GPAIS konsultacijos

GPAIS konsultacijos

 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS). Taigi, visos procedūros, susijusios su registravimusi, apskaitos vykdymu, ataskaitų teikimu, turi būti vykdomos naudojantis GPAIS. Iki 2018 m. gruodžio 1 d. yra numatytas pereinamasis laikotarpis, kuomet verslui ir kitiems subjektams būtina prisitaikyti prie GPAIS pokyčių bei išmokti naudotis šia apskaitos sistema.

Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui prasidės įmonių patikrinimai, kuriuos atliks Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios institucijos. Kai kurios įmonės jau ir dabar yra gavusios pranešimus apie planuojamus patikrinimus. Todėl kviečiame susitvarkyti visas įmonės prievoles, kylančias dėl apskaitos vedimo GPAIS, kartu su COUNT LINE konsultantais.

COUNT LINE konsultantė, lektorė Natalja Kobzevienė 2018 m. konsultavo ir visiškai parengė vesti GPAIS sistemoje pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitą daugiau kaip 50 įmonių.

Konsultantė parengs tvarkas ir sutvarkys Jūsų organizacijoje susidarančių gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą bei parengs dokumentaciją. Padės sutvarkyti kitus svarbiausius darbus, susijusius su GPAIS prievolėmis:

- Pakuotės apskaitos vidaus tvarkos parengimą;

- Atliekų apskaitos tvarkos parengimą;

- Atsakingų už pakuotės apskaitą darbuotojų pareigų, teisių ir atsakomybės aprašymą;

- Pakuotės išleidimo kiekio ir svorio palyginimą pagal faktinį sunaudojimą ir duomenų įvedimą į GPAIS;

- Pakuotės apskaitos žurnalo duomenų suvedimą;

- Atliekų apskaitos žurnalo parengimą ir duomenų suvedimą;

- Gaminių sąrašo formavimą;

- Gaminių ir prekinių vienetų pakuočių apskaitą;

- Prekinių vienetų sąrašo formavimą ir redagavimą;

- Pradinių likučių apie atliekas įvedimą, koregavimą ir peržiūrą;

- Atliekų tvarkymo sutarties įkėlimą;

- Atliekų lydraščio formavimą;

- Atliekų tvarkymo žurnalo formavimą ir pildymą;

- Atliekų svorio ir rūšies nurodymą;

- Atliekų susidarymo vietos nurodymą ir keitimą;

- Atliekų perdavimą ne atliekų tvarkytojui;

- Duomenų apie komunalines atliekas įvedimą;

- Metinių ataskaitų formavimą ir pateikimą.

 

J. Navikiene_115x150
Auditorė, mokesčių konsultantė, mentorė
Jurgita Navikienė
Kobzeviene_2_115x150
Apskaitos ir mokesčių
konsultantė, lektorė
Natalja Kobzevienė
Kreiptis:
tel.: 8 5 2051 562
el. paštu konsultacijos@countline.lt

 

Teirautis

GPAIS konsultacijos

Kiti pageidavimai:
El. paštas:*
Mokymų vieta (miestas):
Planuojamas dalyvių skaičius:
Įmonės ar įstaigos pavadinimas:
Kontaktinis asmuo:*
Tel. nr.:*