Buhalterių kursai

Mes gerai išmanome buhalterio darbo specifiką, todėl organizuojame įvairius kursus buhalteriams, kurių programa parengta taip, kad įgytas žinias ir įgūdžius galėtumėte sėkmingai taikyti buhalterio darbe.

Apskaitos pagal VSAFAS kursai 

Kursų tikslas – suteikti dalyviams informacijos ir praktinių žinių apie apskaitos pagal VSAFAS naujoves, finansinės atskaitomybės pagal VSAFAS parengimą ir įkėlimą į konsolidavimo sistemą. Remdamiesi įgytomis žiniomis dalyviai galės užregistruoti ūkines operacijas ir įvykius apskaitos registruose, sudaryti Didžiąją knygą, statistines ataskaitas, biudžeto vykdymo ataskaitas, PVM deklaracijas, užpildyti finansinės atskaitomybės formas.

Apskaitos ir mokesčių pagrindų kursai

Kursai skirti tiems, kurie nori įgyti buhalterinės apskaitos ir mokesčių pagrindus – teorinių žinių, kurias galima būtų sėkmingai taikyti praktiškai.

Buhalterinės apskaitos kursai pažengusiems

Buhalterinės apskaitos kursai pažengusiems skirti buhalteriams, jau dirbantiems ar išmanantiems apskaitą, kadangi kursų medžiaga ir lektorė orientuosis į įvairių sudėtingų praktinių problemų analizę, pateikdama konkrečius pavyzdžių ir problemų sprendimus.

Darbo užmokesčio apskaitos kursai

Šie darbo užmokesčio kursai skirti visiems įmonės darbuotojams, skaičiuojantiems darbo užmokestį, kontroliuojantiems darbo apmokėjimo ar darbo santykių procedūras: buhalteriams, administratoriams, personalo darbuotojams ir kitiems.

Darbo užmokesčio pagal VSAFAS apskaita

Kursai skirti viešojo sektoriaus subjektų buhalteriams, kurie veda darbo užmokesčio ir darbuotojų komandiruočių išlaidų apskaitą. Kursų metu aptariama darbo užmokesčio ir komandiruotpinigių skaičiavimas, darbo užmokesčio sąnaudų ir įsipareigojimų korespondencijos, deklaracijų „Sodrai“ ir VMI formų pildymas. Gautos žinios padės geriau tvarkyti darbo užmokesčio ir suminę darbo laiko apskaitą, o tai suteiks galimybę efektyviai naudoti biudžeto ir kitas lėšas.

Teisės pagrindų kursai buhalteriams

Kursai skirti tiek pradedantiems, tiek pažengusiems asmenims, dažnai savo darbe ar veikloje susiduriantiems su įvairių teisinių ginčų sprendimu, kadangi kursų medžiaga su kiekvienu užsiėmimu pateiks vis sudėtingesnių situacijų sprendimus.

Pelno mokesčio kursai

Pelno mokesčio reguliavimas yra vienas sudėtingiausių, tačiau dažniausiai taikomų verslo subjektų veikloje. Įmonei yra svarbu nustatyti, ar atitinkamos pajamos priskiriamos pelno mokesčio bazei, o sąnaudos – leidžiamiems atskaitymams, nes nuo to priklauso mokėtinas pelno mokesčio dydis. Pelno mokesčio kursuose bus nagrinėjamos pagrindinės sąvokos ir jų tinkamas taikymas, naujausias pelno mokesčio teisinis reguliavimas, svarbiausi įmonei klausimai, susiję su pelno mokesčio apskaičiavimu ir deklaravimu, apskaita, pelno paskirstymu, turto nusidėvėjimo skaičiavimu. Kursus ves auditorė Jurgita Navikienė, sukaupusi daug patirties konsultuodama ir audituodama įmones. Lektorė visus klausimus nagrinės pateikdama konkrečius praktinius pavyzdžius ir aptardama sudėtingesnius ir susistemintus atvejus, susijusius su dažniausiai įmonių daromomis klaidomis.