Darbo užmokesčio apskaitos pagal VSAFAS kursai

Kursų programa parengta taip, kad įgytas žinias ir įgūdžius galima būtų sėkmingai taikyti apskaičiuojant darbo užmokestį, kompensacijas, komandiruotpinigius, skaičiuojant sukauptus atostoginius. 50 proc. kursų laiko skiriama praktiniams darbams: darbo grafikų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių sudarymui, darbo užmokesčio, kompensacijų ir komandiruotpinigių apskaičiavimui, finansinės atskaitomybės formų pildymui.

Kursai skirti tiems, kurie nori įgyti darbo užmokesčio, kompensacijų ir komandiruotpinigių apskaičiavimo teorinių žinių, kurias galima būtų sėkmingai taikyti praktiškai.

Šie kursai skirti Jums, jei:

Darbo užmokesčio apskaitos pagal VSAFAS kursai skirti asmenims, pradedantiems buhalterio karjerą ar ketinantiems jais tapti.

Temos:

I tema. Darbo sutarties sąlygos ir jų keitimas; Valstybės tarnautojai, statutiniai, dirbantys pagal darbo sutartis; Finansavimo šaltiniai ir dimensijos; Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų; Taikomi koeficientai; Sąsajos tarp darbo grafiko, darbo laiko apskaitos žiniaraščio ir darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščio, vadovo įsakymų, nedarbingumo pažymėjimų ir pan.
II tema. Darbo laiko apskaita, suminė darbo laiko apskaita; Darbo grafikai ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiai; Darbo grafikų keitimas.
III tema. Darbo užmokesčio sudėtis; Pareiginis atlyginimas, priedai, priemokos, premijos; Darbo užmokesčio apmokestinimas („Sodros“ įmoka, GPM, įmoka į Garantinį fondą); Atostoginių kaupimai. Atostogų ir atostoginių apskaičiavimas; Atsiskaitymai su darbuotojais, „Sodra“, VMI, Garantiniu fondu.
IV tema. Vidutinio darbo užmokesčio apskaita; Darbo sutarties nutraukimas. Nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos.
V tema. Kompensacijos darbuotojams; Komandiruotpinigių apskaita; Dienpinigiai, kelionės išlaidos, gyvenamojo ploto nuoma.
VI tema. Informacijos apie su darbo santykiais susijusias išmokas pateikimas finansinės atskaitomybės formose.
VII tema. Baigiamasis uždavinys.

Papildoma informacija:

Užsiėmimai vyksta po 5 ak. val. per dieną. Kursų pradžia – 9.00 val., pabaiga – 13.00 val.

Kiekvienas dalyvis gauna:

NUOLAIDOS!

Iš įstaigos siunčiant daugiau nei vieną darbuotoją, taikoma 5% nuolaida bendrai sąskaitai.

Sertifikacija:

UAB „Mokesčių srautas“ nuo 2005 07 29 pagal Vidaus reikalų ministro 2005 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. 1V-226 „Dėl Vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 598 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ papildymo“ (Valstybės žinios, 2005, Nr. 91-3407) įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

UAB „Mokesčių srautas“ yra įrašytas į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus.

Kursai vyksta Vilniuje Count Line patalpose adresu Sėlių g. 33/2, Vilnius (Žvėryne, priešais „IKI“ parduotuvę).

Kursai vyksta surinkus klausytojų grupę. Grupės renkamos nuolat.

Planuojamų kursų pradžios data (spausti čia).

Planuojamų tiesioginių nuotolinių vaizdo kursų pradžios data (spausti čia).