Visi lektoriai

Lektorė Raminta Stravinskaitė

Informacija

Raminta Stravinskaitė yra advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ vyresnioji teisininkė. Raminta daugiausia konsultuoja informacinių technologijų, žiniasklaidos, duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės teisės srityse. Raminta yra „The Legal 500“ rekomenduojama technologijų, žiniasklaidos ir komunikacijų teisės ekspertė.

 

Nuo 2017 metų vidurio, Lietuvoje prasidėjus pasirengimui įgyvendinti BDAR, Raminta specializuojasi duomenų apsaugos teisės srityje. Ji konsultuoja visais organizacijų atitikties BDAR klausimais, atlieka teisinius auditus, rengia kiekvienai organizacijai pritaikytus veiksmų planus, juos įgyvendina, ruošia privatumo politikas, strategijas, įmonių vidinius dokumentus, susijusius su technologijų naudojimu, informacijos ir duomenų apsauga. Teikdama teisines paslaugas, Raminta glaudžiai bendradarbiauja su klientų atstovais – vadovybe, už duomenų apsaugą atsakingais žmonėmis bei vidiniais ar išoriniais IT paslaugų teikėjais.

 

Keli Ramintos patirties duomenų apsaugos srityje pavyzdžiai:

 

 • Yra atlikusi daugiau nei penkiolikos organizacijų BDAR auditą bei parengusi šioms įmonėms dokumentus, užtikrinančius atitikį BDAR. Tarp Ramintos klientų buvo viena iš didžiausių Lietuvos kapitalo įmonių grupių, veikiančių daugiau nei 10-yje jurisdikcijų, kitos tarptautinės įmonių grupės, viena iš didžiausių el. prekybos paslaugų teikėjų, veikianti tarptautiniu mastu, valstybės valdžios institucijos, viešosios įstaigos bei valstybės įmonės. Paprastai vienos įmonės auditas trunka nuo mėnesio iki pusės metų. Jo metu išanalizuojamas ir ataskaitoje aprašomas bei klientui pristatomas neatitikimas BDAR, nurodoma rizika ir pateikiama konkreti rekomendacija, kaip pašalinti neatitikimą, susisteminami visi įmonės tvarkomi asmens duomenys pagal jų kategorijas, tvarkymo tikslus bei pagrindus, pateikiant rekomendacijas dėl perteklinių duomenų ir kt.
 • Sėkmingai atstovavo kliento interesams, įvykus didžiausiam kibernetiniam incidentui Lietuvoje, kurio metu klientas prarado didelės apimties specialių kategorijų pacientų asmens duomenis (teisinės situacijos vertinimas, bendradarbiavimas su teisėsaugos institucijomis, Valstybine asmens duomenų apsaugos inspekcija, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, žurnalistais, atstovavimas teismuose).
 • Gynė kliento interesus baudžiamojoje byloje dėl neteisėtos informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo, turto prievartavimo, neteisėto elektroninių dokumentų perėmimo ir panaudojimo bei dėl neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos.
 • Raminta atstovavo klientų interesams administracinėse bylose dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo ir bendrovės vadovo, kaip asmens atsakingo už asmens duomenų saugumą bendrovėje, atsakomybės.
 • Nuolat veda BDAR išorinius ir vidinius mokymus.
 • Nuolat rengia publikacijas, skaito pranešimus konferencijose duomenų apsaugos temomis.

Jums taip pat gali būti aktualu

Nuotoliniai
kursai
16 ak. val.
180€
Emilis Vasiliauskas
 • 2024-01-15 Vilnius
 • 2024-01-15 Nuotoliniai mokymai
 • 2024-03-18 Vilnius
 • 2024-03-18 Nuotoliniai mokymai
 • 2024-05-21 Vilnius
 • 2024-05-21 Nuotoliniai mokymai
 • Visi dalyviai gaus dovanų!
 • -20%
  Speciali -20% kaina!
Nuotoliniai
kursai
20 ak. val.
220€
J. Lipavičius, D. Liučvaitis, E. Vasiliauskas
 • 2024-02-27 Vilnius
 • 2024-02-27 Nuotoliniai mokymai
 • 2024-04-09 Vilnius
 • 2024-04-09 Nuotoliniai mokymai
 • 2024-06-11 Vilnius
 • 2024-06-11 Nuotoliniai mokymai
 • Visi dalyviai gauna dovanų!
 • Taikoma nuolaida!
 • -20%
  Speciali -20% kaina!
Seminaras
10 ak. val.
110€ (+ PVM)
Emilis Vasiliauskas
 • Kiekvienas seminaro dalyvis gauna dovanų!
 • Specialus pasiūlymas!