Krovinių vežimo jūra teisinis reglamentavimas

Bendrovės, kurioms nuolat tenka vežti įvairius krovinius jūra, taip pat tuo užsiimančios logistikos įmonės privalo gerai išmanyti krovinių vežimo jūra teisę ir krovinių vežimo sutarčių klausimus. Tik tada, kai kiekviena pusė žino savo teises, pareigas, vežėjo atsakomybę, galima išvengti nemalonių situacijų ir nesusipratimų, užtikrinti sklandų krovinių pristatymą reikiamu laiku į reikiamą vietą.

Seminare „Krovinių vežimo jūra teisinis reglamentavimas“ aptariami aktualiausi teisiniai krovinių vežimo jūra aspektai. Lektorius paaiškins tokio pobūdžio sutarčių teisę, supažindins su šalių teisėmis ir pareigomis, aptars krovinių  vežimo pagal skirtingas frachtavimo sutartis specifiką bei ypatumus, atsakomybės, pretenzijų ir ieškinių pareiškimo klausimus. Seminaras rekomenduojamas įvairaus profilio specialistams, kurių darbas vienaip ar kitaip susijęs su krovinių vežimu jūra.

Temos:

Jūrinio vežimo dokumentai:
• Konosamentas ir jo rūšys;
• Jūrinis važtaraštis.
Krovinių vežimą reglamentuojantys tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai:
• Hagos–Visbio taisyklės:
o Vežėjo pareigos;
o Vežėjo atsakomybė;
o Jūrinio vežimo konosamentų naudojimo aspektai;
o Terminai pareikšti pretenzijoms ir ieškiniams.
• Hamburgo taisyklės;
• Roterdamo taisyklės;
• Prekybinės laivybos įstatymas.
Laivo frachtavimo sutartys:
• Reiso frachtavimo sutartis;
• Terminuotoji frachtavimo sutartis;
• Berbout čarteris (laivo be įgulos nuomos sutartis).
Bendroji avarija.