Buhalterinės apskaitos tvarkymas pagal VSAFAS sveikatos priežiūros įstaigose

Seminaro tikslas – suteikti dalyviams informacijos ir praktinių žinių apie buhalterinės apskaitos tvarkymo pagal VSAFAS sveikatos priežiūros įstaigose ypatumus.
Remdamiesi įgytomis žiniomis dalyviai galės įvertinti atliktų buhalterinių įrašų teisingumą ir tikslumą, atlikti praėjusių ataskaitinių laikotarpių klaidingų duomenų koregavimus.

  Temos:

1. Viešųjų įstaigų įstatymas. Finansinių išteklių valdymas sveikatos priežiūros įstaigose.
2. Finansavimo sumų apskaita. Pagrindinės dimensijos. Finansavimo sumų ataskaitos. Savų lėšų apskaita.
3. Turto apskaitos ypatumai. Darbo užmokesčio apskaitos ypatumai.
4. Pajamų apskaita (turto pardavimo pajamos, paslaugų suteikimo pajamos, finansavimo sumų pajamos). Sąnaudų apskaita (sunaudotų atsargų sąnaudos, transporto sąnaudos, remonto ir eksploatavimo sąnaudos, kitų paslaugų ir kitos sąnaudos, kompensuojamos sąnaudos, komandiruočių sąnaudos). Veiklos rezultatų ataskaitos sudarymas.