2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.

Mokymų trukmė
6 ak. val.
Organizacijos tipas
Privatus
Lektorius (-iai)
Aprašymas

 - KONSULTACINIS SEMINARAS -

Auditorius, mokesčių konsultantas Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

Esame pripratę, kad mokestinių ir susijusių santykių teisinis reguliavimas nėra statiškas – per metus mokesčių mokėtojų teises ir pareigas, mokesčių ir kitas administravimo procedūras reguliuojantys įstatymai bei juos lydintys norminiai aktai (jų dalys) ne kartą yra keičiami ar pildomi. Pasitaiko ir atvejų, kai pakeičiamos ar panaikinamos dar nespėjusios įsigalioti įstatymų ar kitų norminių aktų nuostatos. Tokia teisinio reglamentavimo kaita, ypač atsižvelgiant į galimas (neretai skaudžias) netinkamo šio reguliavimo taikymo teisines ir finansines pasekmes, reikalauja didelio mokesčių mokėtojo ir jam padedančių buhalterių, finansininkų, teisininkų ir kitų specialistų nuolatinio atidumo.

Kadangi savalaikis mokestinių prievolių vykdymas bei teisių realizavimas yra neatsiejamas ir nuo tinkamo apskaitos tvarkymo, beveik kiekvienas mokestinių santykių teisinio reglamentavimo pokytis suponuoja ir tam tikrus apskaitos tvarkymo, finansinės atskaitomybės dokumentų rengimo praktikos pokyčius; keičiasi ir šiuos procesus reguliuojančios taisyklės.

2019 metais įsigalioję ar šiais metais priimti įstatymai ir juos lydintys norminiai aktai įtvirtino reikšmingus pokyčius bei naujas taisykles, susijusias tiek su pagrindiniais mokesčių elementais, mokesčių administravimo procedūromis, tiek su atskirais ūkinių operacijų vykdymo, apskaitos tvarkymo aspektais. Kiekvienas nepastebėtas ar netinkamai suprastas (įvertintas) pokytis didina klaidų tikimybę, o visus šiuos pasikeitimus atrasti, sužiūrėti, suprasti bei kompleksiškai įvertinti jų reikšmę ir realias jais sukeliamas pasekmes tikrai reikia nemažai laiko.

Todėl COUNTLINE kviečia Jus į seminarą, kurio metu mūsų lektorius sistemiškai ir išsamiai (i) pristatys reikšmingiausius pelno, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, kitus mokesčius bei mokesčių administravimą reguliuojančių įstatymų ir susijusių norminių aktų pasikeitimus, jų reikšmę, taikymo ypatumus; (ii) aptars apskaitos tvarkymo bei atskaitomybės rengimo naujoves, laukiančius iššūkius bei svarbiausius praktinius aspektus; (iii) kitus klausimus.

Temos:

Buhalterinės apskaitos naujovės bei reguliavimo taikymas tvarkant apskaitą 2020 metais ir teikiant ataskaitas už 2019 metus:

 • Įmonių finansinės atskaitomybės ir Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymų taikymo ypatumai rengiant 2019 metų finansinę atskaitomybę;
 • Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatų bei Verslo apskaitos standartų (VAS) taikymas rengiant 2019 metų finansines ataskaitas;
 • Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai, reikšmingi  rengiant 2019 metų finansines ataskaitas;
 • Pasikeitimai, susiję su nuo 2020 m. sausio 1 d. prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, atlygio ataskaitos, valdymo ataskaitos ir metinių pranešimų rengimu.

Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas 2019 metais:

 • 2019 metais įsigalioję Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai ir kai kurie reikšmingi šio mokesčio taikymo aspektai:
  • Pozityvios pajamos ir jų apmokestinimas;
  • Palūkanų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams;
  • Pelno mokesčio tarifų taikymo sąlygos;
  • Atleidimo nuo pelno mokesčio sąlygos;
  • Pelno ir dividendų apmokestinimas;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymas, apmokestinimas ir apskaita;
  • Avansinio pelno mokesčio mokėjimas ir deklaravimas;
  • Pelno mokesčio lengvatų taikymas ir deklaravimas.
 • Pelno mokesčio deklaracijų pildymo taisyklių pakeitimai (nuo 2019 m. liepos 2 d.) bei rekomendacijos dėl šių deklaracijų pildymo;
 • Atnaujintas tikslinių teritorijų sąrašas.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM):

 • 2019 metais priimti ir (ar) įsigalioję PVM įstatymo ir jį lydinčių norminių aktų pakeitimai, reglamentuojantys PVM apskaičiavimą ir deklaravimą, įskaitant:
  • PVM mokėjimo ir deklaravimo tvarkų pakeitimus (nuo 2019 m. liepos 1 d.);
  • Atvirkštinio PVM elektronikos prekėms mechanizmo taikymo aspektai (nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.);
  • Naujos redakcijos PVM mokestinio laikotarpio nustatymo taisykles (nuo 2019 m. liepos 1 d.).
 • PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų tvarkymo ir teikimo taisyklių pakeitimai (nuo 2019 m. liepos 1 d.);
 • Naujausi centrinio mokesčių administratoriaus išaiškinimai (komunaliniai mokesčiai ir nuomos sandoriai, planuojami ar jau rengiami PVM įstatymo dalių komentarai ir kt.);
 • PVM prievolės įsigijus prekių iš Europos Sąjungos valstybėse narėse esančių tiekėjų bei prekių tiekimo į Bendrijos viduje apmokestinimas PVM;
 • Eksportuojamų ir importuojamų prekių vežimo apmokestinimas ir su vežimu susijusios paslaugos: naujausia praktika dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo.

Mokesčių administravimo reguliavimas:

 • Kai kurie Mokesčių administravimo įstatymo nuostatų taikymo aspektai bei naujausi šio įstatymo pakeitimai, įskaitant:
  • Minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus bei nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliosiančius šių kriterijų pakeitimus (papildymus);
  • Naujas nuostatas dėl mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties (nuo 2020 m. sausio 1 d.);
  • Pranešimų apie tarpvalstybinius susitarimus taisykles (nuo 2020 m. liepos 1 d.).
 • Nauja redakcija išdėstytas Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašas (nuo 2019 m. birželio 15 d.);
 • Ką reikia žinoti apie naujai priimtą Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymą, Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo įgyvendinimo taisykles ir 2019-09-12 pakeistas Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisykles;
 • Kai kurie praktiniai aspektai, susiję su:
  • Mokestiniais patikrinimais ir mokestiniais tyrimais – mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos šių mokesčių administravimo procedūrų metu;
  • Informacijos apie pajamas ir turtą teikimu;
  • Bendruoju apskaitos failu SAF-T – apskaitos sistemos pokyčiai bei Valstybinės mokesčių inspekcijai norminiais aktais suteiktos naujos teisės.

Kiti su mokestinių ir kitų prievolių vykdymu susiję klausimai:

 • Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių redakcija, įsigaliojusi 2019 m. rugsėjo 28 d.;
 • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir su juo susijusių norminių aktų naujovės, kai kurie reikšmingi šio mokesčio taikymo aspektai:
  • Su pozityviųjų pajamų apmokestinimu susijęs reguliavimas, taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 metų ir vėlesnių laikotarpių pajamas;
  • Kompensacijos už asmeninį darbuotojo turto naudojimą įmonės veikloje; papildytas neapmokestinamųjų pajamų sąrašas;
  • Ilgalaikio turto priskyrimo individualiai veiklai formos pakeitimai;
  • Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos formos pasikeitimai (nuo 2019 m. liepos 11 d.).
 • Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo ir Žemės mokesčio įstatymo pakeitimai, įsigaliosiantys nuo 2020 m. sausio 1 d.;
 • Kai kurie su apmokestinimu akcizu susiję klausimai:
  • Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių pasikeitimai (nuo 2019 m. birželio 6 d.);
  • Akcizų grąžinimo taisyklių ir formų pakeitimai (nuo 2019 m. liepos 12 d.).
 • Kasos aparatų žurnalo pildymo tvarkos pasikeitimai (nuo 2019 m. liepos 2 d.);
 • Naujos Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos bei bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklės (nuo 2019 m. gegužės 14 d.).

Darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai nuo 2020-01-01.

Papildoma informacija:

Specialus pasiūlymas! Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui iš tos pačios įmonės antram ir kiekvienam paskesniam dalyviui seminaro kaina 129 Eur + PVM (su pietumis) ir 117 Eur + PVM (be pietų).

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą.

Seminaro trukmė: 10.00–16.00 val. Registracija 9.00–10.00 val.Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietūs), 14.30–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai).

Mokymų forma
Seminarai
Mokymų data ir vieta
Data: 2020-02-25 Miestas: Kaunas Vieta: Viešbutis „Park Inn by Radisson Kaunas“, Į kalendorių kalendorius2020-02-25 10:002020-02-25 16:00Europe/VilniusCountline Seminarai: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.UAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m. Seminaro data: 2020-02-25 Seminaro vieta: Viešbutis „Park Inn by Radisson Kaunas“, Kaunas , Kursų laikas: 10:00 - 16:00 val. Seminaro trukmė: 10.00–16.00 val. Registracija 9.00–10.00 val.Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietūs), 14.30–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Viešbutis „Park Inn by Radisson Kaunas“, Kaunas , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt
Data: 2020-02-27 Miestas: Klaipėda Vieta: Viešbutis „Ibis Styles Klaipeda Aurora“, Į kalendorių kalendorius2020-02-27 10:002020-02-27 16:00Europe/VilniusCountline Seminarai: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.UAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m. Seminaro data: 2020-02-27 Seminaro vieta: Viešbutis „Ibis Styles Klaipeda Aurora“, Klaipėda , Kursų laikas: 10:00 - 16:00 val. Seminaro trukmė: 10.00–16.00 val. Registracija 9.00–10.00 val.Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietūs), 14.30–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Viešbutis „Ibis Styles Klaipeda Aurora“, Klaipėda , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt
Data: 2020-02-28 Miestas: Vilnius Vieta: Viešbutis „Radisson Blu Hotel Lietuva“, Į kalendorių kalendorius2020-02-28 10:002020-02-28 16:00Europe/VilniusCountline Seminarai: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.UAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m. Seminaro data: 2020-02-28 Seminaro vieta: Viešbutis „Radisson Blu Hotel Lietuva“, Vilnius , Kursų laikas: 10:00 - 16:00 val. Seminaro trukmė: 10.00–16.00 val. Registracija 9.00–10.00 val.Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietūs), 14.30–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Viešbutis „Radisson Blu Hotel Lietuva“, Vilnius , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt
Data: 2020-03-10 Miestas: Panevėžys Vieta: Viešbutis „Romantic“, Į kalendorių kalendorius2020-03-10 10:002020-03-10 16:00Europe/VilniusCountline Seminarai: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.UAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m. Seminaro data: 2020-03-10 Seminaro vieta: Viešbutis „Romantic“, Panevėžys , Kursų laikas: 10:00 - 16:00 val. Seminaro trukmė: 10.00–16.00 val. Registracija 9.00–10.00 val.Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietūs), 14.30–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Viešbutis „Romantic“, Panevėžys , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt
Data: 2020-03-12 Miestas: Šiauliai Vieta: Šiaulių arena, Į kalendorių kalendorius2020-03-12 10:002020-03-12 16:00Europe/VilniusCountline Seminarai: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.UAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m. Seminaro data: 2020-03-12 Seminaro vieta: Šiaulių arena, Šiauliai , Kursų laikas: 10:00 - 16:00 val. Seminaro trukmė: 10.00–16.00 val. Registracija 9.00–10.00 val.Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietūs), 14.30–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Šiaulių arena, Šiauliai , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt
Data: 2020-03-18 Miestas: Kaunas Vieta: Viešbutis „Park Inn by Radisson Kaunas“, Į kalendorių kalendorius2020-03-18 10:002020-03-18 16:00Europe/VilniusCountline Seminarai: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.UAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m. Seminaro data: 2020-03-18 Seminaro vieta: Viešbutis „Park Inn by Radisson Kaunas“, Kaunas , Kursų laikas: 10:00 - 16:00 val. Seminaro trukmė: 10.00–16.00 val. Registracija 9.00–10.00 val.Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietūs), 14.30–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Viešbutis „Park Inn by Radisson Kaunas“, Kaunas , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt
Data: 2020-03-19 Miestas: Klaipėda Vieta: Viešbutis „Amberton Klaipėda“, Į kalendorių kalendorius2020-03-19 10:002020-03-19 16:00Europe/VilniusCountline Seminarai: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.UAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m. Seminaro data: 2020-03-19 Seminaro vieta: Viešbutis „Amberton Klaipėda“, Klaipėda , Kursų laikas: 10:00 - 16:00 val. Seminaro trukmė: 10.00–16.00 val. Registracija 9.00–10.00 val.Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietūs), 14.30–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Viešbutis „Amberton Klaipėda“, Klaipėda , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt
Data: 2020-03-25 Miestas: Vilnius Vieta: Viešbutis „Crowne Plaza Vilnius“, Į kalendorių kalendorius2020-03-25 10:002020-03-25 16:00Europe/VilniusCountline Seminarai: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.UAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m. Seminaro data: 2020-03-25 Seminaro vieta: Viešbutis „Crowne Plaza Vilnius“, Vilnius , Kursų laikas: 10:00 - 16:00 val. Seminaro trukmė: 10.00–16.00 val. Registracija 9.00–10.00 val.Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietūs), 14.30–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Viešbutis „Crowne Plaza Vilnius“, Vilnius , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt


Jums taip pat gali būti aktualu


Registracija į renginį „2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m."

Renginio vieta

Dalyvių kiekis
su pietumis 139.00 Eur + PVM
be pietų 127.00 Eur + PVM
DĖMESIO! Toliau nurodyta informacija bus naudojama išrašant sąskaitą faktūrą, todėl prašome patikrinti:
 • ar tikslus įmonės adresas (kuriuo ji užregistruota, arba tas adresas kurį Jūs norėsite matyti sąskaitoje faktūroje).
Fizinio asmens registracija
Informacija apie dalyvius Vardai ir pavardės reikalingi pažymėjimams
 
Pridėti dalyvį

Sutinku gauti informaciją apie UAB „Mokesčių srautas“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie UAB „Mokesčių srautas“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.* Visi laukai pažymėti žvaigždute yra privalomi.
Tiesioginė nuoroda: https://www.countline.lt/events/2019-m-finansine-atskaitomybe-ir-mokesciu-pakeitimai-2020-m/