Atlygio derybos: motyvacinio pokalbio su darbuotoju valdymo ir tikslų nustatymo praktika

Seminaras skirtas visiems vadovams ir personalo specialistams, kuriems tenka derėtis su esamais ir naujais darbuotojais dėl atlygio (finansinio ir nefinansinio) ir kurie yra atsakingi už savo žmonių motyvavimą, darbo atlikimo gerinimą ir kompetencijų ugdymą.

Jums padės konkrečios rekomendacijos ir praktinės užduotys, kaip planuoti ir valdyti netikėtus darbuotojų motyvacijos „posūkius“ vadovo ir darbuotojo pokalbių metu ir kaip, pasinaudojant derybomis dėl atlygio, kelti ir formuluoti naujus tikslus, skatinti tobulėti.
 

Temos:

I. Kaip atsakyti į keblius klausimus apie atlygį, sutariant dėl tikslų: rekomendacijos ir praktika.
I praktinė užduotis: keblūs klausimai ir tinkami individualiai situacijai atsakymai.

II praktinė užduotis: tikslų formulavimas.
Konkretūs argumentai į replikas „Kam to reikia?“, „Kas man iš to?“, „Dar vienas popierius“, „Laiko gaišimas“, „Viskas – tam, kad nemokėtų daugiau ir labiau kontroliuotų“, „Nieko gero iš to nebus“ ir kt.

II. Ruošiantis deryboms dėl atlyginimo: klaidų prevencija.

Organizacijų pavyzdžiai: nekartokite kitų padarytų klaidų.
Neteisingo proceso organizavimo ir neatsakingo pokalbio pasekmės.
Vadovo atsakomybė. Pavaldinio atsakomybė.

III praktinė užduotis: kaip kalbėti apie papildomų darbų atlikimą, neatsisegus piniginės – kaip sutarti dėl darbo atlikimo dabar, sutarus adekvatų atlygį po sėkmingo periodinio darbų atlikimo vėliau?

IV praktinė užduotis: atlygiu vertinamų kompetencijų apibrėžimas (remiantis naudojama vertinimo forma); pagrindiniai ir papildomi kriterijai.

Praktinės užduoties aptarimas: pagrindinių ir papildomų kriterijų pristatymas.

III. Derybų dėl atlygio pokalbio struktūra:

1. Išankstinis darbuotojo informavimas apie pokalbį: kaip ir kada?
2. Pasiruošimas pokalbiui. Praktika vadovui:

Darbuotojo veiklos apžvalga ir „namų darbai“.
Ką daryti tais atvejais, kai „nieko gero“, „pernelyg gerai“ arba kai „viskas gerai“? Tikslų iškėlimą ir asmeninį įsipareigojimą skatinančių klausimų pasirinkimas.
Situacijos kontrolė ir netikėtų reakcijų suvaldymas.
3. Pokalbio pradžia, kontakto užmezgimas.
4. Praėjusio laikotarpio aptarimas: gairės pokalbio vedėjui.
Pokalbio valdymo priemonės. Į ką atkreipti dėmesį, aptariant (ne)pasitenkinimą darbuotoju?
5. Būsimo laikotarpio tikslų ir planų nustatymas. SMART modelio taikymas. Praktinė užduotis: kuo remiantis ir kaip apibrėžti asmeninius tikslus?
6. Pokalbio užbaigimas ir susitarimo užtvirtinimas – vadovo vaidmuo.

IV. Kaip motyvuoti siekti tikslų ir užsidirbti?

Kaip įveikti neigiamumą? „Atsifutbolinimų“, neigiamų nuotaikų ir „negaliu“ įveika.

V praktinė užduotis (filmavimas ir analizė): atlygio derybų vedimas link veiksmų plano.