Materialiojo ir nematerialiojo IT apskaita, aktualijos ir probleminiai mokesčių klausimai

Kiekviena įmonė turi materialiojo ir nematerialiojo turto, kurį būtina apskaityti. Kaip teisingai tą padaryti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, paaiškins lektorė seminare.

Temos:

Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimas.
Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina.
Nematerialiojo turto apskaitos būdai.
Ilgalaikio materialiojo turto grupės.
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos būdai.
Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė ir nusidėvėjimo skaičiavimas.
Ilgalaikio materialiojo turto remontas.
Pavyzdžiai:
Ilgalaikio turto nuvertėjimas:
Atidėtieji mokesčiai, susiję su ilgalaikiu materialiuoju turtu. Su turtu susijusių dotacijų apskaita.