Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (aktuali redakcija nuo 2021-01-01)

Darbo kodeksas įmonės veikloje yra be galo svarbus kodifikuotas teisės aktas. Šiame įstatyme reguliuojami darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo klausimai, darbo sutarties sudarymas ir joje būtinos bei rekomenduojamos nurodyti sąlygos. Kodekse taip pat nustatyta darbo organizavimo tvarka, darbuotojų atstovų paskyrimas ir, kas svarbiausia, nustatyta, kaip sprendžiami ginčai, kilę iš darbo teisinių santykių. Įmonėje tarp darbuotojo ir darbdavio, tarp darbuotojo ir darbuotojo, tarp darbuotojo ir trečiojo asmens kyla nemažai ginčų, kurie turi būti sprendžiami remiantis teisės normomis, tiesiogiai taikant būtent Darbo kodeksą, kaip pagrindinį darbo teisės aktą.

COUNTLINE leidžiamame Darbo kodekso variante pateikiama aktuali šio darbo teisės akto redakcija. Kiekviename Darbo kodekso lape palikta vieta pastaboms suteikia galimybę ne tik pasižymėti svarbiausias įstatymo vietas, bet ir jas greitai surasti.

  • Leidinio formatas: A5
  • Leidinį sudaro: 268 psl.
  • Leidinys bus išsiunčiamas pašto adresu, nurodytu pirkimo metu.

Kaina: 12,84 Eur +PVM

Užsakyti