate rengdami dokumentus, siųsdami laiškus dideliam gavėjų kiekiui ir visa tai atliekate rankiniu būdu? Lektorius Julius Lipavičius seminaro metu apžvelgs, kaip taupant laiką sukurti didelius kiekius personalizuotų pranešimų, elektroninių laiškų ir suformuoti įvairias dokumentų formas. Išmoksite susikurti šablonus, kuriuos galėsite naudoti kasdieniams rutininiams darbams automatizuoti, todėl turėsite daugiau laiko kitoms užduotims spręsti.

Darbuotojų atleidimo proceso valdymas: psichologiniai atleidimo pokalbio ir darbo su likusiais darbuotojais aspektai. Teisiniai aspektai

Seminaras skirtas privataus ir viešojo sektorių visų lygių vadovams, personalo vadovams ir specialistams – tiems, kuriems tenka kalbėtis su iš darbo atleidžiamais (ar jau atleistais) žmonėmis, taip pat atsakinėti į pasilikusių darbuotojų klausimus ir tvarkytis su įtempta situacija po pasikeitimų.

Seminare ras atsakymus tie, kurie nori įgyti daugiau psichologinių žinių apie pozityvios nuostatos dėl pasikeitimų formavimą atleidimo iš darbo metu, sužinoti, kaip etiškai ir korektiškai atsisveikinti su darbuotoju, kaip ir kada pateikti jam informaciją apie atleidimą, kaip užkirsti kelią nepageidaujamiems padariniams – pasiliekančių darbuotojų nesaugumui, sumažėjusiam darbingumui dėl įtampos ir pačios organizacijos įvaizdžiui (tuo atveju, jei finalinis pokalbis vyks nekorektiškai).

Išmoksime, kaip „neuždaryti durų“ tokio pokalbio metu – nes nežinia, kur su atleistu iš darbo žmogumi susitiksite ir po kurio laiko.

Seminare taip pat bus aptarti darbuotojų atleidimo teisiniai aspektai.

Elektroninių dokumentų valdymo teisiniai ir praktiniai aspektai

Seminaro dalyviai nagrinės naujausius elektroninių dokumentų valdymo pakeitimus ir praktines įstaigų elektroninių dokumentų valdymo situacijas:
- kaip sudaryti dokumentacijos planus ir vykdyti elektroninių dokumentų apskaitą;
- kaip organizuoti elektroninių dokumentų archyvavimo procesą ir tolesnį saugojimą;
- kaip optimizuoti elektroninių dokumentų rengimą ir valdymo organizavimą.

Įslaptintos informacijos administravimas

Įslaptintų dokumentų ir įslaptintos informacijos administravimas - viena sudėtingiausių dokumentų valdymo sričių. Todėl dokumentų valdymo specialistai turi teikti ypatingą dėmesį tiek naujausioms įslaptintos informacijos administravimo taisyklėms, tiek ir naujausioms rekomendacijoms. Šiame seminare, be paskutinių teisės aktų pakeitimų apžvalgos, lektorius aptars:
- įslaptintų dokumentų rengimo, registravimo, gabenimo ir siuntimo, gavimo bei tvarkymo ypatumus;
- kaip sudaromos įslaptintos bylos ir rengiama įslaptintų bylų apskaita;
- kokie klausimai sprendžiami vykdant įslaptintų dokumentų inventorizaciją bei kaip keičiamos slaptumo žymos.

Reikalavimai personalo dokumentacijos valdymui 2019 m.: rengimas, įgyvendinimas ir kontrolė

Tinkamas, aiškiai įstatymuose nustatytas personalo dokumentacijos valdymas būtinas visose darbo santykių srityse, pradedant priėmimu į darbą, baigiant komandiruotėmis, vidiniais įstaigos personalo dokumentais ir kita dokumentacija. Todėl šiame seminare lektorė, nagrinėdama praktinius pavyzdžius, aptars:

- Kaip elektroniniai personalo dokumentai keičia darbo santykių įforminimą;
- Kaip tinkamai, pagal visus reikalavimus parengti darbo sutartis, vidines tvarkas, įsakymus ir kitus personalo dokumentus;
- Kokia tvarka vyksta personalo dokumentų apyvarta – derinimas, pasirašymas, įgyvendinimas ir kontrolė.

Talentų „medžioklė“ socialiniuose tinkluose

Seminaro tikslas – suprasti, sužinoti ir išmokti:
• Kaip atpažinti tinkamą kandidatą socialiniuose tinkluose?
• Kaip „parduoti“ mintį sudalyvauti atrankoje?
• Kaip „parduoti“ kompaniją tinkamiems kandidatams?

Valstybės įstaigų dokumentų ir elektroninių dokumentų tvarkymas (archyvavimas) ir apskaita

Seminaro dalyviai nagrinės naujausius dokumentų valdymo taisyklių pakeitimus ir praktines įstaigų dokumentų valdymo situacijas:
- kaip sudaryti įstaigos dokumentacijos planus ir vykdyti dokumentų apskaitą;
- kaip organizuoti archyvavimo procesą ir dokumentacijos parengimą;
- kaip optimizuoti elektroninių dokumentų apskaitą ir archyvavimą.

Dėl seminarų organizavimo Jūsų įmonėje prašome kreiptis tel. (8 5) 263 99 22 arba užpildykite žemiau pateiktą formą ir mes su Jumis susisieksime.

Mokymų sritis / tema:*
Lektorius:
Kiti pageidavimai:
El. paštas:*
Mokymų vieta (miestas):
Planuojamas dalyvių skaičius:
Kontaktinis asmuo:
Įmonės ar įstaigos pavadinimas:
Tel: *

* Žvaigždute pažymėti laukai yra privalomi.