Darbo užmokesčio apskaičiavimo ypatumai. Praktikoje kylančios problemos

Sudėtingėjant darbo santykiams tarp darbuotojo ir darbdavio, sudėtingėja ir darbo užmokesčio sistemos, įvairios skatinimo programos, priedų ir premijų skyrimo tvarka. Personalo specialistams, buhalteriams darbo užmokesčio skaičiavimas įmonėje yra vienas iš pagrindinių darbų, kuris, atrodytų, turėtų būti aiškus ir nesudėtingas. Tačiau praktikoje iškyla nemažai klausimų, ypač tada kai nukrypstama nuo standartinių darbo sąlygų ir darbo užmokestis pradedamas skaičiuoti už ne visą darbo laiką, arba kai reikia apskaičiuoti skirtingas kompensacijas, nuspręsti kaip apmokestinti priedus, premijas, atsakyti į klausimą ar atsiranda darbuotojui pajamos natūra…

Temos: