Įmonės archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita

Dokumentų tvarkymas gal ir nėra pats maloniausias, tačiau labai svarbus įmonės veiklos procesas. Jam būtina skirti deramą dėmesį, kitaip įmonė rizikuoja pažeisti įstatymus, o jos darbuotojai – pasimesti informacijos ir dokumentų srautuose. Daug praktinių patarimų, kaip to išvengti, pateiks dokumentų valdymo konsultaciniame seminare „Įmonės archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita“.

SEMINARO TIKSLAS
– supažindinti įmonės darbuotojus su teisės aktais, reglamentuojančiais įmonės dokumentų valdymą, suteikti praktinių patarimų apie dokumentų, apskaitą, sisteminimą, tvarkymą.

Temos:

Teisės aktai, reglamentuojantys įstaigos dokumentų valdymą.
Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų valdymo organizavimas.
Dokumentų apskaita:

• Dokumentų registrai.
Dokumentų tvarkymas:

• Dokumentacijos planas;
• Bylų sudarymas;
• Bylų tvarkymas.
Bylų apskaita:

• Bylų apyrašų sudarymas;
• Bylų sąrašų sudarymas.
Dokumentų vertės ekspertizė.