Elektroniniai dokumentai ir elektroninis parašas

Sparčiai tobulėjant informacinėms technologijoms, popieriniai dokumentai taps vis mažiau naudojami, kadangi ateityje visi dokumentai turėtų būti skaitmeninės (elektroninės) formos. Šia linkme eina ir dokumentų rengimo teisinis reguliavimas. Nuo 2012 m. įsigaliojo naujas vyriausiojo archyvaro įsakymas „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“, pakeisti įsakymai „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir kiti teisės aktai, kuriuose numatyti elektroninių dokumentų valdymo, naudojimo, saugojimo reikalavimai. Atsiradus naujam elektroninių dokumentų reguliavimui, sunku pasakyti, kaip susiklostys jų naudojimo praktika, kadangi šiandien klausimų kyla daugiau, nei galima rasti atsakymų. Net ir jau seniai praktikoje žinomo elektroninių dokumentų teisėtumo užtikrinimo būdo – elektroninio parašo – taikymas kelia nemažai probleminių klausimų, nes jo naudojimas reikalauja tam tikrų specifinių žinių.

Temos:

1 dalis. Elektroniniai dokumentai.

Elektroninių dokumentų teisinis reguliavimas

• Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys elektroninių dokumentų valdymą.
• Elektroninis parašas ir jo teisinė galia.
• Kompiuterizuotas dokumentų valdymas ir elektroninių dokumentų valdymo sistema.

Elektroninių dokumentų valdymas

• Reikalavimai elektroninių dokumentų specifikacijoms.
• Elektroninių dokumentų rengimas ir tvarkymas (sudarymas, registravimas, bylų formavimas, tvarkymas ir kt.).
• Elektroninių dokumentų saugojimas.

2 dalis. Elektroninis parašas

Elektroninis parašas ir jo panaudojimo galimybės.
Bus pristatyta informacija, reikalinga darbui su elektroniniu parašu ir elektroniniais dokumentais. Taip pat bus pateikti geros praktikos pavyzdžiai ir rekomendacijos, į ką reikėtų atsižvelgti planuojant naudoti elektroninį parašą.

Elektroninio parašo teisiniai aspektai.
Bus pristatyti teisės aktai, Europos Sąjungos ir Lietuvos lygiu reglamentuojantys sertifikavimo paslaugų teikimą ir elektroninio parašo naudojimą.

Pagrindiniai žingsniai pradedant naudoti elektroninį parašą.
Bus pristatyti pagrindiniai žingsniai, reikalingi pradedant naudoti elektroninį parašą: kokie turi būti pakeisti veiklos dokumentai, kokios gali būti naudojamos priemonės, į ką atsižvelgti siekiant pasirinkti tinkamiausias priemones ir pan.

Elektroninio parašo praktinė dalis.
Bus pristatyti pasirašymo elektroniniu parašu būdai (kompiuterine programa ir internetiniu portalu) ir nuotolinė e. parašo ir e. dokumento mokymo sistema. Dalyviai, turintys e. parašo formavimo duomenis su savimi, galės praktiškai išbandyti pasirašymą e. parašu.