Darbuotojų materialinė ir drausminė atsakomybė: teisminė praktika

Netinkamas materialinę ir drausminę atsakomybę reglamentuojančių teisės normų taikymas tampa dažna ginčų tarp darbdavių ir darbuotojų priežastimi. Geresnis teisės aktų bei teisminės praktikos, įtvirtinančios drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo ypatumus, pažinimas – puiki prevencinė priemonė, siekiant išvengti ginčų kilimo. Konsultacinio seminaro metu bus nagrinėjama aktuali teismų praktika, susijusi su materialinės ir drausminės atsakomybės klausimais, padėsianti priimti tinkamus sprendimus šioje darbo santykių srityje.
 
Temos:
 
Darbo bylų teismuose apžvalga.
 
Darbuotojų materialinė atsakomybė:
Darbuotojų drausminė atsakomybė: