Vidutinė operacijos atlikimo trukmė
Operacijų kiekis per dieną
Laikas operacijoms atlikti
00:00 H
0 H
0 H
Per dieną
Per mėnesį
Per metus
Ar norėtumėte šį laiką skirti kitoms veikloms?