Praėjusių buhalterinių laikotarpių klaidų taisymas

Darbų perdavimas

Mokymų trukmė
6 ak. val.
Organizacijos tipas
Privatus
Lektorius (-iai)
Aprašymas

- KONSULTACINIS SEMINARAS -

Žiniomis dalinsis lektorė Jurgita Navikienė – Auditorė, socialinių mokslų (ekonomikos) magistrė, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės „Solidus vox“ direktorė. Bendrovė teikia ne tik buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas, bet ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis apskaitos, mokesčių, darbo santykių bei apskaitos politikos pasirinkimo klausimais. Auditorė taip pat veda viešuosius ir vidinius mokymus aktualiomis mokesčių, apskaitos ir darbo užmokesčio skaičiavimo temomis visoje Lietuvoje. Lektorės straipsniai yra publikuojami buhalterių profesinėje spaudoje.

Apskaitą tvarkančio darbuotojo – dažniausiai vyriausiojo buhalterio pasirinkimas yra vadovo atsakomybė ir teisė. Atrodytų, visoms įmonėms reikia aukščiausią kvalifikaciją turinčių profesionalų, nes buhalterija – tai įmonės saugumo garantas, o finansai – įmonės „kraujas“. Deja, ne visų vadovų pasirinkimai šiuo klausimu yra geri. Dėl tos priežasties tenka susidurti su „apleistos“ apskaitos atvejais, kai užfiksuoti neaiškūs ir netikslūs buhalterinių sąskaitų likučiai, nesutampa skolų sumos ir t. t.

Taigi, kaip ištaisyti susidariusią padėtį? Kokius veiksmus turi atlikti vadovas, o vėliau – su kokiais iššūkiais susiduria naujasis buhalteris? Apibendrintai ir detaliai, aptariant būtiniausias procedūras bei jų dokumentavimą, į šį klausimą bus atsakyta seminaro metu.

 

Temos:
Kliento tapatybės nustatymas. Reputacijos vertinimas. Grėsmės dėl apgaulingos buhalterijos ir kliento nesąžiningumo.

Strategija:
Sąskaitų likučių fiksavimas ir neatitikimų masto nustatymas. Dokumentavimas.
Koregavimų strategija ir procedūros. Retrospektyvinis ir perspektyvinis klaidų taisymo būdai ir jų įtaka mokesčių deklaracijų tikslinimui.
Tinkamos apskaitos politikos pasirinkimo galimybės. Finansinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo derinimo principai.
Apskaitos politikos kūrimo ir atnaujinimo procesas.

Techninis darbas:
„Apleistos“ buhalterijos tvarkymo darbai:

 • Balansas (palyginimas apskaitos ir mokesčių požiūriu):
  • Ilgalaikis turtas: nematerialusis ir materialusis. Su ilgalaikiu turtu susijusių ūkinių operacijų (įsigijimo, amortizacijos / nusidėvėjimo, vertės sumažėjimo, perkainojimo, nurašymo, investicinio turto apskaita) finansinės apskaitos ir mokesčių aspektai. Prievolės pagal PVM įstatymą;
  • Finansinis turtas: investicijos į kitų įmonių akcijas; suteiktos paskolos; kitas finansinis turtas (klasifikavimas, įsigijimas, įvertinimas, nurašymas);
  • Atsargos (įsigijimas, nuolaidos ir diskontai, pasigaminimas, nukainojimas – grynoji galimo realizavimo vertė, įkainojimas, sunaudojimo (pardavimo) apskaitos metodai, nurašymas). Prievolės pagal PVM įstatymą;
  • Gautinos sumos (įvertinimas, abejotinos skolos). Galimybės sumažinti mokėtiną PVM, nurašius beviltiškas skolas;
  • Nuosavas kapitalas (savų akcijų įsigijimas ir perleidimas, pelno paskirstymas);
  • Dotacijos ir subsidijos;
  • Finansiniai įsipareigojimai (klasifikavimas, įsigijimas, įvertinimas, nurašymas);
  • Atidėjiniai;
  • Lizingas – nuoma;
  • Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir gyventojų pajamų mokesčio bei socialinio draudimo įmokos.
 • Pelno (nuostolių) ataskaita (palyginimas apskaitos ir mokesčių požiūriu): 
  • Pajamos (pajamų pripažinimas, neapmokestinamosios pajamos pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio nuostatas);
  • Nuomojamas turtas pagal Pelno mokesčio įstatymo 38 straipsnio nuostatas. PVM prievolės dėl nuomos sandorių;
  • Sąnaudos (leidžiami atskaitymai, neleidžiami atskaitymai pagal Pelno mokesčio įstatymo 31 straipsnio nuostatas, ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai pagal Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio nuostatas);
  • Parama pagal Pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio nuostatas;
  • Tantjemos – pelno paskirstymo ribojimas pagal LR akcinių bendrovių įstatymą;
  • Atidėjiniai
 • Pirmojo finansinių ataskaitų rinkinio, sutvarkius „apleistą“ apskaitą, parengimo ypatumai.

Papildoma informacija:

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. seminaro dalyvio pažymėjimą.

Mokymų trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 11.30–11.45 val. (kava, arbata, saldumynai), 13.15–14.15 val. (pietūs).

Mokymų forma
Seminarai
Mokymų data ir vieta
Data: 2020-02-03 Miestas: Vilnius Vieta: Courtyard by Marriott, Į kalendorių kalendorius2020-02-03 10:002020-02-03 15:45Europe/VilniusCountline Seminarai: Praėjusių buhalterinių laikotarpių klaidų taisymasUAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: Praėjusių buhalterinių laikotarpių klaidų taisymas Seminaro data: 2020-02-03 Seminaro vieta: Courtyard by Marriott, Vilnius , Kursų laikas: 10:00 - 15:45 val. Mokymų trukmė: 10.00–15.45 val. Registracija 9.30–10.00 val. Pertraukos: 11.30–11.45 val. (kava, arbata, saldumynai), 13.15–14.15 val. (pietūs). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Courtyard by Marriott, Vilnius , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt


Jums taip pat gali būti aktualu


Registracija į renginį „Praėjusių buhalterinių laikotarpių klaidų taisymas"

Renginio vieta

Dalyvių kiekis
su pietumis 117.00 Eur + PVM
be pietų 107.00 Eur + PVM
DĖMESIO! Toliau nurodyta informacija bus naudojama išrašant sąskaitą faktūrą, todėl prašome patikrinti:
 • ar tikslus įmonės adresas (kuriuo ji užregistruota, arba tas adresas kurį Jūs norėsite matyti sąskaitoje faktūroje).
Fizinio asmens registracija
Informacija apie dalyvius Vardai ir pavardės reikalingi pažymėjimams
 
Pridėti dalyvį

Sutinku gauti informaciją apie UAB „Mokesčių srautas“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie UAB „Mokesčių srautas“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.* Visi laukai pažymėti žvaigždute yra privalomi.
Tiesioginė nuoroda: https://www.countline.lt/events/praejusiu-buhalteriniu-laikotarpiu-klaidu-taisymas/