Visi lektoriai

Prof. Dr. Aurelijus Gutauskas

Lektorius
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas

Informacija

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius. Nacionalinis ekspertas prie Europos Tarybos sekretoriato pinigų plovimo (nuo 2006), korupcijos (nuo 2007) srityse. 2007–09 Tarptautinės migracijos organizacijos (International Organization for Migration, įkurta 1951) ekspertas. Nuo 2011 Italijos teisės žurnalo Archivio Penale, nuo 2012 Krokuvos universiteto žurnalo Studia Prawnicze: rozprawy i materiały redkolegijos narys. Nuo 2017 Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas. Mokslinių darbų pagrindinės sritys: baudžiamoji teisė ir procesas, nusikalstamų veikų kvalifikavimo teorinės ir praktinės problemos, organizuoto nusikalstamumo prevencija, kriminologija. Paskelbė daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių.

Dėstomos temos


  1. Kriminalinė žvalgyba;
  2. Korupcijos prevencija;
  3. Baudžiamasis procesas.