Atlygio derybos: pokalbio su vadovu valdymo ir sutarimo dėl tikslų praktika

Seminaras skirtas visiems dirbantiems arba pasiryžusiems keisti karjeros kelią specialistams, kuriems tenka derėtis su esamais ir naujais darbdaviais dėl atlygio (finansinio ir nefinansinio).

Jums padės konkrečios rekomendacijos ir praktinės užduotys, kaip pasiruošti pokalbiui su vadovu dėl atlygio: kaip pateikti savo kompetencijos ir patirties privalumus, kaip derėtis, kelti ir formuluoti naujus tikslus, įsipareigoti tobulėti savo darbe, daugiau uždirbant ir organizacijai, ir asmeniškai.

Temos:

I. Kaip pradėti pokalbį apie atlygį, sutariant dėl tikslų: rekomendacijos ir praktika.
Praktinė užduotis (prieš seminarą šią užduotį dalyviai gauna pasiruošti kaip namų darbą): savo kompetencijos ir patirties pristatymas esamam (ar būsimam) darbdaviui.

Treniruočių uždaviniai:
a) pasiruošti taip pristatyti anksčiau įgytos patirties bei atliktų darbų „pliusus“, kad jie nevirstų „minusais“; taip parodyti savo pasiekimus organizacijoje, kad esamas (ar naujas) darbdavys įsitikintų, jog daugelis dalykų, ką nuveikėte iki šiol, turi didesnę vertę ir perspektyvą;
b) išmokti įvertinti savo gebėjimus ir pasiekimus darbe: ką esu nuveikęs(-usi) per savo darbo metus, kokiais savo pasiekimais įmonėje galiu didžiuotis? Ką išmokau ir iš ko pasimokiau? Koks mano išskirtinumas iš kitų?
c) išmokti „parduoti“ savo kompetencijas, įgytą patirtį ir atremti keblius darbdavio klausimus; išmokti savo „silpnas“ puses paversti privalumais;
d) pasirengti pokalbiui apie atlygį: ką sakyti ir ko nesakyti naujam darbdaviui?
e) ugdyti pasitikėjimą savimi, tačiau ne aroganciją.

II: Tikslų formulavimas sau ir įsipareigojimas darbdaviui.

Kaip sklandžiai susieti atlygį (finansinį ir nefinansinį) su konkrečiais tikslais bei uždaviniais?
Kodėl netinka sakyti: „Galiu dirbti bet ką, tik mokėkite“?
Tikslų ir uždavinių formulavimas pagal SMART.
Pagrindiniai ir atsarginiai tikslai.
Pvz., išnaudoti „mažo atlygio“ ar paieškų laikotarpį savęs ugdymui, mokymuisi, trūkstamų kompetencijų įgijimui.

III. Ruošiantis deryboms dėl atlyginimo: klaidų prevencija.

Atvejai iš patirties: nekartokite kitų padarytų klaidų.
Neatsakingo pokalbio pasekmės.
Vadovo atsakomybė. Darbuotojo atsakomybė.

Praktinė užduotis: kaip kalbėti apie papildomų darbų atlikimą ir kaip sutarti adekvatų atlygį po sėkmingo periodinio darbų atlikimo?

Praktinė užduotis: atlygiu vertinamų kompetencijų apibrėžimas (remiantis naudojama vertinimo forma); pagrindiniai ir papildomi kriterijai. Praktinės užduoties aptarimas: pagrindinių ir papildomų kriterijų pristatymas.

IV. Derybų dėl atlygio pokalbio struktūra:

1. Išankstinis vadovo informavimas apie pokalbį: kaip ir kada?
2. Pasiruošimas pokalbiui.
Savo veiklos apžvalga ir „namų darbai“.
3. Pokalbio pradžia, kontakto užmezgimas.
4. Praėjusio darbo laikotarpio aptarimas:
kaip elgtis, sulaukus netikėtų klausimų ir reakcijų?
Kaip įveikti neigiamumą? „Atsifutbolinimų“, neigiamų nuotaikų ir „negalime“ įveika.
5. Būsimo darbo laikotarpio tikslų ir uždavinių nustatymas.
6. Pokalbio užbaigimas ir susitarimo užtvirtinimas – darbuotojo vaidmuo.

V. Kaip derybose dėl atlygio pasiekti rezultatų?

Praktinė užduotis (filmavimas ir analizė): atlygio derybų vedimas link veiksmų plano.