Kolektyvinės derybos ir kolektyvinė sutartis: darbuotojų ir darbdavių susitarimo ribos ir galimybės

Seminaro tikslas –  atskleisti ir išanalizuoti atskiras socialinio dialogo formas: kolektyvinių derybų praktinę ir teisinę reikšmę; darbo santykių teisinį reguliavimą kolektyvinėmis sutartimis; kolektyvinių darbo ginčų kilimo priežastis ir jų nagrinėjimo ypatumus; teisės streikuoti realizavimo galimybes ir grėsmes.
Mokymo metodai – mokymų metu vyrauja sisteminis medžiagos dėstymas, analizuojant teorines ir praktines problemas, iliustruojant jas konkrečiais praktiniais pavyzdžiais; pateikiami kazusai (praktinės situacijos), skirti ugdyti įgūdžiams ir spręsti realioms praktinėms problemoms.
 
Temos: