Konfidencialios informacijos apsauga versle: įstatymai, teismų praktika ir praktinės rekomendacijos

Kas laikoma konfidencialia informacija, kaip nustatyti, ar informacija yra konfidenciali, kokiomis priemonėmis ją apsaugoti – tai kasdieniai inovatyvaus verslo klausimai. Seminaro tikslas – į šiuos klausimus atsakyti, paaiškinti, kaip, kiek ir kokiomis teisinėmis ir teisėtomis priemonėmis galima apsaugoti vertingą įmonės ar asmeninę informaciją.

Temos: