Darbas su įslaptinta informacija


 

1-darbo laiko apskaita

Įslaptintos informacijos ir jai skirtų laikmenų administravimas
Žiniomis dalinasi Gediminas Dagys – informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vyriausiasis patarėjas.

Renginio metu ne tik detaliai aptariami įslaptintos informacijos ir jai įrašyti skirtų laikmenų administravimo reikalavimai, bet ir realiais pavyzdžiais iliustruojami šių reikalavimų taikymo atvejai, pateikiama gerosios ir blogosios praktikos pavyzdžių. Lektorius skatina seminaro dalyvius diskutuoti probleminiais klausimais ir surasti tinkamus atsakymus.


darbo laiko apskaita

NATO ir ES Lietuvai perduotos įslaptintos informacijos administravimas
Įslaptintos informacijos ir įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimas

Platesnės apimties seminare kartu su įslaptintos informacijos ir jai įrašyti skirtų laikmenų administravimo reikalavimais aptariami NATO ir ES Lietuvai perduotos įslaptintos informacijos administravimo reikalavimai. Kaip visada, lektorius pateikiamą medžiagą siekia iliustruoti realiais pavyzdžiais, skatina diskusiją aptariant sudėtingesnius atvejus, pateikia praktinių ir individualių patarimų probleminiais klausimais.


darbo laiko apskaita

Personalo patikimumo užtikrinimas
Paslapčių subjektų vadovai yra atsakingi už jų vadovaujamose įstaigose disponuojamos įslaptintos informacijos apsaugą nuo neteisėto atskleidimo ar praradimo. Viena iš įslaptintos informacijos apsaugos sričių yra personalo patikimumo užtikrinimas. Seminaro metu lektorius detaliai aptaria darbo ir susipažinimo su įslaptinta informacija reikalavimus, teisės ir leidimų dirbti bei susipažinti su įslaptinta informacija išdavimą, pateikia pavyzdžių ir praktinių patarimų, kaip efektyviau užtikrinti personalo patikimumą paslapčių subjektuose.

darbo laiko apskaita

Fizinės apsaugos užtikrinimas ir ĮIRIS valdymas
Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų valdymas

Renginio metu detaliai nagrinėjami įslaptintos informacijos fizinės apsaugos ir įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų reikalavimai. Lektorius pateikia praktinių patarimų dėl patalpų parinkimo ir įrengimo, teritorijos apsaugos, informacinių sistemų, skirtų įslaptintai informacijai rengti ir valdyti, įteisinimo ir sukūrimo.