Mokesčių administratoriui teikiami duomenys: deklaracijos, užpildyti klausimynai, kita informacija. Mokesčių reglamentavimo naujovės

Kiekvienas buhalteris žino, koks sudėtingas yra sumokėtų mokesčių deklaravimas. Nepadeda ir tai, kad deklaravimo tvarkos ir formos vis keičiasi, o deklaracijų pildymo paaiškinimai neratai būna painūs ir ne visada aiškūs. Siejant su naujausiais mokesčių pakeitimais ir analizuojant galimas problemines situacijas, lektorius aiškins, kaip teisingai apskaičiuoti mokesčius ir tinkamai užpildyti visas su jais susijusias deklaravimo formas.
 
Temos:
 
Gyventojų pajamų mokestis:
 
VMI klausimynai įmonėms:
 
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas:
 
Pelno mokesčio apskaičiavimas, deklaracijos rengimas ir pateikimas bei su tuo susijusios problemos.
 
Dažniausiai pasitaikančių klaidų analizė ir atsakymai į klausimus.