Darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigose: apskaičiavimo ir apskaitos ypatumai, praktikoje kylančios problemos

Sveikatos priežiūros institucijos priklauso viešajam sektoriui, kuriame reguliuojant darbo santykius ir ypač skaičiuojant darbo užmokestį susiduriama su tam tikra specifika. Visų pirma reikia atskirti taikomus teisės aktus, kadangi jie viešajame ir privačiame sektoriuose skiriasi ir sukuria skirtingą darbo santykių reguliavimą. Antra, turbūt svarbiausias darbo santykių elementas – darbo užmokestis – taip pat turi savitą reguliavimą, kurį paprasčiausia suvokti nagrinėjant konkrečius praktinius pavyzdžius. Seminare pagrindiniai darbo užmokesčio apskaičiavimo klausimai bus nagrinėjami per sveikatos įstaigų prizmę, atsakant į daugelį probleminių klausimų, susijusių su darbo užmokesčio apmokestinimu, skaičiavimu ir apskaita.
 
Temos:
• Darbo apmokėjimo sąlygų nustatymas ir darbo užmokesčio mokėjimo tvarka;
• Darbo užmokesčio sudėtis viešajame sektoriuje;
• Darbo apmokėjimo sąlygų keitimas;
• Apmokėjimas esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;
• Sutrumpintas darbo laikas ir ne visas darbo laikas bei jų įtaka darbo apmokėjimui;
• Apmokėjimas už viršvalandinį darbą bei darbą švenčių ir poilsio dienomis;
• Apmokėjimo už darbą formos ir sistemos;
• Darbo laiko apskaita ir atvaizdavimas;
• Darbo užmokesčio mokėjimo tvarka;
• Garantijos ir kompensacijos (kai taikoma standartinė ir suminė darbo laiko apskaita);
• Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka ir taikymo atvejai (kai taikoma standartinė ir suminė darbo laiko apskaita);
• Atostogų rūšys ir apmokėjimo už jas apskaičiavimas (kai taikoma standartinė ir suminė darbo laiko apskaita);
• Išeitinės išmokos apskaičiavimas skirtingais pagrindais nutraukiant darbo santykiusį;
• Kompensacijos už nepanaudotas atostogas (kai taikoma standartinė ir suminė darbo laiko apskaita);
• Išskaitos iš darbo užmokesčio;
• Atostoginių kaupimų sudarymas ir parodymas apskaitoje;
• Kompensacijos tarnybinių komandiruočių metu. Dienpinigių apmokestinimo ypatumai;
• Kompensacijų apskaičiavimas ir apmokestinimas, kai darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis arba yra susijęs su važiavimais;
• Pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimo tvarka;
• Autorinės sutartys. Jų rūšys. Autoriaus atlyginimas ir mokesčiai;
• Pajamų, gautų natūra, pripažinimas ir įvertinimo tvarkos aprašas.