ingrida Ašmantaitė Lektore_x_115x150

Ingrida Ašmantaitė

lektorė

Ingrida Ašmantaitė – audito, teisinės ir konsultacinės įmonės Rödl & Partner sandorių kainodaros skyriaus vadovė. Ingrida padeda bei konsultuoja įmones rengiant sandorių kainodaros dokumentacijas, taiko praktinius sandorių kainodaros sprendimus įmonių tarptautinei veiklai bei padeda spręsti ginčus, susijusius su sandorių kainodara.

Visi lektoriaus seminarai:


Sandorių kainodara: ką turime žinoti apie dokumentacijos rengimą?