Buhalterių egzaminų nebus! Atsiras buhalterio profesionalo kategorija

 

2015-06-25

Seimas 2015 m. gegužės 19 d. įstatymu Nr. XII-1726 pakeitė Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo įstatymą, tokiu būdu tenkindamas peticiją, kurioje buvo prašoma panaikinti reikalavimą vyriausiajam buhalteriui papildomai laikyti profesinius buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės egzaminą ir mokesčių egzaminą. Nors nuo pat šių reikalavimų buhalteriams priėmimo 2012 m. jie buvo vertinami prieštaringai ir kėlė itin daug diskusijų, tik paskutinėmis 2015 m. pavasario dienomis pagaliau ir Seimas pritarė šių perteklinių reikalavimų, turėjusių įsigalioti 2016-01-01, panaikinimui.

Finansų ministerija, siekdama išsiaiškinti verslo atstovų nuomonę dėl vyriausiųjų buhalterių atestavimo tikslingumo, atliko įmonių vadovų apklausą. Dviejų trečdalių atsakiusiųjų nuomone, taip pat Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos, Buhalterių asociacijų aljanso nuomone, privalomas vyriausiųjų buhalterių atestavimas nepagerintų vyriausiojo buhalterio darbo kokybės, bet padidintų įmonės išlaidas ir administracinę naštą, nesuteiktų specifinių kiekvienos įmonės apskaitos tvarkymui reikalingų žinių. Darbdaviai renkasi vyriausiąjį buhalterį pagal išsilavinimą patvirtinantį diplomą, darbo patirtį. Be to, vadovai nurodė, kad vyriausieji buhalteriai nuolat kelia kvalifikaciją, atsižvelgdami į įmonės veiklos specifiką ir poreikius, ir pritarė tik savanoriškos atestacijos idėjai.

Vyriausiųjų buhalterių skaičius yra labai didelis. Vien tik numatant kvalifikacinius reikalavimus ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiančiuose juridiniuose asmenyse arba tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kurių visi tikrieji nariai yra AB ar UAB, tokios nuostatos būtų taikomos apie 45 000 juridinių asmenų vyriausiesiems buhalteriams. Atsižvelgiant į tai, kad tam tikrų teisinių formų juridinių asmenų buhalterinei apskaitai yra taikomi skirtingi apskaitos standartai ir taisyklės, bei į skirtingus juridinių asmenų dydžius ir jų buhalterinei apskaitai reikalingas žinias, vienodo visų juridinių asmenų vyriausiųjų buhalterių egzaminavimo nustatymas nebūtų galėjęs būti tinkamu sprendimo būdu.

Visa tai paskatino valdžios institucijas apsigalvoti ir pripažinti netekusiomis galios ankstesnes dar neįsigaliojusias nuostatas, kurios nustatė reikalavimus asmenims, atliekantiems vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigas arba teikiantiems vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigas atitinkančias paslaugas, t. y. laikytis Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytų profesinės etikos principų; būti išlaikęs profesinius buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės egzaminą ir mokesčių egzaminą.

Nors ankstesnieji pakeitimai buvo priimti akivaizdžiai skubotai ir situacijos atkūrimo procesas užtruko gan ilgai, visgi pagaliau galima džiaugtis.

Na, o siekį didinti buhalterių profesionalumą nuspręsta įgyvendinti kitu būdu – 2015 m. gegužės 19 d. įstatymu Nr. XII-1727 Buhalterinės apskaitos įstatymas buvo papildytas naujomis nuostatomis, skirtomis buhalterio profesionalo veiklai reguliuoti.

Buhalteris profesionalas asmuo, kuris yra Lietuvos arba kitos ES valstybės narės auditorius ir (arba) buhalterius vienijančios profesinės organizacijos, priklausančios Tarptautinei buhalterių federacijai (IFAC – International Federation of Accountants), narys. Šiuo metu iš Lietuvos organizacijų IFAC priklauso tik Lietuvos auditorių rūmai, tačiau tikimasi, kad įstatymo priėmimas paskatins ir kitas buhalterius vienijančias organizacijas įstoti į IFAC ir laikytis šios organizacijos nariams privalomų kokybės užtikrinimo reikalavimų.

Įstatyme įtvirtinta, kad Vyriausybės įgaliota įstaiga tvarkys ir skelbs savo interneto svetainėje buhalterių profesionalų sąrašą ir nustatys įrašymo į šį sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarką.Šios nuostatos įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d.