Finansų informacija sprendimų priėmimui – tarptautinė praktika

Seminaro tikslas – suteikti dalyviams informacijos ir praktinių žinių apie finansinės informacijos taikymą priimant vadybinius sprendimus bei kontrolės sistemas, padedančias formuluoti ir įgyvendinti tikslus.

Remdamiesi savo ir tarptautine praktika dalyviai analizuoja organizacijos procesuose ir padaliniuose kuriamą vertę, aptaria konkrečiai organizacijai derančias finansinių bei strateginių rodiklių kontrolės sistemas bei aiškinasi veiksnius, lemiančius tokių sistemų veiksmingumą.
 
Temos:

Strateginiai vadybos kontrolės sistemų aspektai:
• strategijos ir kontrolės sąryšis;
• finansų informacijos vaidmuo kontrolės praktikoje;
• finansų informacijos naudojimas strategijos formavimui ir strategijos įgyvendinimo kontrolei (Skandinavijos bendrovių pavyzdžiai).

Vertės kūrimas ir kontrolė:

• finansų informacija vertės kūrimui užtikrinti.

Finansinė veiklos procesų perspektyva:

• veiklos rezultatų vertinimas;
• kontrolės sistemos kaštai;
• kokybės kaštai;
• finansų procesų tarptautinės praktikos.

Strategija ir strateginis aprūpinimas:

• tiekimo funkcijos organizavimas ir strateginė perspektyva;
• finansinis tiekimo procesų vertinimas.

Išvardintos temos bus pristatomos ne tiek teoriškai, bet kaip praktiniai pavyzdžiai ir patirtys. Kiekvienas vadybinis dalykas ar punktas, nurodytas programoje, aptariamas kaip taikymų praktikoje rinkinys – praktikų Vokietijoje, Švedijoje, kitose Europos šalyse ir tarptautinių įmonių taikymų pastebėjimai. Taip pat lektorė remiasi tarptautinių tyrimų pavyzdžiais ir rezultatais.