Komandiruočių išlaidų apskaita ir apmokestinimas

Globalizacija, bendra rinka ir kiti veiksniai skatina užmegzti verslo ryšius su bendrovėmis užsienyje, plėstis į naujas rinkas, taigi, ir vis daugiau keliauti verslo reikalais. Atsiveria daug naujų galimybių, tačiau, kita vertus, atsiranda papildomų rūpesčių, susijusių su komandiruočių išlaidų apskaita, dokumentacija ir pan. Šiuos aktualius klausimus aptars lektorė.
Seminare aptarsime, kaip įforminamas darbuotojo siuntimas į komandiruotę, kokiais dokumentais grindžiamos komandiruotės metu patirtos išlaidos. Nagrinėsime, kaip apskaičiuojami dienpinigiai, vykstant į komandiruotes Lietuvoje ir užsienyje. Analizuosime komandiruočių išlaidų registravimą buhalterinėje apskaitoje, komandiruočių sąnaudų priskyrimo ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams ir komandiruočių kompensacijų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu, socialinio draudimo įmokomis klausimus, praktinius komandiruočių išlaidų apmokėjimo pavyzdžius.

Temos:

Komandiruotės esmė. Siuntimas į komandiruotę. Garantijos komandiruotės metu.
Dienpinigiai.
Komandiruočių išlaidos:
Dokumentai, pagrindžiantys komandiruočių išlaidas.
Komandiruočių išlaidų registravimas buhalterinėje apskaitoje.
Komandiruočių sąnaudų priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.
Komandiruočių kompensacijų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu, socialinio draudimo įmokomis.