ingrida Ašmantaitė Lektore_x_115x150

Ingrida Ašmantaitė

lektorė

Ingrida Ašmantaitė – audito, teisinės ir konsultacinės įmonės Rödl & Partner sandorių kainodaros skyriaus vadovė. Ingrida padeda bei konsultuoja įmones rengiant sandorių kainodaros dokumentacijas, taiko praktinius sandorių kainodaros sprendimus įmonių tarptautinei veiklai bei padeda spręsti ginčus, susijusius su sandorių kainodara.