Biudžeto formavimas: metodikos, planavimo etapai, vykdymas

Šiandien daugelis įmonių neįsivaizduoja savo veiklos be planavimo, o ir finansų bei vadybos srities specialistai, siekiant užtikrinti sėkmingą įmonės veiklą, rekomenduoja planuoti savo būsimos veiklos kryptis, siekiamą rezultatą ir priemones tikslams pasiekti. Turbūt pati svarbiausia priemonė efektyviai veiklai plėtoti yra biudžeto sudarymas ir tinkamas jo vykdymas, nes tik suformavus biudžetą galima racionaliai paskirstyti įmonės išteklius. Būtent konkrečių išteklių, skaičių ir terminų nurodymas siekiant tam tikrų užsibrėžtų tikslų padaro biudžeto formavimą sudėtingu procesu. Dėl šios priežasties pateikiama nemažai biudžeto formavimo metodikų, skirtų bent truputį palengvinti biudžeto planavimą, formavimą ir vykdymą.

Temos:

• Planavimo ir biudžetų formavimo vaidmuo įmonės valdyme. Biudžetų tipai ir tikslai. Biudžetų sistema.• Biudžetų parengimo metodika. Įmonės pagrindinio biudžeto sudedamosios dalys. Veiklos ir finansinio biudžetų parengimas. Pardavimų planavimas ir biudžeto sudarymas. Pardavimai ir pinigų srautai. Veiklos biudžeto sudarymo situacija.

• Gamybos planavimas ir biudžetų sudarymas. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Kintamosios ir pastoviosios išlaidos. Trumpalaikio turto poreikio nustatymas. Atsargų biudžetai.

• Atsiskaitymo sąlygos ir biudžeto formavimas. Kredito politikos formavimo principai. Komercinio kredito kaštų įvertinimas. Kreditavimo periodo parinkimas. Kredito standartų klientui nustatymo principai. Pinigų surinkimo proceso stebėjimas. Atsiskaitymų skatinimo, taikant nuolaidas, efektyvumo įvertinimo algoritmas.