Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, kurios pakeistos nuo 2018 m. sausio 1 d., nustatyta, kad

Atliekų susidarymo apskaitą atskirai GPAIS turi vykdyti įmonės, įmonių struktūriniai padaliniai ir pagal suteiktus įgaliojimus atskiri įmonių padaliniai, atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų:

- kurie pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų;
- kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų  ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų;
- kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;
- kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;
- kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;
- kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse numatytą atliekų apskaitą;
- kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) (viešbučiai, moteliai, restoranai, kavinės, kitos viešojo maitinimo ir maisto gamybos įstaigos) ir (ar)  maisto prekybos (didmeninės ar mažmeninės prekybos ir kitos maisto prekybos įstaigos) veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų atliekų;
- pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai ir importuotojai, privalantys vykdyti pakuočių apskaitą  Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, nustatyta tvarka.