cl.lt maža

Julija Beldeninovienė

Lektorė

Vyresnioji teisininkė, advokatė, turinti virš 11 metų patirties intelektinės nuosavybės, informacinių technologijų bei farmacijos teisės srityse bei su šiomis sritimis susijusiuose ginčuose. Julija yra Lietuvos advokatūros narė nuo 2010 metų. Ji konsultuoja bei atstovauja klientams vedant derybas dėl įvairių su intelektine nuosavybe susijusių sutarčių rengimo bei pasirašymo, įskaitant taikos susitarimus, licencines, intelektinės nuosavybės perleidimo bei kitas sutartis. Ji taip pat specializuojasi rengiant ikiteismines strategijas ir atstovaujant klientams įvairiuose ginčuose, susijusiuose su patentais, papildomos apsaugos liudijimais, prekių ženklais, dizainais ir konfidencialia informacija. Julija daug kartų atstovavo klientams ginčuose, susijusiuose su intelektine nuosavybe bei nesąžininga konkurencija, įskaitant pirmuosius Lietuvoje ginčus dėl farmacinių patentų pažeidimo ir pripažinimo negaliojančiais.