Mažųjų, ūkinių bendrijų ir akcinių bendrovių teisinis reguliavimas, apmokestinimas ir apskaita

2012 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja mažųjų bendrijų įstatymas, kurį ilgai delsęs priėmė įstatymų leidėjas. Priimtas įstatymas kaip diena ir naktis skiriasi nuo pradinio įstatymo projekto, tačiau pagrindas liko tas pats – užpildyti spragą tarp individualių įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių, palengvinant smulkaus verslo įsisteigimą ir funkcionavimą. Vien faktas, kad mažajoji bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės ir tai, kad bendrijai įsteigti nereikalingas įstatinis kapitalas skamba labai viliojančiai ne tik individualių įmonių savininkams, bet ir uždarųjų akcinių bendrovių vadovams. Mažųjų bendrijų įstatymas buvo paskelbtas su dideliu teisės aktų pakeitimų paketu, nes šiai naujai verslo formai taikomos įvairios apmokestinimo, buhalterinės apskaitos ir darbo santykių taisyklės, kas sukuria savitą mažųjų bendrijų veiklos reglamentavimą.
Kartu su šiuo ilgai lauktu mažųjų bendrijų įstatymu buvo priimta ir nauja ūkinių bendrijų įstatymo redakcija – liberalizavusi šios verslo formos veiklos galimybes. Šio seminaro tikslas – atskleisti naują juridinių asmenų veiklos formų reguliavimo ypatumus ir būtent dėl šios priežasties seminarą veda teisininkas, kalbėsiantis apie steigimą, funkcionavimą ir apribojimus bei auditorė, pasakosianti apie apskaitą ir mokestinį režimą.

Temos:

1 dalis. „Akcinių bendrovių įstatymo ir ūkinių bendrijų įstatymo pasikeitimai, mažosios bendrijos“:
Akcinių bendrovių įstatymo naujovės: dividendų išmokėjimas už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį; bendrovės pertvarkymo ypatumai.

Ūkinių bendrijų įstatymo pasikeitimai:

• Bendrijos veiklos sutartis;
• Bendrijos dalyviai, jų teisės, pareigos ir atsakomybė;
• Bendrijos reikalų tvarkymas;
• Bendrijos pelno paskirstymas.

Mažosios bendrijos:

• Mažosios bendrijos samprata, pagrindiniai reikalavimai mažajai bendrijai, jos pagrindiniai skirtumai nuo uždarosios akcinės bendrovės ir ūkinės bendrijos;
• Mažosios bendrijos nuostatai: turinys;
• Mažosios bendrijos nariai: narių teisės ir pareigos, narių priėmimas, nario teisių perleidimas, nario pasitraukimas;
• Mažosios bendrijos valdymas: narių susirinkimas, mažosios bendrijos atstovas, mažosios bendrijos vadovas;
• Mažosios bendrijos finansinė atskaitomybė ir pelno paskirstymas.

2 dalis. „Akcinių bendrovių įstatymo ir ūkinių bendrijų įstatymo pasikeitimų įtaka finansinei apskaitai ir apmokestinimui, mažųjų bendrijų apskaitos tvarkymo ypatumai. Akcininkų sprendimų registravimas ir apmokestinimas“

Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės:

• Akcininkų sprendimų registravimas finansinėje apskaitoje;
• Dividendų apskaita ir apmokestinimas;
• Finansinės apskaitos ir mokesčių aspektai, susiję su bendrovių pertvarkymu.

Ūkinių bendrijų finansinės apskaitos ir apmokestinimo ypatumai. Uždirbto pelno išmokėjimas dalyviams ir pajamų apmokestinimas.

Mažosios bendrijos:

• Finansinė apskaita nuo pirminių dokumenų iki finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo;
• Mokesčių apskaičiavimas, deklaravimo prievolės ir registravimas finansinėje apskaitoje;
• Uždirbto grynojo pelno paskirstymas dalyviams ir apmokestinimo ypatumai.