Artūras Tukleris 115x150

Artūras Tukleris

Vyresnysis teisininkas
Artūras Tukleris 2014 m. baigė studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete ir įgijo darbo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Nuo 2013 m. vasario mėnesio Artūras dirbo teisininku viešojoje įstaigoje „Vilniaus universiteto Teisės klinika“, o prie iLAW komandos prisijungė 2013 m. birželio mėn. Pagrindinės teisininko A. Tuklerio praktikos sritys yra šios: darbo teisė ir darbo ginčų sprendimas, atstovavimas teisme, socialinės apsaugos teisė, civilinė teisė.