Seimo sesijai pasibaigus: mokesčių ir apskaitos naujovės 2020 m.

Mokymų trukmė
6 ak. val.
Organizacijos tipas
Privatus
Lektorius (-iai)
Aprašymas

 - KONSULTACINIS SEMINARAS -

Auditorius, mokesčių konsultantas Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

Įmonių, įstaigų, organizacijų buhalteriams ir finansininkams, kitiems apskaitos ir mokesčių specialistams tenka svarbi užduotis nuolat stebėti reglamentavimo pokyčius, gebėti juos suprasti ir įvertinti jų reikšmę bei galimas pasekmes.

2019 metais įstatymų leidėjas ir kiti teisėkūros subjektai tikrai nesnaudė – mokesčių įstatymų ir kitų norminių aktų pakeitimų nuo 2020 m. yra tikrai ne vienas. Patys reglamentavimo pasikeitimai iš tiesų yra įvairūs, apimantys tiek specifinius siaurus klausimus, tiek keičiantys bendrus principus, reikšmingus mokesčių mokėtojo veiklai.

Programa (bus pildoma):

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir su juo susijusių norminių aktų naujovės:

 • Naujausi GPMĮ pasikeitimai nuo 2020-01-01 (bus papildyta);
 • Su pozityviųjų pajamų apmokestinimu susijęs reguliavimas, taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 metų ir vėlesnių laikotarpių pajamas;
 • Papildytas neapmokestinamųjų pajamų sąrašas dėl darbuotojų gautų akcijų iš darbdavio pagal pasirinkimo sandorius (opcionus);
 • Ilgalaikio turto priskyrimo individualiai veiklai formos pakeitimai;
 • Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos formos pasikeitimai (nuo 2019-07-11);
 • Kompensacijos už asmeninį darbuotojo turto naudojimą įmonės veikloje.

Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir apmokestinimo pasikeitimai nuo 2020-01-01:

 • Naujos metinės ir mėnesinės NPD formulės taikymas;
 • Padidėjusio MMA ir MVA įtaka apmokestinimui;
 • Rekomenduotini darbo apmokėjimo sistemų ir darbo sutarčių pakeitimai;
 • Nauja dienpinigių apmokestinimo ir skaičiavimo tvarka dėl pasikeitusių koeficientų;
 • Vadovų dienpinigių normos apribojimai.

Pelno mokestis:

 • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai;
 • Pelno mokestis: pozityviosios pajamos ir jų apmokestinimas;
 • Palūkanų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams;
 • Pelno mokesčio tarifų taikymo sąlygos;
 • Atleidimo nuo pelno mokesčio sąlygos;
 • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymas, apmokestinimas ir apskaita;
 • Pelno mokesčio deklaracijų pildymo taisyklių pakeitimai;
 • Pelno mokesčio lengvatų taikymas ir deklaravimas.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM):

 • PVM įstatymo pakeitimai 2019 m., reglamentuojantys PVM apskaičiavimą ir deklaravimą (reprezentacinės išlaidos, lengvatiniai PVM tarifai, kito mokestinio laikotarpio galimybės ir kt.);
 • Europos Sąjungos teisės aktų pakeitimai, kurių įgyvendinamosios nuostatos Lietuvoje įsigalios 2020 ir 2021 m. Sąjungos reikalavimai dėl 0 proc. PVM tarifo pagrindimo dokumentų;
 • Naujausi VMI išaiškinimai (komunaliniai mokesčiai ir nuomos sandoriai, planuojami / rengiami PVM įstatymo komentarai ir kt.);
 • Atvirkštinio PVM elektronikos prekėms mechanizmo taikymo aspektai (nuo 2019-08-01);
 • PVM prievolės įsigijus prekių iš Europos Sąjungos valstybių narių ir prekių tiekimo į šias valstybes nares apmokestinimas PVM;
 • PVM mokėjimo ir deklaravimo tvarkų pakeitimai nuo 2019-07-01.

Mokesčių administravimo reguliavimas:

 • Naujos nuostatos dėl mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties (nuo 2020-01-01);
 • Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai bei nuo 2020-07-01 įsigaliosiantys šių kriterijų pakeitimai (papildymai);
 • Pranešimų apie tarpvalstybinius susitarimus taisyklės nuo 2020-07-01;
 • Nauja redakcija išdėstytas Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašas (nuo 2019-06-15);
 • Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimai: Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymas, įsigaliojęs nuo 2019-07-24, ir Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo įgyvendinimo taisyklės (nuo 2019-07-25); EBPO Daugiašalės konvencijos nuostatų dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymo ypatumai;
 • Mokesčių administravimo įstatymo ir įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų taikymas mokestiniuose ginčuose: naujausi pakeitimai, VMI, MGK ir teismų praktika.

SAF-T Lietuvoje: praktiniai patarimai ir dažniausiai kylantys klausimai:

 • Kas, kam, kaip ir kada turi teikti SAF-T rinkmeną?
 • Kokia informacija turi būti teikiama SAF-T rinkmenoje?
 • Kodėl svarbu tinkamai pasirengti ir kur stringa kitos įmonės?

Buhalterinės apskaitos naujovės bei reguliavimo taikymas tvarkant apskaitą 2020 m.:

 • Pasikeitimai, susiję su nuo 2020-01-01 prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, atlygio ataskaitos, valdymo ataskaitos ir metinių pranešimų rengimu.

Kiti aktualūs teisinio reguliavimo pasikeitimai nuo 2020-01-01:

 • Naujos kasos aparatų diegimo ir naudojimo taisyklės;
 • Žemės mokesčio įstatymo pakeitimai;
 • Nekilnojamo turto mokesčio įstatymo pakeitimai;
 • Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo naujausi pakeitimai;
 • Nepatikimų mokesčių mokėtojų įtraukimas į sąrąšą ir paskelbimas viešai.

Papildoma informacija:

!Dėmesio kiekvienas seminaro dalyvis gauna dovanų leidinį „Naudingi skaičiai 2019-2020 m.“ (palyginimai).

Leidinio turinys:
Naudingi skaičiai 2020 m.
Darbo laiko kalendorius 2020 m.
Dienpinigių apmokestinimo palyginimas 2019-2020 m.
NPD formulės ir DU skaičiavimui aktualūs dydžiai nuo 2020 m.
Sodros tarifų lentelė 2020 m.
Sodros tarifai, savarankiškai dirbantiems asmenims
GPM tarifai (2018-2019-2020 m.)
GPM lengvatos fiziniams asmenims
A klasės pajamos
B klasės pajamos
A ir B klasės išmokų kodai
Gyventojų pajamų mokesčio mokėtojai
Asmenų, turinčių darbo santykius, socialinis draudimas
Pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos
Pajamos ir atvejai, kai socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos
Savarankiškai dirbančių asmenų socialinis draudimas
Pajamos ir atvejai, kai socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos savarankiškai dirbantiems asmenims
Pajamos natūra
Pelno mokesčio mokėtojai ir mokesčio bazė
Pelno mokesčio tarifai 2019-2020 m.
Leidžiami atskaitymai
Neleidžiami atskaitymai
Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, įsigalioję 2019-2020 m.
Pridėtinės vertės mokesčio objektas
Paslaugų teikimo vietos nustatymo pavyzdžiai
Prekių tiekimo vietos nustatymo pavyzdžiai
PVM apmokestinamieji objektai, PVM tarifai ir I.SAF deklaravimo kodai
Europos Sąjungos šalių PVM tarifai ir ribos
Europos Sąjungos šalių nuotolinės prekybos ribos
Nekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2019 m.
Žemės mokesčio tarifai 2020 m.
Aktualūs LAT nutarčių išaiškinimai
Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo pasikeitimų palyginimas 2019-2020 m.
Nepatikimų mokesčių mokėtojų kriterijai
Opcionai

Specialus pasiūlymas! Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui iš tos pačios įmonės antram ir kiekvienam paskesniam dalyviui seminaro kaina 129 Eur + PVM (su pietumis) ir 117 Eur + PVM (be pietų).

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą.

Seminaro trukmė: 10.00–16.00 val. Registracija 9.00–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (Pietūs), 14.30–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai).

Mokymų forma
Seminarai
Mokymų data ir vieta
Data: 2020-01-09 Miestas: Šiauliai Vieta: Šiaulių arena, Į kalendorių kalendorius2020-01-09 10:002020-01-09 16:00Europe/VilniusCountline Seminarai: Seimo sesijai pasibaigus: mokesčių ir apskaitos naujovės 2020 m.UAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: Seimo sesijai pasibaigus: mokesčių ir apskaitos naujovės 2020 m. Seminaro data: 2020-01-09 Seminaro vieta: Šiaulių arena, Šiauliai , Kursų laikas: 10:00 - 16:00 val. Seminaro trukmė: 10.00–16.00 val. Registracija 9.00–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (Pietūs), 14.30–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Šiaulių arena, Šiauliai , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt
Data: 2020-01-10 Miestas: Panevėžys Vieta: Viešbutis „Romantic“, Į kalendorių kalendorius2020-01-10 10:002020-01-10 16:00Europe/VilniusCountline Seminarai: Seimo sesijai pasibaigus: mokesčių ir apskaitos naujovės 2020 m.UAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: Seimo sesijai pasibaigus: mokesčių ir apskaitos naujovės 2020 m. Seminaro data: 2020-01-10 Seminaro vieta: Viešbutis „Romantic“, Panevėžys , Kursų laikas: 10:00 - 16:00 val. Seminaro trukmė: 10.00–16.00 val. Registracija 9.00–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (Pietūs), 14.30–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Viešbutis „Romantic“, Panevėžys , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt
Data: 2020-01-13 Miestas: Kaunas Vieta: Viešbutis „Park Inn by Radisson Kaunas“, Į kalendorių kalendorius2020-01-13 10:002020-01-13 16:00Europe/VilniusCountline Seminarai: Seimo sesijai pasibaigus: mokesčių ir apskaitos naujovės 2020 m.UAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: Seimo sesijai pasibaigus: mokesčių ir apskaitos naujovės 2020 m. Seminaro data: 2020-01-13 Seminaro vieta: Viešbutis „Park Inn by Radisson Kaunas“, Kaunas , Kursų laikas: 10:00 - 16:00 val. Seminaro trukmė: 10.00–16.00 val. Registracija 9.00–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (Pietūs), 14.30–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Viešbutis „Park Inn by Radisson Kaunas“, Kaunas , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt
Data: 2020-01-14 Miestas: Klaipėda Vieta: Viešbutis „Ibis Styles Klaipeda Aurora“, Į kalendorių kalendorius2020-01-14 10:002020-01-14 16:00Europe/VilniusCountline Seminarai: Seimo sesijai pasibaigus: mokesčių ir apskaitos naujovės 2020 m.UAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: Seimo sesijai pasibaigus: mokesčių ir apskaitos naujovės 2020 m. Seminaro data: 2020-01-14 Seminaro vieta: Viešbutis „Ibis Styles Klaipeda Aurora“, Klaipėda , Kursų laikas: 10:00 - 16:00 val. Seminaro trukmė: 10.00–16.00 val. Registracija 9.00–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (Pietūs), 14.30–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Viešbutis „Ibis Styles Klaipeda Aurora“, Klaipėda , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt
Data: 2020-01-15 Miestas: Vilnius Vieta: Viešbutis „Crowne Plaza Vilnius“, Į kalendorių kalendorius2020-01-15 10:002020-01-15 16:00Europe/VilniusCountline Seminarai: Seimo sesijai pasibaigus: mokesčių ir apskaitos naujovės 2020 m.UAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: Seimo sesijai pasibaigus: mokesčių ir apskaitos naujovės 2020 m. Seminaro data: 2020-01-15 Seminaro vieta: Viešbutis „Crowne Plaza Vilnius“, Vilnius , Kursų laikas: 10:00 - 16:00 val. Seminaro trukmė: 10.00–16.00 val. Registracija 9.00–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (Pietūs), 14.30–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Viešbutis „Crowne Plaza Vilnius“, Vilnius , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt


Jums taip pat gali būti aktualu


Registracija į renginį „Seimo sesijai pasibaigus: mokesčių ir apskaitos naujovės 2020 m."

Renginio vieta

Dalyvių kiekis
su pietumis 139.00 Eur + PVM
be pietų 127.00 Eur + PVM
DĖMESIO! Toliau nurodyta informacija bus naudojama išrašant sąskaitą faktūrą, todėl prašome patikrinti:
 • ar tikslus įmonės adresas (kuriuo ji užregistruota, arba tas adresas kurį Jūs norėsite matyti sąskaitoje faktūroje).
Fizinio asmens registracija
Informacija apie dalyvius Vardai ir pavardės reikalingi pažymėjimams
 
Pridėti dalyvį

Sutinku gauti informaciją apie UAB „Mokesčių srautas“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie UAB „Mokesčių srautas“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.* Visi laukai pažymėti žvaigždute yra privalomi.
Tiesioginė nuoroda: https://www.countline.lt/events/seimo-sesijai-pasibaigus-mokesciu-ir-apskaitos-naujoves-2020/