This block has no preview;

Apie seminarą

Kiekvieną dieną Lietuvoje paskelbiama daug pirkimų skelbimų, tačiau dėl ribotų CVP IS prenumeratos ir paieškos galimybių ne visus aktualius pirkimus tiekėjams pavyksta rasti operatyviai. Be to tiekėjui susiradus aktualų pirkimo skelbimą ir pirkimo dokumentus, juos analizuoja, ir pagal nustatytus reikalavimus teikia pasiūlymus, tačiau patartina detaliai išnagrinėti pirkimo sąlygas. Seminaro metu dalyviai kartu su lektoriumi patys jungsis prie CVP IS, išbandys sistemos paieškos galimybes, išmoks operatyviai ir tikslingai ieškoti aktualių pirkimų ir analizuoti pirkimo dokumentus. Seminaras vyks prie kompiuterių.

 

Temos

 1. Viešųjų pirkimų sistema Lietuvoje;
 2. Metinis viešųjų pirkimų planas;
 3. Viešųjų pirkimų skelbimai;
 4. Viešasis pirkimas;
 5. Tiekėjo registracija viešųjų pirkimų sistemoje (CVPIS);
 6. Kvietimo dalyvauti pirkimuose priėmimas. Pasiūlymo pateikimas;
 7. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD);
 8. E-sąskaitos sistema – registracija ir administravimas;
 9. E-pristatymo sistema – registracija ir administravimas.

ŽINIOMIS DALINASI

Gintautas Moška

Lektorius sukaupęs ilgametę patirtį viešųjų pirkimų srityje. Dirbo Lietuvos banko Viešųjų pirkimų skyriaus vadovu, pagrindinės sritys – viešųjų pirkimų proceso sukūrimas ir viešųjų pirkimų proceso organizavimas, Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas. Lietuvos banko Organizacijos tarnybos Paslaugų administravimo departamento direktorius – Viešųjų pirkimų skyrius veiklos planavimas. Lektorius taip pat nuo 2013 m. yra Nacionalinės viešųjų pirkimų praktikų asociacijos valdybos narys. Nuo 2017 m. konsultuoja verslo subjektus viešųjų pirkimų klausimais.

Igmus, MB įkūrėjas. Konsultavimo paslaugos, susijusios su visų sričių pirkimų, pardavimų bei viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu, pirkimų bei pardavimų dokumentų, techninių specifikacijų bei sutarčių rengimu, vykdant viešųjų pirkimų procedūras, atstovaujant verslą CVP IS sistemoje bei administruojant IS paskyrą „E. saskaitos“.

Mano konkursas, UAB įkūrėjas ir vadovas: „Mano konkursas“ – tai elektroninė pirkimų platforma Lietuvoje. Kuriame verslo ir valstybinių institucijų partnerystę. „Mano konkursas“ – tai organizacija, kuri įdiegė įrankį vykdantiems mažos vertės viešuosius pirkimus, vykdomus neskelbiamos apklausos būdu bei organizuojantiems verslo kompanijų konkursus be apribojimų bei verslams, teikiantiems paslaugas/ prekes. „Mano konkursas“ vizija: Padėti verslui ir valstybinėms institucijoms sukurti skaidrią partnerystę Lietuvoje.

 

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

10:00-13:15 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Registracija
11:30-11:45 Kavos pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.
This block has no preview;

Apie seminarą

Kiekvieną dieną Lietuvoje paskelbiama daug pirkimų skelbimų, tačiau dėl ribotų CVP IS prenumeratos ir paieškos galimybių ne visus aktualius pirkimus tiekėjams pavyksta rasti operatyviai. Be to tiekėjui susiradus aktualų pirkimo skelbimą ir pirkimo dokumentus, juos analizuoja, ir pagal nustatytus reikalavimus teikia pasiūlymus, tačiau patartina detaliai išnagrinėti pirkimo sąlygas. Seminaro metu dalyviai kartu su lektoriumi patys jungsis prie CVP IS, išbandys sistemos paieškos galimybes, išmoks operatyviai ir tikslingai ieškoti aktualių pirkimų ir analizuoti pirkimo dokumentus. Seminaras vyks prie kompiuterių.

 

Temos

 1. Viešųjų pirkimų sistema Lietuvoje;
 2. Metinis viešųjų pirkimų planas;
 3. Viešųjų pirkimų skelbimai;
 4. Viešasis pirkimas;
 5. Tiekėjo registracija viešųjų pirkimų sistemoje (CVPIS);
 6. Kvietimo dalyvauti pirkimuose priėmimas. Pasiūlymo pateikimas;
 7. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD);
 8. E-sąskaitos sistema – registracija ir administravimas;
 9. E-pristatymo sistema – registracija ir administravimas.

ŽINIOMIS DALINASI

Gintautas Moška

Lektorius sukaupęs ilgametę patirtį viešųjų pirkimų srityje. Dirbo Lietuvos banko Viešųjų pirkimų skyriaus vadovu, pagrindinės sritys – viešųjų pirkimų proceso sukūrimas ir viešųjų pirkimų proceso organizavimas, Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas. Lietuvos banko Organizacijos tarnybos Paslaugų administravimo departamento direktorius – Viešųjų pirkimų skyrius veiklos planavimas. Lektorius taip pat nuo 2013 m. yra Nacionalinės viešųjų pirkimų praktikų asociacijos valdybos narys. Nuo 2017 m. konsultuoja verslo subjektus viešųjų pirkimų klausimais.

Igmus, MB įkūrėjas. Konsultavimo paslaugos, susijusios su visų sričių pirkimų, pardavimų bei viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu, pirkimų bei pardavimų dokumentų, techninių specifikacijų bei sutarčių rengimu, vykdant viešųjų pirkimų procedūras, atstovaujant verslą CVP IS sistemoje bei administruojant IS paskyrą „E. saskaitos“.

Mano konkursas, UAB įkūrėjas ir vadovas: „Mano konkursas“ – tai elektroninė pirkimų platforma Lietuvoje. Kuriame verslo ir valstybinių institucijų partnerystę. „Mano konkursas“ – tai organizacija, kuri įdiegė įrankį vykdantiems mažos vertės viešuosius pirkimus, vykdomus neskelbiamos apklausos būdu bei organizuojantiems verslo kompanijų konkursus be apribojimų bei verslams, teikiantiems paslaugas/ prekes. „Mano konkursas“ vizija: Padėti verslui ir valstybinėms institucijoms sukurti skaidrią partnerystę Lietuvoje.

 

Tiesioginė seminaro transliacija

Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Apmokėjus sąskaitą, kartu su registracijos patvirtinimu el. paštu atsiųsime nuorodą bei prisijungimo instrukciją.

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

10:00-13:15 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Registracija
11:30-11:45 Kavos pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.
This block has no preview;

Countline cobalt

Apie seminarą

Seminaro pranešėjai Viešųjų pirkimų tarnybos užsakymu parengė ir pateikė leidybai Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo komentarus. Rengiant komentarus buvo siekiama viešųjų pirkimų teisės normas komentuoti ne tik ir ne tiek lingvistiniu, bet istoriniu, tiksliniu, doktrininiu aspektais. Komentaro autoriai maksimaliai siekė ne tik atskleisti Lietuvos ir ES įstatymų leidėjo valią, kuri išreiškiama komentuojamomis nuostatomis, bet ir pateikti kuo daugiau praktinių pavyzdžių, akcentuoti dažniausiai pasikartojančias problemas ir pasiūlyti jų sprendimo būdus.
Rengdami komentarą, bendraautoriai siekė taip pat perteikti ir užsakovo, Viešųjų pirkimų tarnybos, požiūrį bei įstatymo interpretaciją. Esant tokiam tarpkomandiniam darbui, buvo ne viena situacija, kai konkreti įstatymo formuluotė galėjo būti pakomentuojama skirtingai. Ne kartą tokia situacija susiklostė komentuojant ir ES bei Lietuvos teismų sprendimus, kuriuos buvo siekiama ne tik apžvelgti, bet ir vertinti kritiškai.
Šiame seminare bus siekiama aptarti tuos atvejus, kai galima dvejopa VPĮ normų interpretacija, bei pasiūlyti galimus situacijoje kylančių klausimų atsakymus.

 

Temos

 1. Melaginga informacija: samprata, sąlygos, teisinės pasekmės;
 2. Teisinė atskirtis tarp sąlygos reikalavimo ir jo pagrindimo;
 3. Rinkos konsultacijos sąvokos apimtis pagal VPĮ. Kada taikomos priemonės interesų konfliktų prevencijai;
 4. Subrangos ir trečiojo asmens pasitelkimo atskirtis, subrangovo išviešinimo ir keitimo teisiniai reikalavimai;
 5. Probleminiai tiekėjų pašalinimo teisiniai aspektai;
 6. Daugianario tiekėjo sąvoka ir iš jos išplaukiančios pasekmės;
 7. Pagalbinė veikla; PO kaip pagalbinės veiklos vykdytojas;
 8. Viešo pirkimo sutarties keitimo aspektai; kainodaros taisyklių nesilaikymo pasekmės ir santykis su viešo pirkimo sutarties keitimu;
 9. Teisė verstis veikla: naujausia teismų praktika;
 10. Ikisutartinė tiekėjų atsakomybė viešuosiuose pirkimuose;
 11. VPĮ 55 str. 9 d. taikymo problematika;
 12. VPĮ konfidenciali informacijos problematika tiekėjų teisės gynybos aspektu;
 13. Viešo pirkimo sutarties nutraukimas dėl esminio pažeidimo: teisiniai reikalavimai;
 14. Procesiniai aspektai: teismo ekspertizės reikšmė viešųjų pirkimų ginčuose.

Specialus pasiūlymas!

Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui iš tos pačios įmonės auditorijoje antram ir kiekvienam paskesniam dalyviui seminaro kaina 130 Eur.

DĖMESIO! Vietų skaičius auditorijoje yra ribotas.

ŽINIOMIS DALINASI

dr. Deividas Soloveičik

Advokatų kontoros COBALT partneris ir Viešųjų pirkimų praktikos grupė vadovas. D. Soloveičik yra Vilniaus universiteto docentas, komercinės teisės tyrinėtojas, teisės publicistas, nuolat palaikantis glaudų bendradarbiavimą su pasaulinį pripažinimą pelniusiais viešųjų pirkimų akademinės bendruomenės nariais. Nuo 2011 m. jis yra Tarptautinio Arbitrų instituto (angl. Chartered Institute of Arbitrators), o nuo 2016 m. – taip pat Europos Komisijos (EK) iniciatyva kuriamo Inovatyvių viešųjų pirkimų (angl. European Assistance for Innovation Procurement – eafip initiative) ekspertų tinklo narys bei rekomenduojamas Vilniaus komercinio arbitražo teismo (VKAT) arbitras.

Karolis Šimanskis

Lektorius, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vyriausiasis patarėjas.

Tiesioginė seminaro transliacija

Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Apmokėjus sąskaitą, kartu su registracijos patvirtinimu el. paštu atsiųsime nuorodą bei prisijungimo instrukciją.

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

9:00-16:30 Seminaro trukmė
8:30-9:00 Nuotolinė registracija
10:30-10:45 Pertrauka
12:15-13:15 Pietų pertrauka
14:45-15:00 Pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. dalyvio pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas dalyvis gauna seminaro medžiagą.

Tiesioginė seminaro transliacija

Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Apmokėjus sąskaitą, kartu su registracijos patvirtinimu el. paštu atsiųsime nuorodą bei prisijungimo instrukciją.

This block has no preview;

Informacija

Seminaras skirtas pradedantiesiems / nedaug pažengusiems perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų specialistams. Seminaro metu išdėstant programoje nurodytas temas, seminaro dalyviai supažindinami su dažniausiai kylančiomis problemomis ir pateikiami praktiniai jų sprendimo būdai. Taip pat atkreipiamas dėmesys į reglamentavimo niuansus, kuriuose dažniausiai pasitaiko neteisingas interpretavimas / susiduriama su neaiškumu. Seminaro praktinė dalis skirta įtvirtinti teorines žinias ir praktiniams įgūdžiams tobulinti.

 

 

Temos

 1. Reglamentavimas: kuo vadovautis?
 2. Techninių specifikacijų rengimo būdai:
  • Norimas rezultatas arba pirkimo objekto funkciniai reikalavimai;
  • Standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos;
  • Tam tikrų pirkimo objekto ypatybių techninės specifikacijos;
  • Kokie kiti taikytini?
 3. Techninė specifikacija perkant:
  • Prekes;
  • Paslaugas;
  • Darbus.
 4. Kaip įvertinti: konkretus modelis, šaltinis, konkretus procesas, prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba?
 5. NB! Reikšmingos teismų praktikoje suformuotos taisyklės.
 6. Praktinės užduotys:

ŽINIOMIS DALINASI

Gintautas Moška

Lektorius sukaupęs ilgametę patirtį viešųjų pirkimų srityje. Dirbo Lietuvos banko Viešųjų pirkimų skyriaus vadovu, pagrindinės sritys – viešųjų pirkimų proceso sukūrimas ir viešųjų pirkimų proceso organizavimas, Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas. Lietuvos banko Organizacijos tarnybos Paslaugų administravimo departamento direktorius – Viešųjų pirkimų skyrius veiklos planavimas. Lektorius taip pat nuo 2013 m. yra Nacionalinės viešųjų pirkimų praktikų asociacijos valdybos narys. Nuo 2017 m. konsultuoja verslo subjektus viešųjų pirkimų klausimais.

Igmus, MB įkūrėjas. Konsultavimo paslaugos, susijusios su visų sričių pirkimų, pardavimų bei viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu, pirkimų bei pardavimų dokumentų, techninių specifikacijų bei sutarčių rengimu, vykdant viešųjų pirkimų procedūras, atstovaujant verslą CVP IS sistemoje bei administruojant IS paskyrą „E. saskaitos“.

Mano konkursas, UAB įkūrėjas ir vadovas: „Mano konkursas“ – tai elektroninė pirkimų platforma Lietuvoje. Kuriame verslo ir valstybinių institucijų partnerystę. „Mano konkursas“ – tai organizacija, kuri įdiegė įrankį vykdantiems mažos vertės viešuosius pirkimus, vykdomus neskelbiamos apklausos būdu bei organizuojantiems verslo kompanijų konkursus be apribojimų bei verslams, teikiantiems paslaugas/ prekes. „Mano konkursas“ vizija: Padėti verslui ir valstybinėms institucijoms sukurti skaidrią partnerystę Lietuvoje.

 

Tiesioginė seminaro transliacija

Užtenka turėti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę (su internetu ir garso sistema). Apmokėjus sąskaitą, kartu su registracijos patvirtinimu el. paštu atsiųsime nuorodą bei prisijungimo instrukciją.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

10:00-13:15 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Registracija
11:30-11:45 Kavos pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.
This block has no preview;
 • Praktinis seminaras yra skirtas pradedantiesiems viešųjų pirkimų specialistams ir vyks kompiuterizuotoje mokymų klasėje.
 • 196 CVP IS specialistų, dalyvavusių mokymuose, vertina jų praktinę naudą 8.9 balais iš 10.
 • Išskirtinis dėmesys kiekvienam – grupėje iki 16 dalyvių.
 • Mokymų trukmė – 7 akademinės valandos.

Informacija

Seminaras skirtas pradedantiesiems / nedaug pažengusiems perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų specialistams. Seminaro metu išdėstant programoje nurodytas temas, seminaro dalyviai supažindinami su dažniausiai kylančiomis problemomis ir pateikiami praktiniai jų sprendimo būdai. Taip pat atkreipiamas dėmesys į reglamentavimo niuansus, kuriuose dažniausiai pasitaiko neteisingas interpretavimas / susiduriama su neaiškumu. Seminaro praktinė dalis skirta įtvirtinti teorines žinias ir praktiniams įgūdžiams tobulinti.

 

 

Temos

 1. Mažos vertės pirkimų reglamentavimas: kuo vadovautis, kas taikoma?
 2. Pirkimo vertės skaičiavimas: kada pirkimas laikomas mažos vertės pirkimu (ypatumai paslaugų, prekių ir darbų pirkimų atvejais, reguliarūs / nereguliarūs pirkimai ir kt.)?
 3. Dokumentacija, reikalinga mažos vertės pirkimų vykdymui (skelbimai, kvietimai, tiekėjų apklausos pažymos, pirkimų žurnalas ir kt.): kokie dokumentai reikalingi, kada ir kaip užpildyti?
 4. Mažos vertės pirkimų procedūros:
  • Skelbiamos, neskelbiamos procedūros: kada rinktis, kokie skirtumai?
  • Žodinės, rašytinės tiekėjų apklausos ir jų vykdymas;
  • Apklausos vykdytojas (komisija, pirkimo organizatorius);
 5. Mažos vertės pirkimų sutartys: žodinės, rašytinės, privalomos sąlygos.
 6. Darbas su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS) kompiuterizuotose darbo vietose:
  • Registracija CVP IS: naudotojo sukūrimas ir organizacijos / įstaigos / įmonės profilio kūrimas ir valdymas;
  • Elektroninio pirkimo sukūrimas ir vykdymas;
  • Pirkimo dokumentų rengimas elektroninėje aplinkoje;
  • Pirkimo skaidymas į pirkimo dalis;
  • Skelbimo pildymas ir pirkimo paskelbimas;
  • Kvietimo dalyvauti apklausoje sukūrimas išsiuntimas tiekėjams;
  • Vokų atplėšimo procedūra – pasiūlymų vertinimas, laimėtojo nustatymas;
  • Dokumentų, susijusių su atliktu pirkimu, viešinimas;
  • Ataskaitos Atn-3 formos pildymas;
  • Pirkėjo profilio CVP IS aplinkoje valdymas: dažniausiai praktikoje kylantys klausimai, kuriuos reikia žinoti.

ŽINIOMIS DALINASI

Gintautas Moška

Lektorius sukaupęs ilgametę patirtį viešųjų pirkimų srityje. Dirbo Lietuvos banko Viešųjų pirkimų skyriaus vadovu, pagrindinės sritys – viešųjų pirkimų proceso sukūrimas ir viešųjų pirkimų proceso organizavimas, Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas. Lietuvos banko Organizacijos tarnybos Paslaugų administravimo departamento direktorius – Viešųjų pirkimų skyrius veiklos planavimas. Lektorius taip pat nuo 2013 m. yra Nacionalinės viešųjų pirkimų praktikų asociacijos valdybos narys. Nuo 2017 m. konsultuoja verslo subjektus viešųjų pirkimų klausimais.

Igmus, MB įkūrėjas. Konsultavimo paslaugos, susijusios su visų sričių pirkimų, pardavimų bei viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu, pirkimų bei pardavimų dokumentų, techninių specifikacijų bei sutarčių rengimu, vykdant viešųjų pirkimų procedūras, atstovaujant verslą CVP IS sistemoje bei administruojant IS paskyrą „E. saskaitos“.

Mano konkursas, UAB įkūrėjas ir vadovas: „Mano konkursas“ – tai elektroninė pirkimų platforma Lietuvoje. Kuriame verslo ir valstybinių institucijų partnerystę. „Mano konkursas“ – tai organizacija, kuri įdiegė įrankį vykdantiems mažos vertės viešuosius pirkimus, vykdomus neskelbiamos apklausos būdu bei organizuojantiems verslo kompanijų konkursus be apribojimų bei verslams, teikiantiems paslaugas/ prekes. „Mano konkursas“ vizija: Padėti verslui ir valstybinėms institucijoms sukurti skaidrią partnerystę Lietuvoje.

 

Dovana

Pavyzdinių dokumentų rinkinys vykdantiems mažos vertės pirkimus.

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

10:00-13:15 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Registracija
11:30-11:45 Kavos pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.

VIDINIAI MOKYMAI

Organizuojame ir vedame vidinius mokymus įmonėms ir organizacijoms įvairiomis temomis. Taip pat konsultuojame individualiai. Jei domina mokymai šia ar kita tema Jūsų darbuotojams, prašome susisiekti – aptarsime Jūsų poreikius, suderinsime patogų laiką bei mokymų trukmę ir formą.

Mokymai gali vykti Jums patogioje vietoje ar nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, Jūsų įmonei paruošime individualią mokymų programą.
Susisiekite užpildydami formą, el. paštu mokymai@countline.lt arba tel. (8 5) 263 99 22.

Susisiekti 

This block has no preview;
 • Praktinis seminaras yra skirtas pradedantiesiems viešųjų pirkimų specialistams ir vyks kompiuterizuotoje mokymų klasėje.
 • 196 CVP IS specialistų, dalyvavusių mokymuose, vertina jų praktinę naudą 8.9 balais iš 10.
 • Išskirtinis dėmesys kiekvienam – grupėje iki 16 dalyvių.
 • Mokymų trukmė – 7 akademinės valandos.

Informacija

Seminaras skirtas pradedantiesiems / nedaug pažengusiems perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų specialistams. Seminaro metu išdėstant programoje nurodytas temas, seminaro dalyviai supažindinami su dažniausiai kylančiomis problemomis ir pateikiami praktiniai jų sprendimo būdai. Taip pat atkreipiamas dėmesys į reglamentavimo niuansus, kuriuose dažniausiai pasitaiko neteisingas interpretavimas / susiduriama su neaiškumu. Seminaro praktinė dalis skirta įtvirtinti teorines žinias ir praktiniams įgūdžiams tobulinti.

 

 

Temos

 1. Viešųjų pirkimų sistema Lietuvoje;
 2. Metinis viešųjų pirkimų planas;
 3. Viešųjų pirkimų skelbimai;
 4. Viešasis pirkimas;
 5. Tiekėjo registracija viešųjų pirkimų sistemoje (CVPIS);
 6. Kvietimo dalyvauti pirkimuose priėmimas. Pasiūlymo pateikimas;
 7. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD);
 8. E-sąskaitos sistema – registracija ir administravimas;
 9. E-pristatymo sistema – registracija ir administravimas.

ŽINIOMIS DALINASI

Gintautas Moška

Lektorius sukaupęs ilgametę patirtį viešųjų pirkimų srityje. Dirbo Lietuvos banko Viešųjų pirkimų skyriaus vadovu, pagrindinės sritys – viešųjų pirkimų proceso sukūrimas ir viešųjų pirkimų proceso organizavimas, Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas. Lietuvos banko Organizacijos tarnybos Paslaugų administravimo departamento direktorius – Viešųjų pirkimų skyrius veiklos planavimas. Lektorius taip pat nuo 2013 m. yra Nacionalinės viešųjų pirkimų praktikų asociacijos valdybos narys. Nuo 2017 m. konsultuoja verslo subjektus viešųjų pirkimų klausimais.

Igmus, MB įkūrėjas. Konsultavimo paslaugos, susijusios su visų sričių pirkimų, pardavimų bei viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu, pirkimų bei pardavimų dokumentų, techninių specifikacijų bei sutarčių rengimu, vykdant viešųjų pirkimų procedūras, atstovaujant verslą CVP IS sistemoje bei administruojant IS paskyrą „E. saskaitos“.

Mano konkursas, UAB įkūrėjas ir vadovas: „Mano konkursas“ – tai elektroninė pirkimų platforma Lietuvoje. Kuriame verslo ir valstybinių institucijų partnerystę. „Mano konkursas“ – tai organizacija, kuri įdiegė įrankį vykdantiems mažos vertės viešuosius pirkimus, vykdomus neskelbiamos apklausos būdu bei organizuojantiems verslo kompanijų konkursus be apribojimų bei verslams, teikiantiems paslaugas/ prekes. „Mano konkursas“ vizija: Padėti verslui ir valstybinėms institucijoms sukurti skaidrią partnerystę Lietuvoje.

 

 • Dovana

  Visi kursų dalyviai gauna pavyzdinių dokumentų rinkinį vykdantiems mažos vertės pirkimus.

SEMINARO INFORMACIJA

PROGRAMA

10:00-13:15 Seminaro trukmė
9:00-10:00 Registracija
11:30-11:45 Kavos pertrauka

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pažymėjimas
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna el. pažymėjimą.
Mokymo medžiaga
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą.