Finansinės būklės vertinimas ir prognozavimas

Planuojant įmonės veiklą ir priimant svarbius verslo valdymo sprendimus, kiekvienam vadovui būtina žinoti esamą finansinę įmonės būklę ir mokėti prognozuoti jos pokyčius ateityje: kokios tikėtinos pardavimų pajamos, pelningumas, kokia bus investicijų grąža bei efektyvumas, kokios įsipareigojimų vykdymo galimybės ir pan. Tik žinant šiuos rodiklius įmanoma priimti pagrįstus strateginius bei taktinius sprendimus, valdyti pokyčius ir užtikrinti veiksmingą įmonės funkcionavimą. Kaip įvertinti bei prognozuoti finansinę įmonės būklę, sužinosite seminare.

Seminare „Finansinės būklės vertinimas ir prognozavimas“ susipažinsite su įmonės finansinės būklės analizės metodais bei jų taikymu, išsiaiškinsite, kaip atlikti įmonės veiklos rezultatų analizę, įvertinti įsiskolinimų lygį, atlikti pardavimų pajamų prognozę, vertinti investicijų perspektyvas, finansinius strateginių sprendimų padarinius ir t. t. Daug dėmesio bus skiriama praktiniams seminaro dalyvių klausimams bei pavyzdžiams aptarti.

Temos:

Finansų analizė valdymo sprendimų kontekste.


Finansinės būklės analizės metodai:

• Struktūrinė ir dinaminė finansinių ataskaitų analizė;
• Santykinių rodiklių modeliai: mokumo, veiklos efektyvumo, skolų ir nuosavo kapitalo struktūros, pelningumo ir rinkos rodikliai;
• Pinigų srautų analizė;
• Finansinės būklės įvertinimas. Praktinė užduotis.

Finansų analizė, planavimas ir veiklos optimizavimas:

• Finansų prognozavimo principai;
• Finansinių išteklių poreikio identifikavimas;
• Finansinių išteklių kainos nustatymas;
• Finansinių išteklių naudojimo efektyvumo vertinimas. Praktinė užduotis.