Aistė Mikočiūnienė 115x150

Aistė Mikočiūnienė

Asocijuotoji teisininkė

Aistė ES teisės ekspertines žinias ir sėkmingą bylinėjimosi Europos Sąjungos teismuose patirtį kaupia nuo 2010 m. Jos specializacija – tiek pirminėje (Sutartyse ir bendruosiuose teisės principuose), tiek ir antrinėje ES teisėje (reglamentuose, direktyvose ir kt.) nustatytas reguliavimas, jo įgyvendinimas ir praktinis veikimas ES valstybių narių nacionalinėse teisės sistemose. Yra dalyvavusi rengiant ir derinant  daugybę ES teisę įgyvendinančių Lietuvos teisės aktų projektų, ypatingą dėmesį skiriant viešųjų pirkimų srities reglamentavimui. Aistė puikiai išmano visus praktinius, procedūrinius ir materialinius bylų nagrinėjimo Europos Sąjungos teismuose aspektus. Taip pat yra sukaupusi reikšmingos patirties viešųjų pirkimų projektuose, dalyvauja ginčų nagrinėjimo procesuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose teismuose.