Investicijų valdymas ir efektyvumo vertinimas

Norint užtikrinti nuolatinę įmonės plėtrą, būtina kruopščiai planuoti bei vertinti investicijas. Kaip sėkmingai tai daryti, sužinosite seminare.
 
Seminare Aptarsite investicijas – jų planavimą, rizikos vertinimą, investicinių programų optimizavimą ir daugelį kitų aktualių investavimo klausimų. Seminare daug dėmesio bus skiriama praktinių situacijų analizei bei diskusijoms.
 
Temos:

Investicijų samprata.
Investicinio projekto struktūra.
Investicijų planavimo procesas:

•Investicijų poreikio nustatymas;
•Investicijos ir įmonės finansinės būklės įvertinimas;
•Nenuostolingumo kriterijus;
•Bendroji įmonės finansinės būklės pokyčio įvertinimo procedūra.
Investicinio projekto finansiniai skaičiavimai:

•Pinigų srauto projektavimas;
•Finansavimo išteklių poreikio planavimas;
•Bendroji prognozavimo procedūra;
•Trumpalaikis finansavimas ir jo išlaidos;
•Ilgalaikis finansavimas;
•Kapitalo išlaidos;
•Projekto pinigų srautų įvertinimas ir laiko veiksnys;
•Rizikos įvertinimas ir diversifikavimas;
•Investicinio projekto efektyvumo įvertinimo metodai;
•Praktinės užduotys.
Specifinių investicinių projektų atvejų analizė:

•Praktinė užduotis. Įrengimų parko atnaujinimo projekto analizė;
•Praktinė užduotis. Projekto „Pirkti ar gaminti?“ investiciniai aspektai;
•Praktinė užduotis. Sprendimo „Nuomoti ar pirkti?“ investiciniai aspektai.
Investicijų planavimas ir biudžetų sudarymas.
Investicijų programos optimizavimas.